Úvod
Dnes je 19. duben 2024, psí svátek má: Peggy, Daisy, Ersi Mapa webu Poslední změny

Návštěvní kniha

Přidání příspěvku

Jméno:
E-mail:
WWW:
Vzkaz:
Smajlík:
Kód: Následující kód, prosím, přepište do políčka pod ním.

V návštěvní knize je 2778 příspěvků, poslední byl přidán dne 5. 12. 2008 10:08
J.H. 6. 2. 2008 21:40
add.Císař

Vazena pani Buriankova, podivejte se komu jste zpravu jeste adresovala. Pokud zprava byla soukroma, proc jste ji posilala na vedomi napr. p. Dubske., a dalsim a dalsim a dalsim...

Jak vy pane chytrej víte,Şe nějakou zprávu dostali další a další a další?UŞ se zamyslete a nenapadejte slušný členy.

Dáváte akorát podněty k nenávisti.
D.P. 6. 2. 2008 21:38
K.L.

Já netvrdím,Şe nemáte pravdu.Psala jsem o tom,Şe zneplatnění VČS bude mít největší dopad na řadovÊ členy, a těm pak bude nějaký princip nebo to,kdo má pravdu, ukradenÊ.

Pokud někdo nepracuje,jak má,dá se to řešit vyslovením nedůvěry na mimořádnÊ ČS. A ne z principu zneplatnit VČS a vše,co tam bylo schváleno ohledně chovu,poboček atd.

já tedy volím menší zlo
pan Pucl 2197 6. 2. 2008 21:23
KdyŞ někdo fixluje,bude i nadále,

kdyŞ někdo podvádí,bude i nadálë,

kdyŞ někdo upravuje zápisy,ustanovení a řády,bude i nadále.

Čemu se divíme????
LF 6. 2. 2008 21:10
Svatá pravda Kačo....
K.L. 6. 2. 2008 20:56
Pro paní Dášu Procházkovou,

co se týká schůzí i volebních - před 2 roky jsem zprávu dělala já a musím podotknout,Şe jsem si ohlídala jako jedinec všechny komise - tedy mandátovou,která to podepsala hned na místě,volební,která to taktÊŞ podepsala hned na místě a zprávu návrhovou - dokonce jsem mimo předběŞnÊho zápisu stihla udělat i usnesení,neb 3 - členná skupina,kde byl i pan Jahoda,nevěděla co má v usnesení být a jak má být zpracováno.I toto jsme společnými silami zvládli na konci schůze a všechny usnesení jsou uŞ ze schůze podepsanÊ.Zápis mi sice trval udělat 3 týdny,ale byl úplný - tím chci říct,Şe je moŞnÊ vše mít v pořádku,bohuŞel se tak nestalo na tÊto schůzi,kde jsem nebyla a stalo se to co se stalo.Proč p.Cach za 2 měsíce nebyl schopen poŞádat členy návrhovÊ komise,aby zápis podepsali a zpracovali do dokonalosti a to samÊ u návrhová komise.Stačilo jim zavolat - telefony má předseda,protoŞe vlastní databázi členskÊ základny,ale nic neudělal,jen úkoluje nesmyslně ostatní......Nejde o nic jinÊho neŞ o princip,aby vše bylo podle předpisů,na coŞ upozorňuje p.Buriánková.BohuŞel kaŞdý si vše vykládá po svÊm a kaŞdý se k tom staví tak,jak se staví......Pokud by to řešila vyšší instance,schůze by byla z těchto neúplných zpráv neplatná,na to vemte jed!.A nikoho by nezajímalo,Şe se na tÊto schůzi něco schvalovalo,jede se podle předpisů......
Hana Záhorová 6. 2. 2008 20:37
Byl tady dotaz (asi před 10 dny),na výsledky z NVP v Olomouci,tento týden bude MVP v Brně a přes soustavnÊ dohady uŞ nebude zřejmě čas,aby se na webových stránkách kromě osočování jeden druhÊho objevilo něco " normálního".
p.Pucl 6. 2. 2008 20:05
Pořádně si přečtěte,co p.Buriánková píše.

Má pravdu,co se neustále obhajujete a vymýšlíte,jste zaslepení?

či co?

Myslím,Şe na DR nás dá víc členů dotaz,případně stíŞnost.

Jak je moŞnÊ,Şe vedení si hraje na svÊm písku i s KRK,děláte si co chcete.KdyŞ má někdo pravdu a upozorní,je zle p.Císař:-(
Gery K. 6. 2. 2008 19:28
Pro Dášu P.

Souhlasím s Vámi a začínám mít pocit, Şe patřím uŞ k těm 99%.

Pro A. Buriánkovou

Dlouho jsem doufal, Şe pověst o Vás nelhala, ale doufal jsem zbytečně.

Jsem členem RKČR krátce a na svodu a bonitaci v Uhříněvsi jsem vyslechl názor, Şe dokáŞete vše spolehlivě rozhádat. Přál jsem si, aby to nebyla pravda.
P.Karfík 6. 2. 2008 19:17
Zadarmo Vám všem dám dobrou radu,rozpusťte tento spolek,stejně to k ničemu nevede a o nějakÊm chovu rtw s dodrŞovanými pravidly,se uŞ vůbec bavit nehodlám.KaŞdý bude mít klid a nemusíte se sem chodit vzrušovat a vyhroŞovat Şalobami a můŞete se z radostí věnovat svojím pesanům.Myslím ,Şe to bude pro ně daleko uŞitečnější ,neŞ tady vysedávat a drbat.......
A. 6. 2. 2008 18:56
Vzkaz pro paní Dášu P.

Děkuji za sebe a moŞná i řadu jiných, Şe jste to tak pěkně shrnula. Přečetla jsem si "sestavenÊ" dokumenty i oskenovanÊ a nepřipadá mi, Şe bych se kvůli tomu měla stavět na uši.

Hezký den a díky, Şe jste taková bojovnice.
D.P. 6. 2. 2008 17:33
ad.Alena

tak koukám,Şe vlastně nechceš,aby to bylo OK!

takŞe platí,co jsem psala v prvním příspěvku....nejde o klub,co?
D.P. 6. 2. 2008 17:30
Aleno Ty můj dotaz překrucuješ a neodpovídáš,na co se ptám

9.1. zveřejněno usnesení + 2 oskenovanÊ originály

Existuje třetí originál a nebo je to tak,jak psala KRK,Şe usnesení je děláno z těch dvou!

A to jsou cancy papíru! Tak to bylo myšleno.Tak jako všechny ručně psanÊ poznámky a zápisy v minulosti.V tom zmatku to ani jinak nejde dělat,nic proti těm,co to psali...Nikdy se originály nezveřejňovaly,vŞdy se přepisovaly do čitelnÊ podoby.I ty jsi to dělala! A nevím o tom,Şe by po mě chtěl někdo zpětně nějaký podpis....

TakŞe jakÊ znevaŞování dokumentů?

KdyŞ stačí tak málo,aby se situace uklidnila na který z těchto canců PAPÍRU se má doplnit podpis? Chci to doporučit vedení ,kdyŞ uŞ jsi mě nařkla,Şe jsem jednostranná....neptala bych se,kdyby mě to bylo jasnÊ.

TakŞe poraď a vše bude OK! Jak píšeš....

a nebo nechceš,aby bylo?
ab 6. 2. 2008 17:26
kaŞdopádně"uŞ mi Dášo nic neodpovídej,nebo mě alespoň nejmenuj ve svých příspěvcích.

Nemám li pravdu a vše je můj nějaký výmysl a vše jak proběhlo ať v předsednictvu,či KRK dle norem,a odpovídá řádům,nemusí mít z šetření DR nikdo obavy.A 99% členů klubu můŞe klidně spát.

Já uŞ se k věci nebudu nijak vyjadřovat,pro mě je to v tÊto chvíli uzavřená záleŞitost.
A.Šmejkalová 6. 2. 2008 17:16
Aleno, nezapoměla jsi náhodou jak jsi sama rozesílala soukromou korespondenci po celÊ republice, bez souhlasu majitele??
M. Cisar 6. 2. 2008 17:13
Vazena pani Buriankova, podivejte se komu jste zpravu jeste adresovala. Pokud zprava byla soukroma, proc jste ji posilala na vedomi napr. p. Dubske., a dalsim a dalsim a dalsim... nezverejnil jsem nic, co by odporoval etice!!
ab 6. 2. 2008 17:11
a ten člen KRK,tak to bych neřekla,Şe přeposílá osobní zprávy jiným.A trpí,aby je třetí osoba dala na web.

To jsem o něm měla lepší mínění Prostě Kubice hadr
ab 6. 2. 2008 17:02
Tak toto prosím dělá veleváŞený předseda KRK.

zveřejňuje zprávy,jejichŞ není ani autorem,ani adresátem.
ab 6. 2. 2008 16:55
pro pana Císaře

nebudu zveřejňovat zprávu od pana Kottvalda,který mi na to odpověděl,protoŞe to se nedělá,aby se soukromÊ zprávy dávaly na web.AŞe by ses divil,co v ní bylo.Pokud to děláš ty s panem Kottvaldem,tak jsou to postupy velmi hnusnÊ.
ab 6. 2. 2008 16:50
je vidět,Şe jsi na schůzi nebyla,nečetla jsi asi ani zápis předsedy,komise se teda promíchaly sakra...

ty poznámky k zápisu z členskÊ neodpovídají v tomto skutečnosti.A Nepodepsaný canc,nečitelný,jak jsi to pojmenovala to je to,čím se má klub řídit?

KdyŞ existuje podepsaný ,na schůzi přečtený,schválený,odpovídající Org.řádu a poslaný předsedovi 27.12.?

Nerozumím.

Přečti si Org.řád,jakÊ náleŞitosti má mít Usnesení,a potom něco nazývej cancem.Sama svými výroky shazuješ sokumenty,kterými se Klub řídí.

Komise se nepromíchaly,byla jen jedna a její závěry byly čteny a schváleny.

Že byl na schůzi neskutečný bordel,chaos,za to nemůŞu.A Şe chudák paní,co dělala poznámky udělala chybu?Ani se jí nedivím.

Ještě jednou popíšu skutečnost.

Pan Cach měl dvě Usnesení:jedno,kterÊ mu poslal Typovský,a to bylo to,kterÊ splnilo poŞadavky řádu a kterÊ bylo čteno a schváleno,a potom "nějakÊ",kterÊ nikdo na schůzi nečetl,nebylo schváleno,nesplnilo ani náleŞitosti a dá se říct,Şe odpovídalo zhruba poznámkám k zápisu.SepsanÊ hůlkovým písmem a i hůlkovým podepsáno.

9.1. se toto usnesení oskenovanÊ objevilo na webu.

Nerozumím tomu,jak KRK můŞe mít jako výsledek šetření Şe se to jedno od druhÊho významově neliší,a vůbec nevyšetří,Şe to jedno nemá náleŞitosti danÊ Normativy .

Podala jsem podnět k šetření proto,aby bylo konáno dle Normativ.

KRK nedbala znění Org.řádu a rozhodla tak nějak kamarádsky.Přitom jejím členem je právě autor toho platnÊho Usnesení.

Proč se to bere jako vrtoch,kterým chci vehnat v tragedii 99% členů klubu nevím

Shrnutí.Pan předseda má dvě Usnesení.Jedno platnÊ a nezveřejněnÊ-druhÊ-zveřejněnÊ-neplatnÊ.

Jestli Ti to nevadí,tak neříkej,Şe vŞdy děláš svou práci dle vyhlášek,nařízení,zákonů.Že ti jsou tak nějak ukradený.
M. Cisar 6. 2. 2008 16:48
Myslim, ze je ztrata casu chtit toto vyresit. Jednou dle p. Buriankove nepodepsane, podruhe podepsane p. Cachem, po treti zase jinak...

Toto p. Buriankova napsala 27. 12.

VáŞený pane Kottvalde,přikládám Usnesení,kterÊ je zveřejněno.

Myslím,Şe by jste se měl ,uŞ jako člen KRK ozvat a sdělit členům,Şe toto Usnesení není to,kterÊ jste sepsal a kterÊ přečtenÊ bylo schváleno.

Dokonce si dovolil pan Cach podepsat jinÊ osoby.

On totiŞ má poznámky,kterÊ jedna členka psala(mám je taky)a tam je chybně uvedeno ,kdo v jakÊ komisi je.

Z toho je zřejmÊ,Şe Usnesení sepsal Cach sám,a Şe to není to,kterÊ bylo čteno.Nevím ,proč není to pravÊ Usnesení oskenováno a zveřejněno,případně opsáno přesně.

Prosím,aby jste věc uvedl na pravou míru,zvaŞuji,Şe podám i já of.stíŞnost KRK na zfalšování Usnesení.

Buriánková
Stránky - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139