Úvod
Dnes je 20. červen 2024, psí svátek má: Ryška, Lyr, Lulu Mapa webu Poslední změny

Návštěvní kniha

Přidání příspěvku

Jméno:
E-mail:
WWW:
Vzkaz:
Smajlík:
Kód: Následující kód, prosím, přepište do políčka pod ním.

V návštěvní knize je 2778 příspěvků, poslední byl přidán dne 5. 12. 2008 10:08
D.P. 30. 1. 2008 14:01
ad.MM

chápu význam a smysl namátkovÊ kontroly

Myslela jsem to tak,Şe musí ÚPCH při namátkovÊ kontrole počítat s tím,Şe se moŞná k vrhu z nějakÊho důvodu nedostane,pokud není chovatel zrovna doma.

A v tom případě to nelze brát jako neumoŞnění kontroly ze strany chovatele.

Pokud kontrole stačí pohled přes plot,tak ano,to můŞe kdokoli.Ale vyŞadovat vstup na soukromý pozemek či do domu bez vědomí majitele....no nevím...to lze? Nepídila jsem se po tom,ale je jasnÊ ,Şe řády musí být v souladu s ostatními zákony.

Zajímá mě to čistě teoreticky,jinak se stavte kdokoli kdykoli,u nás máme návštěvy rádi...hlavně ty pejskařskÊ
MM 30. 1. 2008 13:17
pro Dášu:

BohuŞel kontrola v CHS osobou ÚPCH zvaná NAMÁTKOVÁ- nelze dopředu hlásit.To je logickÊ.

Nejde o kontrolu vrhu jako takovou, ale o zjištěný stav ať uŞ zvířat nebo ustájení v danÊ CHS. Většinou na základě obdrŞenÊho infa, Şe v CHS není něco v pořádku.

Nikdo nebude chtít ani chytat na štěňata ani vyvádět psy z kotce ani se vám nikdo nebude cpát do domu - pokud tedy není ustájení vaší feny v loŞnici :-)

Ale tam by asi potom nebyl důvod se domnívat, Şe je se psem špatně zacházeno.

To k vysvětlení NAMÁTKOVÉ KONTROLY, kterou uvádí naše řády a kterÊ se zodpovědný chovatel nemusí nikdy obávat.:-)
MM 30. 1. 2008 12:58
janak do členskÊ schůze platí rozhodnutí předsednictva.
MM 30. 1. 2008 12:56
Lucko můŞeš:

Navrhovala jsem stejnÊ potrestání jako před několika lety LudvíkovÊ - a to zákaz chovu na dobu 1 roku na zvířata, vlastněná v době přestupku. Obratem reagoval p.Císař,Şe v případě, Şe tento trest odhlasujeme a Proch.si bude stěŞovat- uzná jeho stíŞnost, protŞe naše řády takový trest neznají.

Na to jsem ihned vznesla dotaz na předsedu, jak je tedy moŞnÊ, Şe se tento trest uŞ jednou pouŞil , kdyŞ nebyl v řádech a teď nejde pouŞít kdyŞ takÊ není v řádech??A hlavně, Şe jako tehdejší předseda KRKu neupozornil předsednictvo (je to jeho hlavní činnost) ,Şe jedná v rozporu s našimi normativy???

Na to se mi dostalo odpovědi, Şe vlsatně KRK můŞe jen doporučit- ne nařídit, co mí předs. dělat!!!

TakŞe prostě záleŞí , kdo se zrovna řeší-jedno tak a na jinÊho jinak.

Mimo jinÊ-on jako předs. KRKu na toto ale vůbec nereagoval-natoŞ Şe by něco doporučil nebo upozornil.

Tak proto se v závěru ptám, na co ten KRK klub vůbec má, kdyŞ si buď vykládá noramativy po svÊm nebo jednou je důleŞitý a rozhoduje a podruhÊ jen JAKO doporučuje??
D.P. 30. 1. 2008 12:14
ad. Anonce

tak to je opravdu sviňárna,
D.P. 30. 1. 2008 12:11
k mÊmu příspěvku ohledně nečekaných kontrol mám stejný názor jako p.Šmejkal a Lucie.

Psala jsem o neohlášenÊ kontrole,kdy nebudu doma a vrh bude hlídat manŞel,či syn.

Po dohodě kdykoli umoŞním kontrolu vrhu,ale neohlášená kontrola je dle mÊho názoru vpád do soukromí.
Lucie 30. 1. 2008 11:24
Pozastavení členství jakÊhokoli člena musí schválit ČS. Smím vědět, proč měsíc po ČS předsednictvo dle M. MoravcovÊ hlasuje o pozastavení členství do příští ČS, kdyŞ to odmítli udělat na ČS?
Moravcová 30. 1. 2008 10:17
původní zápis :

Zápis předsednictva projednávaní e-mailovou poštou sepsaný jednatelam Lukášem Typovským:

P.Jitka Vohánková-pokladník a výcvikář klubu-na starost-výpisy z

> banky,spolupráce s jednatelem při sestavení čenskÊ základny. Návrh Magdy

> MoravcovÊ-potrestání H.Procházhy st. za porušení normativ klubu rkčr

> rtw-návrh-roční pozastavení chov.činnosti na zvířata v jeho vlastnictví od 1.1

> 2008-31.12.2008-3 pro,zdrŞeli 2. 1.1.2008 odpověd p.Císaře jako přededy KRK.

> 1.1.2008 M.Moravcová-vyjádření-tento trest bl pouŞit i v případu p.LudvíkovÊ-za

> pusobení p.Cacha ve funkci před.KRK,pes i fena v jejím vlastnictví měli

> jednohlasně pozastavenouchov.činnost od 11.9-11.9.2005-navrŞeno opch

> p.Buriánkovou-a odsouhlaseno členy předsednictva,dopis p. ČermákovÊ-přebonitace

> feny bez zkoušky Apríl Berix-odpověd zajistí p.Moravcová,zajistit p.Frankovi a

> přeposlat mu putovní pohár u MR RTW,dodát do zpravodaje novou výstavní

> tabulku,,2.1.2008 návrh upch p.MoravcovÊ-p.Hynek Procházka-pozastavení členství

> v klubu na 2 roky-3 pro,2 zdrŞeli-za zneuŞití razítka opch po odvolání,krytí bez

> krycího listu atd. Návrh p.TypovskÊho-300 kč měsíčně za provoz internetu členum

> předsednictva-3 pro,2 zdrŞeli,starÊ zpravodaje-20kč,dne 6.1 sem obdrŞel aktuální

> seznam členu k 30.11.2007. P.Cach-návrhy-1-p.Šmejaklová-1000 kč čtvr. za

> veb,2-učetní p.Procházková D.-1500 kč čtvrt.-odsouhlaseno,P.Cach-převzetí

> materiálu od býv.předsedkyně p.DubskÊ,F.Buchta-odp.k p.Cachovi ohledně

> učetnictví,danovÊ přiznání za rok 2007,změna podpisových vzoru v peněŞním ustavu

> na provádění plateb pro RKČR,dále pak zpráva ze schuze ČMKU-p.cACH,

> ZAJISTTIT-smlovu spec.výstava -Česká Třebová+Cup,MR,figuranty,rozhodčí-zajistí

> p. Vohánková a smlovu-p.Cach,MR-datum a podmínky-zajistí p.Vohánková,Česká

> Třebová-17-18.5,p.Cach-návrh-rozh.-Jánský,Hodek,Ševčík,Nekvapil

> Figuranti-Kubec,Labík. Prosím toto je předběŞný zápis z e-mailovÊ pošty,prosím

> všechny aby se vyjádřili k jednotlivý věcem. Typovský

- naprosto dostačující znění, jasnÊ, stručnÊ, přehlednÊ.
ÚPCH M.Moravcová 30. 1. 2008 10:15
     
Informace pro členy:

Opravdu nemůŞu jinak neŞ se s vámi podělit o proběhlÊm jednání v minulých týdnech- kterÊ mělo za následek zveřejnění zápisu pana Cacha za měsíc prosinec, který v těch nejdůleŞitějších bodech jednání nesouhlasí z původně sepsaným zápisem jednatelem Typovským.Původně o zápis byl poŞádán on, ale protoŞe ho opravdu psal POPRAVDĚ nakonec si sepsání s předsedou "předali"a a ten si ho upravil k obrazu svÊmu.

JelikoŞ se pár věcí týká mÊ osoby , mám právo vyslovit nesouhlas s tímto jednání, neboť byly zveřejněny věci s kterými naprostto nesouhlasím. Viz např. vypracování smluv pro potřeby klubu, kdy jsem opakovaně toto odmítla , z důvodů a) Şe to není v náplni práce ÚPCH - ale předsedy b) Şe nejsem odborně znalá sepisováním smluv a veškerÊ jednání s organizacemi a hlavně podpisovÊ právo má předseda (místopředseda).

Absolutně mÊ připomínky neakceptoval se slovy: Já jsem Tě tím pověřil! a tečka - BuhuŞel toto jednání - spíš dohadování - opravdu není na úrovni vztahující se v funkci předsedy.

Já nikoho svou práci ÚPCH ,proti jeho vůli,takÊ nepověřuji a dělám vše , co tato funkce obnáší sama z členů rtw, včetně pořádání svodů , bonitací, výstav..atd.Dále záměrně ze zápisu vypustil odhlasování potrestání a konečnÊho ukončení "kauzy" Procházka,kdy se evidentně 3 členovÊ jesně vyjádřili pro - pozastavení členství na 2 roky - a v nově přepsanÊm zápisu je uvedeno, Şe se o tom nehlasovalo .To stejnÊ k navrŞení proplácení paušálu za internet - neboť pokud předseda vyŞaduje tÊměř DENNÍ (a to nepřeháním- i v Štědrý den,!! vánoční svátky!! a Silvestra) účast na korespondenci - nemůŞe očekávat, Şe si ji členovÊ budou nadále platit ze svÊho rodinnÊho rozpočtu - o telefonech ani nemluvě.

K zápisu zveřejněnÊm na ofic. stránkách mám jasnÊ výrhady - kterÊ mám uloŞenÊ v původní verzi.

Kdo bude mít zájem o plnÊ znění - napište e-mail, ráda se s vámi o tu frašku podělím.Na knihu by to byl obsáhlý text a nevím , jestli se komunikace dá odlišit zvýrazňovačem, jako u texťáku, aby bylo patrnÊ, co píšu jíá a co je odpověď.(v dalším příspěvku můŞu dát pro srovnání jen původní zápis od p.TypovskÊho)

Do blízkÊho budoucna musím říct, Şe v tomto duchu není moŞná jakákoliv práce předsednictva, tak jako nebyla ani dosud.

On reŞim "Poručíme větru dšti" který je v některých lidech silně zakořeněn - ze srdce nesnáším ,a vŞdy jsem byla proti jakÊmukoliv jednání tímto zavánějícím...
Lucie 30. 1. 2008 09:34
Kontrola štěňat - takÊ mi neohlášená kontrola přijde nepochopitelná. VŞdy jsme se s OPCH domluvili na kontrole tak, aby to vyhovovalo časově oběma stranám. Představa, Şe k nám třeba pojede Milan přes půl republiky neohlášen, já budu v práci bez moŞnosti se uvolnit, co pak? Doma bývá 12-ti letÊ dítě, kterÊ má zákaz kohokoli pouštět do domu... Jak pustí cizího člověka k feně se štěňaty?

To přeci je nesmysl chtít po lidech, aby kdykoli byli doma přítomni tak, aby v kteroukoli noční či denní hodinu mohl kdokoli ke štěňatům...

Nejde o změnu drŞitele, či majitele. Jde o lidskou slušnost ohlášení návštěvy.
Lucie 30. 1. 2008 09:22
http://www.vombat.c
Lucie skutečně "vombatí" Zavolejte kdykoli
a 30. 1. 2008 09:19
a z toho vyplývá,Şe chovatel(drŞitel) musí zajistit aby kontrola byla umoŞněna.Ne tedy Şe tomu kdo hlídá je to šumafuk
a 30. 1. 2008 09:17
to je zápisní řád čmku
a 30. 1. 2008 09:16
VII.Vrh

1. Fena a vrh mají být umísteny u svÊho drŞitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být

o tÊto skutecnosti uvedomen príslušný chovatelský klub.
J.Å mejkal 30. 1. 2008 07:07
ad.a.

DrŞitelem chovnÊho psa nebo feny je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn pouŞívat je k chovu.

Vzhledem k tomu, Şe osoba, která v tu dobu pouze hlídala vrh s fenou, nejedná se o drŞitele, který by byl zmocněn pouŞívat fenu k chovu.

TakŞe:nepustíš li k vrhu někoho -porušuješ - ano pokud nepustím já - porušuji, pokud nepustí drŞitel - porušuje, ale pokud nepustí osoba která má pouze dohlíŞet na fenu se štěňaty a nemá k rkčr jakýkoli smluvní vztah a ani k majiteli feny - neporušuje.

A navíc ta osoba ani neví, Şe opravdu jedná s osobami, kterÊ mají právo kontrolovat vrhy a navíc je mu to opravdu zcela ukradenÊ, protoŞe se na něj nevztahují ŞádnÊ řády rkčr.
a 30. 1. 2008 04:42
pro Dášu

chovatel je povinen se o fenu a vrh řádně starat.Je-li nepřítomen,musí zajistit,aby se o fenu a vrh postaral jiný.Ten se stává tímto okamŞikem drŞitelem a přecházejí na něj všechny povinosti chovatele.Tedy i povinost umoŞnit úpch ,nebo jím pověřenÊmu zástupci kontrolu namátkovou kdykoliv.Pokud tento neumoŞní kontrolu ani po dohodě,dopouští se závaŞných přestupků.Toto není jen výmysl rkčr,ale je to směrnice i FCI.

Platí to i ze zákona.

TakŞe:nepustíš li k vrhu někoho -porušuješ.
Jitka 30. 1. 2008 01:12
      http://www.anaco.c
V předchozím příspěvku ,kde je otazník ,má být pomlčka.Omluva
Jitka 30. 1. 2008 01:01
      http://www.anaco.c
VáŞení,

protoŞe se na knize RTW objevil příspěvek ,který se týká inzerce štěňat v Anonci,všechny chovatele chci upozornit na podvody a podvodníka s tímto svinstvem spojenÊho.

Před 14 dny mě kontaktovala paní z Prahy,Şe má z naší ch.st. koupenÊ štěně ? 7 týdenní fenku. Hned jsem nepochopila souvislost,protoŞe majitele našich štěňátek známe osobně a vŞdy je pečlivě vybíráme a svým způsobem ?lustrujeme? a paní jsem bohuŞel neznala.Navíc naše odchovaná smečka 12 štěňat byla v tÊ době ve věku jiŞ 11 týdnů. Po vysvětlení jsem byla celkem zděšená a paní v šoku.Fenečku koupila od jistÊho p.XY(na inzerát v Anonci) na zfalšovanou kupní smlouvu s tím ,Şe je to nevhodný dárek.Fenka ,dle kupní smlouvy, se jmenuje Connie Anaco ? pravÊ Conince je 8 let ? a tetování ,kterÊ je nezaměnitelnÊ, má ?vytetovanÊ? ve slabinách a smývá se(stejnÊ tetování jako pravá Connie).Paní si naši ch.st.tudíŞ našla podle falešnÊ smlouvy na internetu a zavolala nám ? díky bohu.

BohuŞel existují takoví ?sráči? ? omlouvám se za výraz ,nic jinÊho mě nenapadá,kteří vykrádají weby chovatelů ? fotky štěňat ,šampionáty,rodokmeny ? vytisknou a zfalšují.Pak nakoupí levná štěňátka bez PP ,fixou štěně natetují a vydávají za papírovÊ,doloŞí zfalšovanÊ fantasmagorie a lidÊ touŞící po štěněti jim naletí na sladkÊ řečičky.HRŮZA . Není to asi jen naše ch.st.Zde jsou stránky na inzerci,prohlÊdněte si je ,zda nepoznáte svÊ rotvíky ,svá štěňata a rodokmeny.

http://www.annonce.cz/jnp/inzerat/dalsi/index.html?adId=1771472&webId=W231YX

Já jich poznala našich dost.Pokud ještě někdo zjistíte,Şe jste byl taky okraden o fotky aj??z webu nebo byl zneuŞit Váš chráněný název ch.st.,kontaktujte mě prosím,ať se proti tomu hajzlovi spojíme.Celá věc je zatím v šetření a příspěvek od ?zkratka? mě donutil věc odkrýt.Proč se sakra nepodepíšete???Je to tak těŞkÊ???
D.P. 29. 1. 2008 23:18
KdyŞ uŞ zde byla zmíněna kauza jistÊho chovatele,není mě jasná jedna věc. Všeobecně...

Pokud přijede z nějakÊho důvodu neohlášená kontrola na vrh,tak je neohlášená a proč by měl chovatel dokazovat, kde a proč a za jakým účelem byl? NatoŞ aby dokazoval rodinný příslušník chovatele kde byl? To je snad soukromá věc a kontrole do toho nic není.Prostě chovatel není zrovna doma.Tečka.

Pokud bych se dostala do situace,Şe by přijela nečekaná kontrola a já nebyla doma,kdokoli by se v tÊ době staral o vrh,měl by zakázáno kohokoli pouštět k vrhu. Jako chovatel trvám na tom,abych byla u kontroly svÊho vrhu! A bez mÊ přítomnosti k mým psům nikdo cizí nesmí! UŞ z bezpečnostního a zdravotního hlediska

Po přečtení toho článku si ovšem nejsem jistá,jestli tím něco neporušuji
Stránky - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139