Úvod
Dnes je 20. červen 2024, psí svátek má: Ryška, Lyr, Lulu Mapa webu Poslední změny

Návštěvní kniha

Přidání příspěvku

Jméno:
E-mail:
WWW:
Vzkaz:
Smajlík:
Kód: Následující kód, prosím, přepište do políčka pod ním.

V návštěvní knize je 2778 příspěvků, poslední byl přidán dne 5. 12. 2008 10:08
D.P. 22. 12. 2007 13:16
ad.F.Buchta

Naprosto souhlasím s tím,Şe pokladník je velmi důleŞitá funkce a nelze ji řešit najmutím účetní. ZaráŞí mě,Şe funkce pokladníka z předsednictva vypadla! Osobně myslím,Şe je důleŞitější neŞ funkce místopředsedy,který jaksi pouze "zastupuje".A spolupráce s jednatelem je samozřejmě takÊ nutná.KdyŞ uŞ je funkce pokladník na pověření,nejlÊpe,pokud by jednatel byl současně pokladník

S čím nesouhlasím je to,Şe pokladník musí účtovat / ten vede pokladní evidenci,tj.pomocnou knihu,která je ze zákona povinná...tak jakÊ duplicitní účtování?/a hlavně nesouhlasím s tím,Şe účetnictví je JEN zadání příjmů a výdajů Tak to by nebylo na světe účetních....a Şe jich je

Pokladník nemusí být současně účetní a to ,Şe bravurně zvládá pokladní evidenci a evidenci banky ještě neznamená,Şe dokáŞe dobře sestavit účetnictví a uzávěrku,kde,jak jistě víš,musí být pro účely daně příjmy a výdaje členěny podle jednotlivých druhů činností a podle výsledku jsou nebo nejsou od daně osvobozenÊ,zvlášť vedeny členskÊ příspěvky / kterÊ nemůŞou být v pořádku,pokud přesně nesedí na seznam členů ,zvlášť dary - včetně doloŞení na FÚ,vyúčtování dotací atd.,atd A samozřejmě příloha k uzávěrce,kde se musí objevit i hospodaření poboček,byť je jejich hospodaření "šulnul" Musí být vedeny pomocnÊ knihy,roční inventury majetku....Samozřejmě musí být vnitřní směrnice podle zákona o účetnictví atd atd.... tak to aby pověřený pokladník,pokud se účetnictvím soukromě nezabývá, ještě něco málo nastudoval,zvlášť nyní po reformě

Já se o tu práci nijak nederu,byla jsem poŞádána a souhlasila jsem ze zjevnÊho důvodu - Şe jen rejpu a nic nedělám

Ale pouze účetnictví a uzávěrku,aby vše bylo podle zákona,ne funkci pokladníka,aby bylo jasno...S předsednictvem nemám NIC společnÊho a je moŞnÊ,Şe po těchto debatách si naši "spolupráci" rozmyslí

TvÊ pohnutky vůči p.C. chápu,ale na druhÊ straně - pokud se v listopadu ujmu účetnictví ,s tím,Şe to dám do pořádku,takÊ si to dobře rozmyslím....Pokud si doklady přeberu,tak si práci dodělám celou....no a co se odpovědnosti týče - můj názor,vše písemně,přesně specifikovat odpovědnost kdo za co a na smlouvu! Souhlasím s tím,Şe zde si člověk opravdu musí krýt záda.
ab 22. 12. 2007 13:09
konstruktivní kritika:cituji:"Vase prispevky maji pravdepodobne jediny cil, rozestvat, rozhadat, neni v nich nic konstruktivniho."

Slovník předlistopadový.

Mílo-kdyŞ trvám na svÊm právu být informována neodkladně-to je nekonstruktivní kritika?

Jsi zvyklý,Şe se lidi bojej kritizovat?

František má pravdu,proč by měl jednat jinak?
Buchta 22. 12. 2007 12:02
     
I pro nedostatk času bych vám chtěl objasnit ještě pár věcí. Začnu tím, Şe pokud není v předsednictvu tým, který si rozdělí povinnosti týkající se vedení klubu, je toto předsednictvo odkázáno k zániku v nejlepším případě ke stálÊmu vytýkání nedostatků. Výborná spolupráce byla v r..2006. I kdyŞ se jednatelÊ vystřídali, spolupráce pokračovala. NemůŞe být pokladník bez spolupráce jednatele. Tam musí fungovat telefony, e-maily a další komunikace a to zejmÊna z důvodů vedení členskÊ základny, kde se vše pak odvíjí v penězích klubu. Proto nejsem přesvědčen, Şe je dobrÊ najmout si cizí účetní. Snad jen pro evidenci dokladů a následně pro roční uzávěrku.Ale i toto by se dělalo duplicitně. Někdo musí dávat příkazy do banky atd. Ohledně problÊmu účetníctví za r.2007 nevidím Şádný problÊm. A teď budu přesný. V listopadu 2005 mě jako novÊmu pokladníku klubu bylo předáno účetnictví, kterÊ jsem končil uzávěrkou a odvodem daňovÊho přiznání. Jaký je rozdíl mezi jedním měsícem? Žádný. Rok 2006 a do konce února 2007 jsem vedl účetnictví včetně daň. přiznání i kdyŞ jsem od. 1.1.07 jiŞ tuto funkci opustil a odešel z vedení RKČR. Proč? Mohl jsem cestu na Ukrajinu zrušit ale ve vedení mě jiŞ nic nedrŞelo a to zejmÊna z důvodů neustálÊho napadání a shazování mÊ osoby panem Cachem. Viz dopis o mých soukromých dohadech s Bohoušem Pokorným, který pan Cach zveřejnil na stránkách, plus dalších dopisech rozesílaných členům.10.3.07 předala předsedkyně panu Cachovi PC s programem účetnictví a vysvětlením vedení účetních poloŞek v jeho bydlišti v Kočí. Pokud bych opravdu pokladníka nechtěl dělat, tak bych ani nepřipustil aby mě někdo dovezl PC a nečekal bych ho ani doma. Tvrzení jednÊ strany, nemusí být ještě pravdivÊ. V dubnu tÊhoŞ roku jsem prostřednictvím paní DubskÊ poslal pro pana Cacha z webu informace o vedení účetnictví. Pokud umím pustit PC a program s ikonou, pak snad umím rozeznat i to, co je příjem a co výdej. Nic těŞkÊho. Navíc stále jsem měl a mám podpisový vzor v bance a tak jeho se netýkali ŞádnÊ platby a ŞádnÊ další povinnosti z toho vyplývající. Jen měl dávat do počitače výdaje a příjmy. Jak to dopadlo víme všichni ze zprávy KRK. Proč nechci udělat uzávěrku? To je prostÊ. Nevěřím a jsem přesvědčen, Şe při sebemenším problÊmu (a nikdo nejsme neomylní) by se pan Cach neštítil to pouŞít proti mě. Tím současně Şádám členy, kteří budou číst tento dopis aby se jiŞ víckrát na mě neobraceli s dotazy ohledně různých plateb a hlavně ne k vůli RTG v Německu. NE, ŽE NECHCI POMOCT ALE NEJSEM VE VEDENÍ A NEMUSÍM MÍT STEJNÝ NÁZOR JAKO VEDENÍ.Za všechno dobrÊ, můŞeš být po zásluze potrestán. Udivuje mě jen to, Şe nikdo si nevšiml kandidátky na předsedu ve zpravodaji 3/07. str. 11. Pokud si kandidát přisvojuje moji práci, pak se nedivte, Şe nejsem ochoten nic pro něj udělat. Samozřejmě, Şe to bude mít další průběh a to ať řešením KRK návrhem na okamŞitÊ odstoupení z funkce předsedy anebo řízením proti občanskÊmu souŞití zákona č.200/1990.
ab 22. 12. 2007 10:37
důleŞitý dotaz členů na Předsednictvo zaslali Karbanovi

http://www.bez-hranic.estranky.cz/clanky/clenska-schuze/mr-rtw
ab 22. 12. 2007 08:35
2. znamená v našich řádech

pověřit = dát rozkazem a nebo pověřit s přihlÊdnutím na schopnost splnit úkol?

Pověřený rozkazem,nebo nemaící schopnost plnit jakýkoliv úkol by takový neměl brát.

A ještě se tedy Dášo ptám:proč jsme měli místopředsedu?To je skoro jako předseda,ne?

I teď máme z 5 členů předsednictva 1 předsedu a 1 místopředsedu a oni neodvolali jednatele,Şe neplní svoje úkoly.(nehotový zápis,nezveřejněnÊ usnesení.

Kam jsme se aŞ dostali tím nezveřejněním Usnesení....

A nikoho to nezajímá,všichni jsou tak nějak spokojeni,Hlavouni taktÊŞ.
D.P. 21. 12. 2007 15:05
Neobhajuji,konstatuji

Koukám,Şe Hlavouni p.LudvíkovÊ vejdou do dějin
ab 21. 12. 2007 14:53
Dášo,já to myslím váŞně.

Pokud to neumím,neberu funkci.V řádech je,Şe předsednictvo můŞe pověřit i nečlena předsednictva prací na problÊmu.

Ani nemám snahu někoho nějak koupat.

Ale takhle to v Klubu chodí.I kdyŞ věci nerozumím,vezmu tu Hlavounskou funkci,je to tak hezkÊ se vidět na tÊ stránce Hlavounů.

Ne.Nemusel brát funkci nikdo,kdo se na ní necítí.

Mě,kdyŞ tehdá telefonicky Bobina oslovila,zda jsem schopná a ochotná vzít funkci výcvikáře(bylo to na tÊ brněnskÊ schůzi PRKČR-F.B. ví)tak jsem řekla ,Şe ani za nic,Şe bych byla lidem pro smích.Že by mě kaŞdý aktivně cvičící zesměšnil,kdykoliv by si vzpomněl.Že takovou funkci vzít nemohu.Ale abys nemyslela,Şe nevím o čem výcvik je,mám sloŞeno nejmÊně 40 zkoušek za Şivot.Pro někoho málo,pro někoho dost.

Ale málo pro funkci výcvikáře.

Mohla jsem to vzít-ale nevzala,tak,jako bych nevzala pokladníka.Navrhla bych jinÊ-řády povolující řešení.Vzít a zaplatit člověka mimo.

Ale proč mám já obhajovat jinÊ?

Ať se obhájí sami.
D.P. 21. 12. 2007 14:34
Aleno,ještě jednou a zcela váŞně

1.pokud předseda pověří vedením účetnictví člověka ,který to jednak odmítá a druhak to vůbec neumí,tak je to dobrý tah,jak dotyčnÊho vykoupat v problÊmu,ale je jasnÊ,Şe účetnictví prostě nebude,to muselo být předsedkyni jasnÊ. Seš schopna z fleku sednout a účtovat v programu,pokud jsi to nikdy nedělala???? Pokud ano,seš třída,mě to trvalo dost dlouho,neŞ jsem se v účetnictví zorientovala.Pokud nejsi schopná,není na místě se dotyčnÊmu vysmívat...

2. znamená v našich řádech

pověřit = dát rozkazem a nebo pověřit s přihlÊdnutím na schopnost splnit úkol?

3. moje čistě hypotetická situace /jak píšeš/ není jen hypotetická a řešit ji,aŞ nastane problÊm ,to je pozdě.

Vysvětlím

A/ V Chrudimi mě oslovila p.Dubská a poŞádala mě,zda bych nepřevzala účetnictví klubu a to bez ohledu na to,jak dopadnou volby.

V Nezamyslicích byl u druhÊho jednání přítomen i F.Buchta,který slíbil p.DubskÊ,Şe udělá rok 2007 - celý.

JenŞe po volbách nastala situace,kdy já jsem novÊmu předsedovi přislíbila splnit to,co jsem domluvila s p.Dubskou.ProtoŞe bylo ujednáno - bez ohledu na výsledek voleb.Nedělám to pro p.Dubskou ani pro p.Cacha,ale pro klub. Ovšem F.B. to vidí jinak a nezvolením p.DubskÊ,jeho slib padá. Přitom to má tÊměř hotovÊ,na FÚ je takÊ veden F.B.,jako osoba oprávněná podat daň.přiznání. Co brání tomu,aby to dokončil? Jediný důvod - opět v tom vymáchat člověka, který o účetnictví nemá ani páru.... no,to mě teda moc fÊr nepříjde,kdyŞ uŞ si potrpíš na fÊrovÊ jednání

ad.B - PROČ S TÍM OTRAVUJU - pokud nebude jasnÊ,kdo za co odpovídá ,nemohu účetnictví převzít - nejsem sebevrah!!!!!!! A nikdo mě to zatím není schopen říct.

Píši to veřejně,protoŞe bylo veřejně na VČS oznámeno,Şe budu dělat účetnictví.Čím dál víc se mě do toho nechce,protoŞe v našem klubu to není o tom,aby všechno klapalo,ale neustále nějakÊ boje o moc ....no a jak známo,kde se mocní perou,odskáče to ten blb,který se k tomu jen přimotal

Myslím,Şe je to vyčerpávající,omlouvám se všem,kterÊ jsem s tím zde po dva dny otravovala

A všem přeji hezkÊ Vánoce a pesanům nějakou tu kostičku pod stromečkem
ab 21. 12. 2007 14:28
organizační řád ,volební řád,a stanovy jsou výsledkem práce novÊho předsedy,schvalovalo se to v Nezamyslicích,moje práce byl zápisní řád.

Jak bylo na schůzi vidět,byly tyto řády mezi sebou v rozporu.

Nerozeštvávám,konstatuji,mám takhle blbou povahu,Şe bych ráda,aby funkcionář pracoval,nepracuje-li,řeknu to.Ono se to nenosí,ale mě to nevadí,jestli se na mě někdo zlobí.

A z funkcí jsem odešla proto,Şe jsem nemohla pracovat způsobem,který je obvyklý v našem Klubu.

Například se ze zpravodaje ze Zápisu dozvídat věci,o kterých jsme vůbec nejednali a naopak nedočíst se o projednávaných.Zřejmě jsem jezdila na jinÊ schůze.

Proto dohlíŞím,zda jsou zápisy a usnesení o tom,o čem se jedná.Mám svÊ zkušenosti.

Nerozeštvávám Mílo,jen říkám ,co se dělo a co je pravda.
ab 21. 12. 2007 14:21
pane Mílo Císaři,tykali jsme si,tak Ti budu tykat.

Na schůzi jsi byl a víš,Şe nekecám,chodili se radit.

Kandidoval jsi sám do KRK,tak o co jde?

KRK musí sama navrhovat předsednictvu řešení,pokud vidí,Şe funkcionáři nepracují.Nerozhodne,ale navrhne řešení.

Proto,a pro nic jinÊho ji nemáme.

Pokud KRK nazná,Şe předseda nekonal jak měl,navrhne řešení,případně svolá mimořádnou členskou schůzi a volí se nový předseda,kdyŞ uŞ došlo k tomu hloupÊmu volení přímo na funkce a není jiný zvolený kandidát.

JinÊ funkcionáře odvolá předseda.

Nejspíš předsedkyně pochybila,kdyŞ neodvolala pokladníka!

KRK jí to mělo navrhnout.

Nerozeštvávám,vŞdycky říkám co si myslím,A ted si myslím,Şe Usnesení ze schůze mělo být dávno zveřejněno,protoŞe bylo precizně panem Kottvaldem zpracováno,přečteno,odhlaseno a platí.

Nevím proč není na RKCR stránkách.

A Ty,Mílo máš být jako předseda KRK ten,kdo doporučí ,aby se tak dělo.

Jinak opravdu nevím,proč KRK by měla být.

TakŞe opakuji:Mílo-nemáš rozhodovací pravomoci ale povinnost sledovat činnost a navrhovat řešení,kdyŞ není konáno dle článku

cituji: h) zajišťuje členům bezproblÊmový a rychlý přístup ke všem chovatelským materiálům a

dbá, aby byla dodrŞována pořádková lhůta;

i) není v ŞádnÊm případě oprávněno měnit usnesení a závěry nebo postupovat v

rozporu s usneseními a závěry členskÊ schůze.

konec citace.

Tvoje snaha za kaŞdou cenu se zastávat novÊho předsedy a hodit vše na minulou je evidentní.

Účetní rok je 1-12.

funkční je od členskÊ do členskÊ.Kontinuita práce funkcionářů je jasná.
D.P. 21. 12. 2007 14:01
M.Cisar

abych to upřesnila,KRK je podle mě v našem klubu zbytečná "instituce" ,protoŞe nemá Şádnou pravomoc,ŞádnÊ donucovací prostředky k nápravě a nikdo,včetně předsednictva, ji z tohoto důvodu nebere váŞně
M. Cisar 21. 12. 2007 12:30
Pani Buriankova. Nejdriv napisete:

KRK vůbec nemá rozhodovací pravomoci.

Pak pisete: KRK má řešit takovÊhle věci.To je v její pravomoci.

Vase prispevky maji pravdepodobne jediny cil, rozestvat, rozhadat, neni v nich nic konstruktivniho. O co Vam jde? Kdyz jste tak schopna a nenahraditelna, jak jste psala, osobne dohlizite na to aby Ludek Kotvald napsal s ostatnima spravne usneseni, vsem radite a vsichni se s vama radi...TAK PROC JSTE NEKANDIDOVALA???

Proc jste ve vsech funkcich skoncila predcasne?!!!!!

Zaverem: preji Vam prijemne svatky a vice rozvahy pri psani na knihu v roce 2008.
D.P. 21. 12. 2007 12:24
smysl zřízení KRK v našem klubu mě takÊ uniká

myslím,Şe je jen pro formu,protoŞe by měla být
D.P. 21. 12. 2007 12:22
ab

ty mi nerozumíš,já mám na mysli odpovědnost k zákonným orgánům /FÚ/,ne ke klubu. A tam se řeší kalendářní rok a odpovědná je osoba - osoby,uvedenÊ ve Stanovách.

A tam máme předsednictvo jako celek,v Org.řádu je to v jednom bodě funkcionář,v dalším zase předsednictvo cwlÊ a v dalším za všechno a za všechny ručí předseda.....aby se jednou někdo nedivil,jak umí FÚ číst v řádech a mezi řádky.

No a kdyŞ jsi zde nakousla "neumění" číst ve vlastních řádech,chtěla jsem rejpáním naznačit, Şe co se týká odpovědnosti k zák.orgánům,nečte dobře nikdo!!!!

Ale máš pravdu,nechme toho.

Přeji pohodovÊ svátky!!!!!!
ab 21. 12. 2007 12:16
pokladník nejen,Şe nebyl odvolán,je nynípředsedou.

Tohle musí v dvojjedinnÊ roli vyřešit odpovědná dříve a nyní osoba.

KRK má řešit takovÊhle věci.To je v její pravomoci.

JenŞe ofiko mlčí,na knize je hrdinná.
ab 21. 12. 2007 10:17
po členskÊ schůzi si noví funkcionáři vše převezmou.a pak pokračují.Je-li v tom binec-nepřevezmou a věc se musí řešit jinak.pokud by někdo umřel,taky se musí všeho ujmout jiný.(nikomu to samozřejmě nepřeji)

Bobina byla moc hodný předseda a nikdy netrvala 100% na plnění úkolů.BohuŞel.a všichni aŞ na výjimky to zneuŞili.

Pokladník ve funkci pokladníka pracoval-nepracoval-li měl být předsedkyní odvolán.Nyní je předsedou a vlastně přebral svoje nedokonalÊ fungování v jinÊ funkci,tak at si to řeší.

Hypotetickou situaci jak Dášo píšeš zatím neřešíme.AŞ bude ,jistě se vyřeší.Podle mě nový pokladník převezme agendu 100% v pořádku,není-li nepřevezme.A ručí předseda,a ten si sám sobě poručí,aby to dal do pořádku.
D.P. 20. 12. 2007 23:02
ad.Franta...citace

Pan Cach, je pokladník klubu od 10.3.07. Ať uŞ jako tedy bývalý pokladník do voleb anebo jako současný předseda, stále měl a má za toto zodpovědnost.

Organizační řád říká /Aleno,čtu /

a) předseda - řídí předsednictvo klubu, svolává schůze, kontroluje činnost jednotlivých členů předsednictva, zastupuje klub při jednáních s Kynologickým svazem. Je povinen odvolat z funkce ty členy předsednictva, kteří neplní svÊ povinnosti uloŞenÊ jim členskou schůzí, organizačními dokumenty či předsednictvem RKČR. Je zodpovědný za činnosti členů předsednictva, chovatelskÊho kolegia a výsledky jejich práce

e) pokladník - má na starosti veškerou finanční agendu spojenou s klubem

Mě z toho vyplývá odpovědnost předsedy,pokud pokladník nevykonával svoji práci,měl být odvolán!!!!
D.P. 20. 12. 2007 22:51
Pro Frantu.

Díky za přání!

ad.bod 2 jak jsem psala,neřeším, kdo z koho zrovna v tomto případě,ale

Nejde o to,jestli se jedná o Pepíka nebo Janu....ale o případ,kdy by opravdu tento stav převzali lidÊ,kteří se na něm v předchozím volebním období nepodíleli.....to by byla z jejich strany vědomá sebevraŞda

A jak psala A,B. předsednictvo řídí a odpovídá jen v období mezi ČS,takŞe ten měsíc zde visí ve vzduchoprázdnu po kaŞdých volbách....mám za to,Şe normativy nám v tomto případě poněkud pokulhávají
Buchta 20. 12. 2007 20:36
     
Pro Dášu.

Vše nejlepší k svátku, to nejprve a teď k TvÊmu bodu 2. Myslím si, Şe si děláš zbytečnÊ starosti o odpovědnosti za hospodaření a o daňovÊ přiznání. za rok 2007. Pan Cach, je pokladník klubu od 10.3.07. Ať uŞ jako tedy bývalý pokladník do voleb anebo jako současný předseda, stále měl a má za toto zodpovědnost. Čili tady nejde o Şádný měsíc, jak tvrdíš. Jde jen o to aby to přiznání udělal. To samÊ platí i o těch 5.000,-Kč. KonkrÊtně v tomto případě není ŞádnÊ starÊ a novÊ předsednictvo, je to stále jen jeden člen předsednictva a poněvadŞ zatím nikoho do tÊto funkce pokladníka nedosadil, tak je na něm aby ji vykonával i nadále.
D.P. 20. 12. 2007 20:03
jo,jo

o tohle mi jde a dokonce jsem si to i našla,i kdyŞ se přiznám,Şe uŞ jsem na to opravdu líná ...

Předsednictvo klubu řídí a odpovídá za činnost klubu v období mezi členskými schůzemi v souladu se stanovami klubu a organizančími dokumenty RKČR.

ale stále nechápu a to v souvislosti s odpovědností za

1.samotnoý průběh ČS - normativy řešÊí jen mezi schůzemi,ne přímo schůzi

2. a odpovědnost za hospodaření...k tomu jsem se hlavně chtěla dopídit....

viz. KRK kontrola účetnictví.....odpovídá za ten binec v účetnictví vzniklý od 1.1.07 do ČS a podává dańovÊ přiznání za rok 2007 starÊ předsednictvo,kterÊ odpovídá za hospodaření 11 měsíců a nebo novÊ,kterÊ odpovídá za 1 měsíc roku 2007?? ProtoŞe daň.přiznání klub podává za kalendářní rok....ne do ČS

Bude novÊ předsednictvo zjišťovat a doplňovat chybějící doklady - viz.proplacených 5 tis.,nikdo neví za co....? Kdo za to zodpovídá????

Další ....vím,Şe byl prošvihnut termín nahlášení RTW Cupu....kdo zodpovídá?

Je po ČS ,tedy asi za všechny resty starÊho předsednictva zodpovídá novÊ ...postavenÊ na hlavu,ale asi je to tak,Şe?**

Nejde o to,jestli se jedná o Pepíka nebo Janu....ale o případ,kdy by opravdu tento stav převzali lidÊ,kteří se na něm v předchozím volebním období nepodíleli.....to by byla z jejich strany vědomá sebevraŞda ,

kdyŞ uŞ jsme u těch přehnaných výrazů
Stránky - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139