Úvod
Dnes je 20. červenec 2024, psí svátek má: Bax, Carmen, Arieta Mapa webu Poslední změny

Návštěvní kniha

Přidání příspěvku

Jméno:
E-mail:
WWW:
Vzkaz:
Smajlík:
Kód: Následující kód, prosím, přepište do políčka pod ním.

V návštěvní knize je 2778 příspěvků, poslední byl přidán dne 5. 12. 2008 10:08
J.K. 13. 1. 2008 11:02
nevím proč má pan Cach odpovidat na neoficialní knihu dvoum aŞ třem rypalům, kteří zde pišou z osobní zášti a pod několika iniciály,aby to vypadalo Şe to je názor větší skupiny. Tak to, ale není a nikdy nebylo. Většina zvolila a vy uŞ toho nechte. NeztěŞujte práci a náladu všem ostatním členům RKČR svýma mindrákama
l.J. 13. 1. 2008 10:53
on výsledek voleb ovlivněný desítkami SMS většině přítomných členů ve znění: " Volte Cacha" - taky na fÊrovosti předsedy nic nepřidá...i mě jedna přišla..

Ale je vidět , Şe přípravě schůze nakonec někjaký ten čas v lázních věnoval- ne, Şe ne.
LM 13. 1. 2008 10:34
ještě jednou dotaz panu Cachovi: kteří lidi to byli, co Vás přemlouvali kandidovat? Děkuji za odpověď.
J.S. 13. 1. 2008 09:32
Je zajímavÊ sledovat enormní tlak na odstoupení p. Cacha. Dá se předpokládat s tÊměř 100% jistotou kdo za tím stojí. Jedná se o lidi, kterým nic neříkají výsledky voleb a přání většiny. Nelze vyloučit, Şe se skupince, která toto organizuje podaří svolat mimořádnou schůzi, moŞná docílí i novÊ volby. Je jedno co si vymysli, něco si vŞdy najdou. Ať je to jakákoliv hloupost, či formální nedostatek.

Pokud se jim podaří např. zneplatnit schůzi, (nevíme jak rozhodne KRK, ) tak kdo ty zbytečnÊ cesty členů na další schůze bude platit? Ta skupinka? Nebo bývalá předsedkyně p.Dubská, která tak mizerně připravila schůzi, Şe zapomněla volit pokladníka? I to by mohl být důvod ke svolání mimořádnÊ schůze! Závěrem, jde těmto lidem o klub nebo naplnění osobních ambicí. Co myslíte, byl by klid, kdybychom měli emeritní předsedkyni?
J.D. 12. 1. 2008 20:47
To je důvod k odstoupení!

Jarka
Jaroslav Å . 12. 1. 2008 20:18
Tak to je síla a ostuda pane předsedo.

Co nám k tomu napíšete?

To je vskutku hanba v našem klubu

Slyšel jsem taky v Chrudimi od pana Přikryla jak pan Cach vedl?nevedl učetnictví vůbec.Proč ho předsedkyně neodvolala.

Díky za odpovědi.

Jaroslav
M.L. 12. 1. 2008 12:00
Já si neumím představit,Şe by pan Cach přenechal předsedování někomu jinýmu. UŞ u nás na ZKO Chrudim se cpal do funkce a nedostal Şádnou Taky by mě zajímalo,kdo ho pořád přemlouvá do funkcí

MůŞete se přesvědčit,zodpoví celý předsednictvo ZKO.
Buchta 12. 1. 2008 11:17
pro pana Cacha.

Pane Cach, chcete snad tvrdit, Şe jsme nehlasovali kdo bude předsedou? Bohudík, bylo nás tam dalších šest, kteří to mohou potvrdit a pokud na tom budete trvat, vyzvu je, aby tak učinili na knihu se svým prohlášením o rozdělování a hlasování funkcí na období 2006 aŞ 2007.
L.M. 12. 1. 2008 11:17
kreří to byli smím-li se zeptat?
Oldřich Cach 12. 1. 2008 09:37
Pro p.Buchtu. JedinÊ z toho co píšete je pravda, Şe jsem v r.2005 do předsednictva kandidovat nechtěl. Neměl jsem chuť pokračovat v práci revizní komise, protoŞe doporučení kterÊ jsme dali předsednictvu pro zlepšení činnosti klubu nebyli plněny. K tomu, abych kandidoval do předsednictva mě aŞ přímo na členskÊ schůzi přesvědčili dva členovÊ kteří kandidovali a chtěli, abych s nimi šel do voleb.
Buchta 11. 1. 2008 21:05
Pro J.S.a J.N. Nevím zda jste pán či paní ale rozhodně nejde o ŞádnÊ vyhroŞování KRKu. StíŞnost kterou jsem podal na KRK se týkala mÊ, podotýkám mÊ osoby a pověřenÊ funkce do voleb na základě selhání pana Cacha dělat účetnictví v roce 07.JakÊ jsou účinnější metody váŞený nebo váŞená si zjistěte v občanskoprávním zákoně. Znova podotýkám je to věcí jen mÊ osoby a pana Cacha. To Şe jste mu seŞrali jeho vychvalování pokladníka od roku 2005 do současnÊ doby svědčí jen o tom, Şe nemáte zase tak úplný přehled kdo co v klubu dělá, nebo dělal.

A Vy pane Cach se styďte psát takovou leŞ ohledně voleb 2005. Je pravda, Şe jste měl více hlasů neŞ Dubská ale pamatuji si, Şe jsme hlasovali celÊ novÊ vedení do obsazování funkcí. Většinou hlasů byla námi zvolená Dubská. Moc se vám to nelíbilo a řekl jste: Správně bych měl být já, Bobino, já mám víc hlasů. To jsou Vaše slova. Taky další z Vašich slov a vět byly, kdyŞ jsem Vás napadal o Vašich zprávách za doby funkce v KRKu. Doslava jste tehdy říkal a dokonce i jednÊ člence napsal, cituji: já jsem do předsednictva nechtěl a ani na to nemám čas,ale kamarádi mě přemluvili abych kandidoval. To byly Vaše slova v průběhu roku 2006. Teď uŞ ten čas máte? Že jsem dobře informován pane Cach, to si pište. V Şivotě nejde ani tak o hodnoty výdělku, nebo majetku ale o informace. A pokud je máte, tak máte 70% úspěšnost. Pokud si myslíte pane Cach Şe jste mě oponentem, tak to si o sobě moc myslíte.
Cach Oldřich 11. 1. 2008 20:08
Reakce na vyjádření pana Buchty. Nevím jakÊ důvody má p.Buchta pro neplatnost členskÊ schůze. Sám se jí účastnil aŞ v závěru. Komise o kterých tady píše, byly odsouhlaseny členskou schůzí , já jsem je ani nenavrhoval. Přijel jsem na schůzi rovnou z lázní, nezúčastnil jsem se ani přípravy schůze. Usnesení ze schůze na čistopis měla napsat bývalá jednatelka, nebo osoba pověřená,/p.Ludvíková napsala,Şe se schůze nezúčastní/. Proč jsem to musel udělat já jsem jiŞ napsal ve vyjádření. Na schůzi nebyl nikdo pověřen k přepsání a proto jsem po schůzi poŞádal p.TypovskÊho ,aby to udělal on. Pan Typovský byl 11.12. odvezen do nemocnice k hospitalizaci a Usnesení ani Zápis neměl zpracovaný. Já jsem byl stále ještě v lázních Luhačovice. Ale o tom všem je p.Buchta dobře informován.

Je úsměvnÊ, jak zde vysvětluje povolební období 2005. V krátkosti vysvětlím. Po vyhlášení výsledků voleb, /dostal jsem od členskÊ schůze nejvyšší počet hlasů/, přišla za mnou p.Dubská zda bych ji přenechal funkci předsedy. Měla k tomu osobní důvody. Funkci jsem ji přenechal s určitými výhradami k její práci. Krátce na to ji p. Buchta na Knize návštěv napadl. Na schůzi předsednictva v Chrudimi mu p.Dubská nabídla, aby si tedy vzal funkci předsedy on. S uspokojením to odmítl , s oddůvodněním, Şe Praha je pro něho daleko. Tím p.Dubská získala přítele. Pak se pustil do dalšího člena předsednictva a nakonec se pustil do mě. JinÊho oponenta uŞ v předsednictvu nenašel.
a 11. 1. 2008 17:00
podle mě stačí dát vše se závěry schůze do souladu a není co řešit.

To ale musí předsednictvo.

A pro J.N.

Klub si chci urvat pro sebe?

Co bych dělala s klubem,kde je kaŞdÊmu jedno co se zveřejní?Ani náhodou.
J.N. 11. 1. 2008 13:57
A jsme konečně na konci problÊmu, konečně se ukázalo jak to všechno je :

jeden člověk se bude snaŞit se členem KRK manipulovat a ten konkrÊtní tedy můŞe být tak naivní, Şe na to mazání kolem úst skočí a myslí si, Şe s ním komunikuje kamarád - i kdyŞ tento člověk je schopen jej zaříznout jen pro svůj prospěch

no a další bude zase vyhroŞovat pro jistotu všem.

Teď ještě jde o to, jestli to vyhroŞování není míněno opravdu všem,aby se třeba ani neozývali - nechce náhodou p. Buchta s a.b. klub pro sebe???? Tak ať si nějaký zaloŞí a dají konečně pokoj.

tak to nám ostatním nezbyde nic jinÊho něŞ poslouchat

Jo tak to jsme to dopracovali

J.S. 11. 1. 2008 13:29
Pane Buchta píšete:

"Taky doporučení krku není poslední šance na odvolání. Jsou i další moŞnosti a dalece účinnější. "

TakŞe buď KRK rozhodne dle představ vašich a A.B. jinak pouŞijete daleko účinnější moŞnosti?

A.B. ovlivňuje člena KRK, Vy skrytě tÊměř vyhroŞujete, móc dobře Vám to D.P. napsala...
Lucie 11. 1. 2008 12:33
Ještě trošku z Hlavy 22 - KRK zvolená na schůzi, kterou teoreticky prohlašuje za neplatnou, je takÊ neplatná ... Ale to spíš jen pro odlehčení
Lucie 11. 1. 2008 12:32
Jen v teoretickÊ rovině zkusme odhadnout důsledky "prohlásit schůzi za neplatnou" :

- pokud novou svolá RKČR (tedy mimořídnou, nebude jŞ řádná), musí o to poŞádat min. 30 členů (Normativy), pokud by KRK takto učinila, zřejmě těchto členů ke svolání zapotřebí nebude (Normativy o tomto mlčí).

- Je nutno min. 3 týdny předem obeslat členy pozvánkami a programem mim. schůze

- Do doby novÊ schůze neplatí NIC ze závěrů schůze v Říčanech (včetně voleb a výsledků soutěŞí RKČR - neboť vše na neplatnÊ schůzi je neplatnÊ). TudíŞ ve fci je starÊ předsednictvo - bez ohledu na jistě jiŞ předanÊ materiály a úkoly a rozjednanou činnost.

- vše, co vyjde ve Zpravodaji o schůzi a závěrech z ní je neplatnÊ a naprosto zbytečně zabírá mnoho stran časopisu, který si platíme. Stejně tak jsou neplatnÊ kontakty na vedení RKČR.

- Je neplatný rozpočet na rok 2008

- majitelÊ plemeníků, kteří kryli po 1. 12. 07 musí doplatit poplatek za krytí

Atd., atd...

A tak se přimlouvám, neŞ se cokoli vyhlásí, napřed přesně specifikujme, jak to bude do mimořádnÊ schůze
D.P. 11. 1. 2008 11:29
ad.František

Nejlepší by bylo prohlásit tuto schůzi za neplatnou... a z jakÊho důvodu? Co konkrÊtně dle řádu bylo porušeno? Asi jsem zamrzlá,stále nechápu

Pamatuješ si,jak ve volbách v roce 2005 a v dalším období bylo útočeno na Dubskou? Dubská našla tu odvahu a nabídla funkci předsedy mě.

...takÊ si to dobře pamatuji! A kdyŞ uŞ jsi to zmínil,přidám se -hlavní aktÊři tehdy byli A.B a Ty

Tehdy šlo o snahu odstranit p.Dubskou,pak se to přeorientovalo na "podporu" p.DubskÊ a snahu o odvolání p.Cacha z předsednictva ! A nyní se ty samÊ osoby snaŞí odstranit p.Cacha z funkce předsedy....

Nechcete nechat tÊ osobní záště,ať uŞ máte důvod jistÊ osoby nenávidět a respektovat výsledky voleb většiny?

Klub nepatří pouze pár lidem,kteří se vzájemně nenávidí a háŞou si klacky pod nohy....nějak na to zapomínáte

Pokud se vyŞíváte v konspiraci,dejte se na politiku ,tam se vyřádíte aŞ aŞ
Buchta 10. 1. 2008 21:23
pro a.b.

Aleno máš pravdu ohledně komisí. I kdyŞ to chod klubu neovlivní ale co má být má být a tentokrát jde o návrhovou komisi a usnesení. Příště půjde o něco jinÊho atd. Předseda byl volen na 4 letÊ období a představ si, Şe čtyři roky by se muselo předsednictvo hlídat. NeskutečnÊ. Počkáme si na vyjádření KRKu. Dle mÊho názoru je tato schůze neplatná a to ne jen z TvÊho důvodu ale i z několika dalších. Pokud by měl pan Cach v sobě tolik cti, tak z funkce odstoupí ale to se asi nestane. Nejlepší by bylo prohlásit tuto schůzi za neplatnou. Pamatuješ si, jak ve volbách v roce 2005 a v dalším období bylo útočeno na Dubskou? Dubská našla tu odvahu a nabídla funkci předsedy mě. Já to odmítl. Důvod? Nebudu jezdit do Prahy na schůze a pod. Myslíš si, Şe pan Cach bude? Je pravda Şe jednou byl na výroční schůzi ČMKU v prosinci 2007 ale členovÊ RKČR se nic nedověděli. (Třeba tam nic nebylo o čem by nás mohl informovat). A tak to půjde dál a dál. Jak říkám, počkáme na výroky KRKu. Taky doporučení krku není poslední šance na odvolání. Jsou i další moŞnosti a dalece účinnější. Pan Císař není ŞádnÊ ořezávátko a určitě mu jde taky hlavně o klub. Dokázal to, kdyŞ byl předsedou klubu. Klub se tehdy po dlouhÊ době postavil na nohy. Kdyby byl zůstal ve funkci, nemuselo by být tady toto.
D.P. 10. 1. 2008 15:41
A.B.

Ovšem,jestli členům nevadí,Şe jedou stovky km na chaotickou schůzi

tak v tom se shodneme - proto uŞ nejezdím
Stránky - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139