Úvod
Dnes je 19. duben 2024, psí svátek má: Peggy, Daisy, Ersi Mapa webu Poslední změny

Návštěvní kniha

Přidání příspěvku

Jméno:
E-mail:
WWW:
Vzkaz:
Smajlík:
Kód: Následující kód, prosím, přepište do políčka pod ním.

V návštěvní knize je 2778 příspěvků, poslední byl přidán dne 5. 12. 2008 10:08
Pavel Jahoda 19. 2. 2008 23:16
     
Ad p.Ludvíková asi jsem nepochopil důvod Vaší stíŞnosti. Zacituji Vám pár slov z Org. řádu, III. Organizační výstavba klubu, čl.8 odst.2 : .......U sporných případů nejednoznačnÊho výkladu či absence přesně stanovených bodů organizačních dokumentů má rozhodnÊ slovo VČS.
M. Císař 19. 2. 2008 23:03
Je to od M. MoravcovÊ totální ubohost. Ale tak v poslední době vystupuje často. Tento mail byl i pro KRK a znal jsem jej.
D.Procházková 19. 2. 2008 22:55
a ještě k anonymnímu autorovi

asi budu první,kdo to udělá a zveřejní jmÊno,ale někdo první být musí.

Mám přístup na knihu a podle IP adresy vím,kdo se sníŞil k takovÊ špinavosti a moji poštu zde zveřejnil

u tebe bych to Magdo opravdu nečekala...
D.Procházková 19. 2. 2008 22:51
K.Ludvíková psala,Şe 95% členů nevidí do toho,co se v klubu děje. Souhlasím s ní a proto je ubohá podpásovka všem zúčastněným zveřejnění soukromÊho meilu určenÊho pouze určitým lidem.Pro ostatní je to silně zavádějící a nemá cenu zde vysvětlovat všechny okolnosti.

Jen pro informaci,kdyŞ uŞ to zde je: s p.Cachem a p.Jahodou jsme si to vysvětlili ještě telefonicky.A i kdyŞ účetnictví dělat nebudu,mám pocit,Şe nejsme nepřatelÊ na Şivot a na smrt,jak to v klubu bývá tradicí u těch,co se nepohodnou.
Šárka 19. 2. 2008 22:42
ad: Pavla presna analyza!
Pavla 19. 2. 2008 22:19
Nikdo z těch, kteří tady jen prskají špínu, vás o tom nemůŞe přesvědčit. Je zaloŞena nová pobočka, ale určitě ne pro dobro rtw, jistÊ osobnosti se totiŞ potřebují plácat po rameni, jak jsou dobří a jak jejich kroky vede dobro pro klub, jenŞe v klubu uŞ jim to nikdo neŞral.

Pevně věřím, Şe je stále ještě dost slušných lidí v klubu. Taky jsem přesvědčená, Şe těch, kteří si tady stále zvětšují plíce křikem, je jen hrstka a vystupují pod různými jmÊny, ono to totiŞ vypadá efektněji.
Lucie 19. 2. 2008 22:17
P. Buchta - o bonitacích se hlasovalo v 15, 40... před koncem schůze, to jste byl přítomen. Prosím, specifikujte, v čem já osobně nedodrŞuji řády
D.Procházková 19. 2. 2008 22:17
koukám,koukám,Şe nějaký dobrák zveřejnil můj mail určený pouze předsednictvu a KRK

To je celkem zoufalý tah...vy uŞ váŞně asi nevíte,co dělat,Şe?

Mohli jste to nechat na mě,klidně bych vysvětlila,proč nebudu dělat účetnictví...aŞ by se někdo zeptal...
Å mejkal 19. 2. 2008 22:14
ad.p.Buchta

Na schuzi jsem nebyla z duvodu pobytu mimo republiku. Při plánování bonitace jsme byly ujištěny p.Moravcovou, kterou jsme na akci pozvaly, Şe se ráda zúčastní a moc se těší. Sehnali jsme rozhodčí, zajistili figuranty, zajistili dostatečný počet psů, aby nebyla akce prodělečná a teď najednou je vše jinak??? Ono to dá dost práce vše zajistit, tak proč nebyla podána stíŞnost hned a bylo by vše hned jasnÊ??? Nechat dělat lidi z pobočky na něčem a utvrzovat je , Şe je vše OK a pak to vše napadnout mě tedy připadá sprostÊ a myslím, Şe kdyby se to stalo Vám, chápal byste to stejně jako my.
Buchta 19. 2. 2008 22:14
Paní Zaoralová, nenapadl jsem hlasování o bonitacích z jednoho prostÊho důvodu. Na schůzi jsem dorazil kolem 14 hodiny. Po dobu dvou hodin jsem prováděl účetní operace. JedinÊ co si z celÊ schůze pamatuji je to, Şe na závěr se odhlasovával rozpočet po mÊm připomenutí a od paní MarešovÊ jsem se dověděl, jak dopadly volby. NějakÊ bonitace mě vůbec netankovaly ani netankují. Klidně ať se na pobočkách provádějí ale právě Vy jste největším zastáncem dodrŞování řádů, tak je prosím dodrŞujte. Nechte zrušit zmíněný bod a pak se nemáme o čem bavit. Věřte, Şe i já budu rád, kdyŞ si bubu moci udělat bonitaci na cvičáku, kde můj pes bude znát prostranství a figuranta. Plně souhlasím se vším co pobočky chtějí dělat ale nezlobte se jednou jsou tady řády a těch se drŞme.
Lucie 19. 2. 2008 21:59
Pane Buchta, vychování mi nedovolí oslovovat Vás zkratkou jmÊna .

Pročpak jste přímo na ČS nenapadl hlasování většiny? Proč dva měsíce po schválení Vám tolik "leŞí v Şaludku" to, Şe mají Pobočky právo pořádat bonitace? Přesvědčíte mne, Şe nejde jen o pochybnou moc a postavení a osobní účty?
Buchta 19. 2. 2008 21:50
Je skutečne k popukání číst zdůvodnění L.Z. o platnosti pořádání bonitací pobočkami. Je pravda, Şe ČS je nejvyšší orgán RKČR ale taková to schůze kdysi odhlasovala organizační řád a tam se jasně píše, Şe před kaŞdou ČS musí být zveřejněn program schůze 3 týdny před jejím uskutečněním. Viz čl. 9 odst. 1. Po dobu působení jako člen RKČR si nepamatuji a není ani zápis z těchto schůzí, Şe by tento odstavec byl zrušen. Proto nemůŞe současně platit tvrzení paní L.Z., Şe bonitace na pobočkách platí protoŞe to odhlasovala ČS, ( i přesto Şe to nebylo zveřejněno v programu?) Ano taky jsem pro pobočky i kdyŞ ze začátku jsem nebyl. Čas mě přesvědčil, Şe pokud někdo dělá něco pro RTW, tak jsou to právě pobočky. Ale jak členovÊ, předsednictvo, KRK a pobočky, musejí se stále řídit platnými řády a nelze si z těchto řádů vybírat jen to, co se komu hodí, jako například v šetření stíŞnosti L.F. To bychom taky brzy mohli přejít jen na elktronickÊ schvalování toho, co nás zrovna napadne. Samozřejmě je to trochu přehnanÊ ale u nás v klubu bych se ani moc nedivil.
ze Şivota Kapitána aneb jak kl 19. 2. 2008 21:45
Dobrý večer,

dnes jsem obdrŞela návrh smlouvy na vedení účetnictví pro RTW klub.

NíŞe uvedenÊ návrhy vyjmutÊ ze smlouvy ,jsou pro mě nepřijatelnÊ a tímto beru svoji nabídku zpět a pro klub účetnictví zpracovávat nebudu.

....................................

8.Platnost smoluvy:

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou moŞnost odstoupení od smlouvy ,po podání daňovÊho přiznání,příslušnÊho roku.V případě nedodrŞení pokuta 30 000,-Kč.

Dodavatel odpovídá za finanční újmu vyměřenou jeho zaviněním.

Těch 30.000 pokuty jsme tam dali, protoŞe prý se stalo, Şe se účetní

nepohodla a nedokončila rok,něco jako je to nyní s Buchtou.

Cach

............................

VáŞení,je mi celkem jasnÊ,Şe nedokáŞete při svých bojích a taktizování pochopit,Şe by mohl být někdo,kdo má odpovědnost a svoji práci dokončí navzdory tomu všemu,co se v klubu děje. Za 12 let praxe jsem neměla ve smlouvě klauzuli o pokutě ,za celou dobu se nestalo,Şe bych svoji práci nedokončila a za celou dobu se nestalo,Şe by mÊmu klientovi byla vyměřena pokuta! Žádná,natoŞ díky mÊmu zavinění.

Nebojím se klauzule o pokutě ve smlouvě, pokud by v klubu bylo vše v pořádku,klidně bych na to přistoupila.Brala bych to pouze jako nedůvěru vůči mÊ osobě,coŞ klidně přeŞiji..

Ale za situace,jaká v klubu je,tento návrh povaŞuji za nehoráznou drzost a aroganci ze strany toho,kdo to navrhl.

A pokud uŞ se odvoláváte na Buchtu,tak to převedu na případ uzavření smlouvy:

Doklady,kterÊ jsou potřeba,má právě Buchta.Ale pan předseda tvrdí,Şe je nemůŞe dostat.Dnes jsem psala Buchtovi meil s dotazem na účto 2006,kterÊ stále předseda nemá.Odpověď přišla obratem:

Účto 2006 mám. Cach mě nekontaktoval. Ani nenapsal ani netelefonoval.

TakŞe jeden sedí na papírech,.kterÊ mu nepatří,druhý se neponíŞí ,aby mu zavolal a Procházková bude platit, 30 000 Kč,protoŞe se nedá daňovÊ přiznání dohromady???????

Tak ,váŞení,toto beru jako výsměch a tím s vámi končím! Vidím,Şe tato situace můŞe nastat kdykoli,tady si kaŞdý jen hladí svÊ ego!

A to na úkor všeho a všech. Po schůzi stačilo jedinÊ - omluvit se Buchtovi za toho pokladníka ve Zpravodaji,býval by udělal celý rok 2007.Tak málo stačilo,sám mi to řekl.Panu předsedovi jsem to tlumočila. On se ovšem neponíŞil .

Rok 2006 nedostane,protoŞe by musel zavolat Buchtovi....neponíŞí se....

A za tÊto situace se odvaŞujete mě navrhnout pokutu do smlouvy?

UŞ se těším,jak zformulujete oficiálně,Şe Procházková vás nechala ve štychu,uŞ se těším na to,jak členům vysvětlím,co mě vedlo k tomu,Şe jsem svoji nabídku stáhla.

Toto mÊ rozhodnutí je definitivní,jiŞ mě ohledně účetnictví nekontaktujte.Vlastně ohledně ničeho..nějak mám po chuti se do něčeho zapojit.Ani,prosím,nevolejte.

Nebudu odpovídat,protoŞe uŞ k tomu nemám co dodat.

Procházková

PS: napište pouze v případě,Şe ulovíte účetní,která vám podepíše pokutu 30 000 Kč....tu bych ráda poznala.
L 19. 2. 2008 21:33
Poznatek k novÊ Pobočce Viktoria:

Jako jediná nově vzniklá pobočka započala svoji Êru stíŞností na ostatní Pobočky ... a jedním dechem si přeje spolupráci s nimi

Nepěkný start a podivnÊ navazování přátelství...
D.P. 19. 2. 2008 20:18
KL

neŞ dohady,raději počkám a budu věřit,Şe nás nebudete napínat a v neděli to zveřejníte. KdyŞ uŞ jste to zde zmínila.
K.L. 19. 2. 2008 20:09
Nechte se překvapit paní Procházková.Právě to finanční řešení poboček bude velmi zajímavÊ a návrhy poboček,co všechno by měl klub pobočkám platit...A špatně jste mne pochopila,nemyslím,Şe by se měla potápět pobočka jako taková,zkuste zapřemýšlet,co jsem tím myslela.A nebo vydrŞte do neděle,abychom předešly dalším dohadům a pomluvám.Díky K.
DM 19. 2. 2008 19:49
Pokud vím na setkání poboček se mělo řešit hlavně financování akcí(bonitací.) Co se bude řešit teď?
D.P. 19. 2. 2008 19:42
ad K.L.

všimla jsem si kdečeho,co se v klubu děje,ale Şe se potápí pobočky,tak to mě jaksi uniklo

jak potápí? během dvou měsíců přece vznikly tři další
K.L. 19. 2. 2008 19:29
      http://odkacky.co
95 % členskÊ základny nemá ani páru,co se v klubu vlastně děje.A kdyŞ náhodou někdo na něco upozorní,tak se ve zlÊ pokáŞe.Já věřím ,Şe pravda zvítězí nad zlem a fandím všem,kteří se pokouší proto něco udělat.Velmi zajímavÊ bude setkání poboček,tam se ukáŞe o co komu jde,kdo chce pobočky potopit a kdo je chce zachránit.ČlenovÊ RKČR budete překvapeni.
Gabina M. 19. 2. 2008 19:09
cha chaaaaaaa to je opravdu smesne uz
Stránky - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139