Úvod
Dnes je 21. červenec 2024, psí svátek má: Cliff, Lajka, Bonnie Mapa webu Poslední změny

Návštěvní kniha

Přidání příspěvku

Jméno:
E-mail:
WWW:
Vzkaz:
Smajlík:
Kód: Následující kód, prosím, přepište do políčka pod ním.

V návštěvní knize je 2778 příspěvků, poslední byl přidán dne 5. 12. 2008 10:08
ab 20. 12. 2007 17:41
Ale Dášo,Ty víš,Şe se vŞdy vyjadřuji otevřeně a velmi velmi přímo.Je to samozřejmě myšleno s nadsázkou o těch leŞících.Viděla bys to jinak,být tam.

Jak Tě napadlo,Şe si myslím,Şe za to nezveřejnění můŞe paní Horová??????????????????

Proboha.

To,co jsem napsala Bobině mi šlo ze srdce,napsala jsem to tak,jak jsem cítila.

A opět Ty víš,Şe já nejsem vlezprdelka a je mi zcela jedno,kdo si o mě i o tom dopise myslí.

Bobina přes všechny mÊ výhrady byla (je)člověk se spoustou kontaktů,vybranÊho vystupování,a měla to velmi těŞkÊ.

Viz kontrola KRK.

Kdyby jsi si přečetla Normativy,věděla bys,Şe

článek 10 - Předsednictvo klubu

1.

Předsednictvo klubu řídí a odpovídá za činnost klubu v období mezi členskými schůzemi v souladu se stanovami klubu a organizančími dokumenty RKČR.

a Åže

h) zajišťuje členům bezproblÊmový a rychlý přístup ke všem chovatelským materiálům a

dbá, aby byla dodrŞována pořádková lhůta;

i) není v ŞádnÊm případě oprávněno měnit usnesení a závěry nebo postupovat v

rozporu s usneseními a závěry členskÊ schůze.

Je fakt divnÊ,Şe i Ty Dášo neumíš,nebo nechceš,nebo v lepším případě jsi líná si ty normativy otevřít a přečíst.

Dělám si srandu,Tebe si váŞím,i kdyŞ jsi baba rejpavá.
D.P. 20. 12. 2007 17:07
Ale ať je to s odpovědností bývalÊho či novÊho předsednictva tak,či onak,házet vinu za nezveřejnění zápisu na p.Horovou /řadovÊho člena/,je opravdu ubohÊ.......
D.P. 20. 12. 2007 16:48
ad.A.B.

ProtoŞe jsi asi jediná,kdo cituji

" (při vší skromnosti) byla jediná,kdo věděl,co to Normativy jsou a co řeší"

opakovaně se ptám,od kdy do kdy trvá volební období a s tím spojená zodpovědnost.

Myslím to naprosto váŞně,mě to jasnÊ není....

Co se týká paní DubskÊ, paní MarešovÊ a paní LudvíkovÊ....můj názor je ten,Şe se má na VČS a následně ve Zpravodaji poděkovat oficiálně bývalÊmu předsednictvu za jeho práci.To je přinejmenším slušnost.

Otevřený dopis x dní po schůzi a toho znění,jak byl sepsán se mě osobně nezdál vhodný a upřímný,proto jsem se nepřipojila. Tolik na vysvětlenou,za moji osobu.

Je pravda,Şe do leŞícího se nekope,ale!!!!! Myslím,Şe toto přirovnání si paní Dubská nezaslouŞí a je opět přehnanÊ.

Myslím,Şe nezvolení do funkce v zájmovÊ organizaci není Şivotní prohra,paní Dubská je bezesporu silná osobnost a já osobně ji jako "poraŞenou a leŞící" nevnímám.
ab 20. 12. 2007 15:22
Jak můŞe někdo říct,Şe stačí za několik měsíců?????

Co kdyŞ se někdo bude doŞadovat chov.servisu a ten mu nebude dopřán proto,Şe nejsou venku výstupy ze schůze?

Platí neplacení poplatku,platí vystavení KL po nezabřeznutí zdarma?

Je jedno o co půjde.Musí to jít ven.

Na schůzi bylo neustále hovořeno o soudech.

VŞdyť tímto se jim vystavuje Klub taky.
ab 20. 12. 2007 15:18
a ještě něco.cituji "Şe usnesení má Lukáš doma/ten je údajně v nemocnici/,takŞe on usnesení i zápis udělá a dá se do příštího zpravodaje,Şe to bude stačit.To pro vysvětlení...."

Jak udělá Lukáš????

To je hotovo!!!!!!

To platí v tÊ podobě,jak bylo přečteno a schváleno!!!!

Jakto,Şe KRK nevyletí okamŞitě a neprotestuje proti tomuto výroku bývalÊ hlavounky????
alena buriánková 2465 20. 12. 2007 15:11
Je vidět,Şe opět paní K.L.nezná řády.

Z členskÊ schůze je důleŞitÊ Usnesení.ZpracovanÊ-Návrhovou komisí,která si pořizuje poznámky,a z nich vytvoří v bodech Usnesení.To je na závěr přečteno usnášeníschopnÊ skupině členů.

Tato skupina odsouhlasí ,a je poznamenáno,Şe členská schůze toto usnesení vyslechla a schválila v tolik a tolik hodin.

Tak bylo učiněno.

A proto platí vše tak,jak bylo projednáváno a hlasováno.

Mandátová komise jen sčítá hlasy při hlasování. Volební komise má na starosti volby.

Návrhová komise byla ve sloŞení Kottvald,Karásková a ještě jeden člen.Osobně jsem dohlíŞela,aby pracovala,dělala si poznámky,aby Usnesení bylo platnÊ.

Věděla jsem,jak pracuje PRKČR,Şe člověk kandidující na jednatele jen kouká a nedělá nic!!!

Přeci :kandiduji na jednatele,musím tušit,Şe budu-li zvolen,budu muset agendu vÊsti v budoucnu.

Ne-!to se nechá na ochotnÊ člence,která jistě ne svou vinou zapsala omylem jinak komise,

Ale Usnesení je platně schváleno a nevadí to.

Co vadí,Şe kandidující a zvolený jednatel na to kašle,kandidující a zvolený předseda netrvá na tom,aby se členovÊ dozvěděli co bylo řešeno.

A předseda KRK místo aby konal,popohnal skupinu zvolenou do Předsednictva k akci-řeší tady na knize to,co je jeho povinností oficiální.

KRK totiŞ je tady proto,aby dbala na dodrŞování Řádů a Normativů.Jak vidíme,tato KRK nekoná,3 týdny po schůzi nevede Předsednictvo k pořádku,ač je jejím jediným úkolem na toto dbát.

Zde na knize si mohu vÊst svÊ boje já,jako prostá členka,která na tÊ schůzi nabyla dojmu,Şe (při vší skromnosti) byla jediná,kdo věděl,co to Normativy jsou a co řeší.

TakÊ se tÊměř celÊ předsednictvo se mnou neustále chodilo radit.

To je smutnÊ.

To samÊ neustálÊ chvástání se paní K.,jak ona jediná....to uŞ známe.

Věc okolo Zápisu a Usnesení se rozjela po mÊm upozornění.Jinak ticho po pěšině.

Ono je tak krásnÊ,být Hlavounem.

A pokud jde o zápis ze schůze.Ten je jen popisem události tak,jak se stala.Popisuje co se schvalovalo,co bylo kolika hlasy schváleno a podobně.

Pokud by nebylo schváleno usnesení,je schůze neplatná.

A ještě jedna věc je smutná.

Vy všichni,co jste se hřáli vedle a ve světle předsedkyně DubskÊ,kdyŞ byla ve funkci,všichni ti falešní přítelíčkovÊ,jste v okamŞiku jejího nezvolení ,v situaci,která pro ni musela být těŞká a nepříjemná,jste ji nechali sobě samÊ,jako by ani neštěkl pes po ní.Styďte se .

Já jsem s ní cítila a tam jsem se snaŞila jí být nablízku,ať mezi námi bylo cokoliv.

ProtoŞe obrazně řečeno-do leŞících se nekope.

A mnoha z vás pomohla.

Nikdo jste se nepřidal k našemu otevřenÊmu dopisu a poděkování.

Ještě jednou:styďte se.
Marta Horová 20. 12. 2007 13:02
     
Re: Zápis ze schůze

Paní Ludvíková, byť proti Vám osobně nic nenám, tak si myslím, Şe je od Vás značně nezodpovědnÊ a dosti sprostÊ, psát o mÊm zápisu, to co jste jiŞ napsala. Byla jsem jediná, kdo p. DubskÊ byl ochoten vyhovět a zápis sepsat. Netvrdím, Şe to byl vzorový zápis, ale bylo v něm vše, co bylo na schůzi řečeno, co bylo navrŞeno,o čem se hlasovalo, atd. Vše mám seskenováno a i s originály u sebe uloŞenÊ. Zápis, který jsem pořídila na schůzi souhlasí s Usnesením ze schůze, kterÊ bylo zpracovanÊ, přečtenÊ a odsouhlasenÊ.
Lucie 20. 12. 2007 12:10
http://vombat.rtw.c
Pí Ludvíková napsala : "Jak mohu dělat něco,kdyŞ jsem nebyla přítomna a ze zápisu p.HorovÊ,která poslala zápis naskenovaný,ručně napsaný,se škrty na 9 papírech o velikosti A4,kde nebyly vůbec ŞádnÊ volby,závaŞnÊ návrhy, hlasování ,diskuse a pod, a pod.,to si mám ten zápis vymyslet?"

Tak teď je zcela jsanÊ, proč NIKDY NIKDO nechce na schůzi pomoci. TÊměř hodinu schůze zabralo přemlouvání členů, aby se stali členy v jednotlivých komisích (návrhová, volební...), nebyl KDO by stvořil zápis (protoŞe jednatelka NIKHO nepoŞádala, aby ji zastoupil)...a kdyŞ se pár ochotných rukou zvedlo, aby se schůze pohnula z mrtvÊho bodu, tak bývalá jednatelka neváhá a poplive ty, co dělali její práci za ní.

Alespoň před Vánoci by to chtělo, paní Ludvíková, to kouzelnÊ slůvko - DĚKUJI VÁM, PANÍ HOROVÁ, ŽE JSTE ZÁPIS UDĚLALA ZA MNE, AČ JSTE VŮBEC NEMUSELA

Alespoň my doma učíme děti, Şe za ochotu druhých je třeba poděkovat....
D.P. 20. 12. 2007 11:41
ad.A.B.

Přiznám se, Şe stále nechápu,od kdy do kdy je volební období. /Teď neřeším poslední VČS/

MůŞeš mě napsat od kdy do kdy trvalo volební období starÊho předsednictva a od kdy do kdy trvá volební období novÊho předsednictva?

Dík
D.P. 20. 12. 2007 10:53
ad.K.Ludvíková

Máte pravdu a na tom trvám, zápis a usnesení mají být zveřejněny co nejdříve.

....starÊ předsednictvo připravovalo a vedlo VČS aŞ do voleb,tudíŞ p.Horová se ujala zápisu pod vedením starÊho předsednictva,ne? Poučil ji někdo před zahájením schůze,jak má zápis vypadat,do kdy a komu ho musí předat?

To je to předávání "horkÊho bramboru" uprostřed schůze,o kterÊm jsem psala....
Kateřina Ludvíková 20. 12. 2007 08:45
Pane Císaři,to jste tedy napsal větu - Şe bych měla udělat zápis ze schůze,ač jsem na schůzi nebyla.To myslíte váŞně jako předseda KRKu?Jak mohu dělat něco,kdyŞ jsem nebyla přítomna a ze zápisu p.HorovÊ,která poslala zápis naskenovaný,ručně napsaný,se škrty na 9 papírech o velikosti A4,kde nebyly vůbec ŞádnÊ volby,závaŞnÊ návrhy, hlasování ,diskuse a pod, a pod.,to si mám ten zápis vymyslet?Pamatuji se,jak mi p.Buriánková,Procházková na knize návštěv psaly,kde je zápis,usnesení apod.,Şe to dlouho trvá,ale vŞdy jsem ho udělala a měla precizně zpracovaný od A- Z,s tím,Şe jsem na těchto všech schůzích byla.A nejen to,na minulÊ schůzi jsem dělala i usnesení,protoŞe zvolení členovÊ ani nevěděli,co usnesení obnáší a jak má vypadat.Letošní usnesení jsem ani neviděla.Pan Cach říkal,Şe to je problÊm p.DubskÊ a na dotaz kdy zápis a usnesení bude - /čekala jsem do 12.12. na tuto zprávu a usnesení do zpravodaje /a stejnak se nedočkala s tím,Şe p.Cach mi sdělil,Şe usnesení má Lukáš doma/ten je údajně v nemocnici/,takŞe on usnesení i zápis udělá a dá se do příštího zpravodaje,Şe to bude stačit.To pro vysvětlení....
ab 20. 12. 2007 04:45
musím se zastat paní DubskÊ,schůzi vedla nadále.Není jiŞ její vina,Şe usnesení s platnými změnami,kterÊ platí od 2.12. nejsou zveřejněny.To je věc novÊho předsedy a jednatele.

Umí-li,či neumí-jedno jest.

Kandidují,tak ať pracují.
newyear 20. 12. 2007 02:24
      http://gprs.atwebpages.com/gpr
http://volny.cz/gift55

podarochki na noviy 2008 god :)
D.P. 19. 12. 2007 22:31
M.Císař

Tak to se omlouvám na tÊ jsem nebyla

Upřesňuji tedy - na volebních schůzích,kterých jsem se zúčastnila - tuším,Şe tři .Na poslední jsem nebyla,ale scÊnář byl zjevně stejný...
M. Cisar 19. 12. 2007 21:47
Nezbyvá nez s prispevkem p. Prochazkove vyjadrit plny souhlas. Cca 5 min. pote co se p. Dubska dovedela, ze jiz neni predsedkyne odesla z mistnosti. Nelze davat za soucasny stav vinu soucasnemu vedeni. Jak pise D. Prochazkova, o moralce se moc mluvit neda, zapis mela udelat p. Ludvikova jako jednatelka, bez ohledu na skutecnost, ze na schuzi nebyla a p. Dubska cetla jeji vzkaz. Dejte prosim novemu predsedovi cas, zcela jiste nechce menit napr. usneseni a jsem presvedcen, ze se dockame jak zapisu, tak usneseni. V cem s D.Prochazkovou nesouhlasim, je ze se stare vedeni stahne vzdy! Kdyz jsem v Brne nebyl zvolen, dovedl jsem schuzi dokonce a dokoncil vse co jsem mel.
D.P. 19. 12. 2007 20:39
No...mě osobně na volebních schůzích klubu zaráŞí skutečnost,Şe schůzi připravuje a vede "starÊ" předsednictvo a po volbách se ihned stáhne a vše je jiŞ na novÊm předsednictvu. Předávat vedení schůze,zápisy atd. "uprostřed" schůze,to je trochu "zvláštní" No a jak se v tomto případě předává odpovědnost za období do prosince????? nechápu

Pokud se zvolí ti samí lidÊ,je to celkem jedno,ale pokud se obmění "hlavní funkce"....

U nás na cvičáku schůzi vede a takÊ dokončí a to včetně zápisu"starÊ" předsednictvo,novÊ jen předloŞí svůj program....a začíná fungovat od 1.1.

Dokonce starÊ předsednictvo dokončí i svoji práci,která se týká JEJICH VOLEBNÍHO OBDOBÍ a vše předává aŞ k 1.1. a to bez "restů "

To mě příjde celkem logickÊ a hlavně morální...

jenŞe náš klub je prostě jaký je,Şe jo
ab 19. 12. 2007 19:45
Usnesení ze schůze-zpracovanÊ,přečtenÊ a odsouhlasenÊ bylo panu Cachovi předáno.Platí-se spoustou zásadních změn.

Stačí ho poslat webmasterce,která ho jako jpg dá na web.

Ani ho nemusí nikdo přepisovat,alespoň se vyloučí "chyby".

Je totiŞ panem ing.Kottvaldem zpracováno precizně.

A lidi budou vědět,Şe nemusí platit poplatek za krycího psa,Şe nemusí být členem klubu a bude mu poskytován servis,31.12. končí zařazování zvířat do chovu s vadou ocasu jinak vyřazující,fena musí mít i nadále zkoušku ,,členů předsednictva je místo 7 jen 5,Şe jednatelem,který má Zápis zpracovat ihned po schůzi a zveřejnit je Lukáš Typovský,a tak dále a tak dále......................

Že schůze byla špatně připravená,chaotická a do doby,neŞ ji začala vÊst paní Dubská i katastrofálním způsobem vedená paní Marešovou.
Jaroslava D. 19. 12. 2007 17:45
     
Dobrý večer,

na schůzi jsem se nemohla dostavit, ale vím,Şe je nový předseda a to pan Cach.

Proč není zápis? Proč předseda nefunguje?

Děkuji za odpověď Jarka
alena buriánková 18. 12. 2007 18:55
http://www.ortles.estranky.c
1.12.2007 byla členská schůze,která schválila mnoho zásadních změn v chodu Klubu.

Dnes,18.12.2007 není zveřejněno ani Usnesení z tÊto schůze-kde je vše uvedeno.

Vzhledem k tomu,Şe bylo přečteno a schváleno v tom znění,kterÊ Návrhová komise vytvořila ,sepsala,a podepsala-platí přesně v tom znění,jak bylo vytvořeno.

Jiná věc je Zápis ze schůze,kde snad dle poznámek ten,kdo Zápis tvořil jej musí dát dohromady.

V tomto jsem tolerantní a čekám.

Ale to neměnnÊ Usnesení-pokud ho někdo (věřím,Şe ne)nezměnil MUSÍ být jiŞ venku.

A to i s originálem,tak,jak byl panem Luďkem Kottvaldem sepsán a následně schválen.

Nebo si máme myslet,Şe důleŞitÊ materiály se nezveřejní?Případně přepracovanÊ?
ab 17. 12. 2007 10:53
já taky nezkoumám,to je přeci jasnÊ ,jak to je s udáním datumu narození a jak to je s počítáním věku štěněte(dovršení dne).

Mě se jen líbí,jak paní K.vŞdy vyletí a nazve mě totálně ubohým stvořením a utěší mě,Şe na mě moŞná nepodá stíŞnost KRKu.

To můŞe,protoŞe on totiŞ KRK vůbec nemá rozhodovací pravomoci,jen by mohlo poradit PRKČR,co má se mnou udělat.

A jak chaoticky to vše popíše.
Stránky - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139