Úvod
Dnes je 20. červen 2024, psí svátek má: Ryška, Lyr, Lulu Mapa webu Poslední změny

Návštěvní kniha

Přidání příspěvku

Jméno:
E-mail:
WWW:
Vzkaz:
Smajlík:
Kód: Následující kód, prosím, přepište do políčka pod ním.

V návštěvní knize je 2778 příspěvků, poslední byl přidán dne 5. 12. 2008 10:08
J.N. 30. 1. 2008 23:20
Je dobře,Şe se bude MM věnovat konrtolám vrhů, to se pak určitě neukáŞou štěňata s bílým pruhem na hrudi, protoŞe ve zpravodaji byla kontrola bez zjištěných vad.

Ta MM je stejně spolehlivá a rovná
K.L. 30. 1. 2008 23:18
Pro paní Zavoralovou

Měla jsem povoleno od předsednictva,Şe zpravodaj můŞe mít kolik chce stran,hlavně aby byl čtiví.To,Şe v č.3 byly prázdnÊ listy nebyl problÊm náš,ale tiskárny - máme to zdokumentováno v mejlech s tiskárnou.A co se týká č.4 a jeho ceny,to Vám nepovím,ale asi to nebylo o tolik draŞší neŞ předchozí zpravodaje,neb by mne na to p.Dubská upozornila a zpravodaj bychom stáhly na původní domluvenÊ stránky 64 stran.Ušetřila jsem klubu 4000.-,protoŞe zpravodaj jsem dělala pro klub zdrama.
J.D. 39a6 30. 1. 2008 23:16
Cach

ProtoŞe se mi doposud nepodařilo přesvědčit p.Dubskou, aby mi předala účetnictví z roku 2006 a další agendu,

Jsem s paní Dubskou va kontaktu a vím,Şe pane Cachu víte moc dobře,Şe účetnictví za kterÊ nesl zodpovědnost pan Buchta ho má
K.L. 30. 1. 2008 23:14
Franto,jak nemůŞe KRK zjistit kolik tam bylo nových členů na výroční členskÊ,můŞe - stačilo by oslovit mne,dát mi do ruky prezenčku a já řeknu,který člen kdy vstoupil do klubu přesně na den!.To jsou bláboly......
MM 30. 1. 2008 22:43
Lído....tady uŞ nepomůŞe ani svěcená.

V tomto duchu komunikovat nebudu a budu si hledět svých kontrol vrhů atd..Tudy cesta nevede...nakonec tak, jako jsou v ústraní ostatní členovÊ předsednictva...ne?

- to byl fór...
LF 30. 1. 2008 22:39
Magdo, víš jak, kaŞdý musí vědět, kdy si ten net zřídil, kaŞdý musí vědět jak ho vyuŞívá pro sebe a jak pro klub. Taky nemám moc rychlÊ připojení v práci dokonce jen 256 a to si myslím je aŞ k smíchu

Co se týče vaší komunikace předsednictva, doporučila bych asi nějaký chat, či konferenci, kde můŞete všichni reagovat přímo na danou věc a v pravou chvíli...
Buchta 30. 1. 2008 22:26
Jak to bylo pane Cach s těma SMS - VOLTE CACHA? KRK mě v odpovědi na stíŞnost odpověděla, Şe nemůŞe posoudit kolik tam bylo nových členů a zda to mohlo ovlivnit či ne. Jak vidět dle dopisů na tÊto knize nových členů tam bylo dost a ovlivnilo je to. Děláte si z nás blázny nebo co? Polovina Vašich tvrzení pane Cach a částečně i pana Císaře napovídají zcela jasně, jak budete klubu v budoucnu vládnout. Jen aby jste pak nevládli sami sobě. Navíc pane Cach pozměňovat zápisy ze schůzí je Vaše specialita. Tento zápis není první, který měníte. SnaŞil jste se o to uŞ v roce 2006 za jednatelky paní ČermákovÊ. To se Vám ale tehdy nepodařilo. Další Vaše specialita je, shodit všechnu vinu na druhÊho, nejlÊpe na toho, co si stěŞuje, viz případ já a Bohouš Pokorný. Nakonec Vám dal sám Bohouš na frak svým dopisem. TakŞe mnoho úspěchů pane Cach v likvidaci klubu RTW.
MM 30. 1. 2008 22:25
pro Lídu..

bohuŞel jsem v takovÊm zapadákově a bez signálu, Şe jsem odkázaná na nutnou pevnou linku-s nejniŞším tarifem 400,- abych nečekala 3 dny na staŞení dat...takŞe platím 800,- min.

Ale i tak by vyšlo jednání po internetu klub x krát mÊně neŞ cesťáky- buhuŞel se neosvědčilo a je naprosto nepouŞitelnÊ...

Vzhledem k dotování z minulých let z vlastní kapsy je to zanedbatelnÊ..
K.L: 30. 1. 2008 22:19
Oldo,ty jsi bůh!

Nestačím se divit,jak dokáŞeš nenápadně manipulovat se zápisy,vybírat z nich jen to co se hodí tobě,vše špatnÊ házet na ty druhÊ kterých se to týká.a protoŞe se to týká i mne musím zde reagovat.TakŞe nejdřív k vrchní straně zpravodaje.Napsal si do zápisu,Şe jsem odmítla dát na vrchní stranu zpravodaje Boba z Nezamyslic .Ale proč jsem to odmítla uŞ nenapíšeš.Tak buď tak hodný a kdyŞ napíšeš A,napiš B.Pokud mne má "dobrá paměť" neklame,dohodlo se předsednictvo to původní,kde jsi byl místopředsedou,Şe se na zpravodaji budou střídat pracovní psi,kteří vyhrají MR RTW,CUP v IPO3 a výstavní,kteří dostanou titul klubový vítěz či interchampion.Vzhledem k tomu,Şe na č.3/04 byl představen interchampion,dohodli jsmese,Şe v následujícím čísle bude klubový vítěz - tedy Uran Ki-rot Slovakia a já ihned po tomto jsem začala schánět od majitele tohoto psa fotky a materiály - můŞe mi to dosvědčit majitel psa i Lukáš Typovský,zpravodaj jsem dělala ještě pro starÊ předsednictvo a uzávěrka tohoto č. byla 1.12.07,jakÊ bylo mÊ překvapení,kdyŞ jsi mi oznámil,Şe na vrchní stránce bude Vítěz třídy mladÊ.Ano,nesouhlasila jsem s tím,neb předsednictvo rozhodlo jinak - asi jsi byl s J.Voháňkovou duchem nepřítomen,kdyŞ jste si dali do svÊho zápisu,Şe souhlasíte,aby tam byl jiný pes.Byla jsem tebou donucena ti oznámit,Şe pokud tam nebude klubový vítěz,jak bylo předsednictvem odsouhlaseno,tak ti zpravodja předám a doděláš si ho sám.A ty jsi hned voala p.Procházkovi,omluvil ses mu a nabídl jsi mu,Şe tam dáš jeho psa v příštím čísle.Z toho vyplývá,Şe jsi mu to slíbil,uŞ pře tvojim telefonátem,kde jsi ho upozornil na to,Şe v tomto čísle nebude.A já tě po čase upozornila na to,Şe by tam měl být pracovní pes - dpokonce jsem ti napsala který,vzhledem k tomu,Şe vyhrál RTW CUP,MRRTW a byl 10. na MSRTW a ty jsi uŞ na tutomou zprávu vůbec nereagoval.TakŞe napiš takÊ důvod,proč jsem odmítla tam BOB dát.

Za další jsem tě jako předsedu Şádala,aby jsi na stránkách uvedl zápis mandátovÊ ,volební a návrhovÊ komise,CoŞ jsi udělal,ale pouze z poloviny.Co se týká volební komise a jejího zápoisdu,tajediná to má v pořádku- to asi proto,Şe předsedou byl Ing.Přikryl,který věděl,Şe takový to zápis musí mít 3 podpisy členů,kteří byli zvoleni členskou schůzí.To se nedá říct o dalších dvou komisích.Co se týká mandátovÊ - zpráva vůbec není,protoŞe zápis zřejmě nikdo z těch 3 zvolených členů neudělal a je to zavádějící k tomu,zda volby byly opravdu platnÊ,kdyŞ v protokolu mandátovÊ komise má být uvedenokolik lidí bylo na začátku schůze,kolik lidí odešlo během schůze/i se zapsáním času/,kolik lidí přišlo během schůze.Vše má být zaprotokolováno,a podepsáno třemi členy - není to podepsanÊ a ani nemůŞe,kdyŞ zápis neexistuje.A návrhová komise je na tom podobně.Sice zápis v oroginálu je,ale není podepsán ani jedním členm,kteří za toto usnesení jsou zotpovědni.Je tam pouze tiskacím písmem napsáno,Şe zápis dělal p.Dvořák,trochu málo na to,aby to bylo platnÊ....A ty jako předseda sis toho měl být vědo,kdyŞ jsi zápis ze schůze dával dohromady a měl si to nechat ať uŞ návrhovou komisi zpracovat a nechat podepsat,tak i návrhovou komisi to nechat podepsta,aby to vše bylo v pořádku.Za 2 měsíce jsi neudělal proto nic i přes to,Şe tě známe jako dokonalÊho člena,který se drŞí jen Stanov a Normativ klubu.

Co se týká dalšího bodu z tvÊho zápisu předsednictva.Že jsem doposud nepředala agendu,ač jsem to slíbila.Komu jsem to slíbila,ty jsi mne oslovil telefonem,mejlem?Neoslovil!Já jsem se pouze dohodla s Lukášem,Şe mu zatím zašlu sjetinu členskÊ základny s tím,Şe předpokládám,Şe si sem někdo pro věci přijede.Myslím si,Şe by měl být udělán předávací protokol.Vzhledem k tomu,Şe ty jsi předseda a ručíš za chod klubu,bych od tebe čekala,Şe se semnou spojíš a dohodnem si termín,kdysi věci přebereš./Jedná se o tiskárnu,4 šanony plnÊ přihlášek ,zápisy ze schůzí předsednictva,poboček,členských schůzí za poslední 3 roky,razítko,členskÊ průkazky,zpravodaje č.1,2,3, v počtu asi 150 ks.,sloŞenky,štítky atd./Dále mi klub dluŞí cca 600 Kč na poštovnÊm,takŞe bych to osobně takÊ ráda vyřídila.Chci to mít proti podpisu,protoŞe ti nevěřím,Şe by jsi mne časem nenapadl,Şe jsem něco nevrátila.Nebylo by to poprvÊ,co by jsi mi lhal.Noa vzhledem k tomu,Şe to máš nejblíŞ cca 110 km,myslím si,Şe bys to měl být právě ty,kdo si pto to přijede.Krom jinÊho agendu dělám stále,neb mi chodí novÊ přihlášky a aŞ to odvezeš,skončím.Jsem v kontaktu s Lukášem a vše nám po tÊto stránce členskÊ základny klape,coŞ moc dobře víš,neb všechny novÊ členy Vám všem obratem přeposílám.

A co se týká Procházky a jeho trestu.Ty v roli předsedy RKČR a p. Císař v roli předsedy KRku,jste Magdu uporonili na to,Şe nelze postupovat tak,jak postupovala a to,Şe chtěla,aby p.Procházka rok nemohl chovat na zvířatech v jeho drŞení.Tos reagoval okamŞitě.Proč jsi takto nereagoval jako minulý předseda KRku,kdyŞ jsem dostala zákaz činnosti za to,Şe můj pes nakryl fenu bez pp a předsednictvo nebralo ohled na nějakÊ Stanovy a Normativy s tím,Şe dokonce p.Procházka mi navrhoval doŞivotní vyloučení z klubu!A ty jako předseda krku jsi na to neupozornilŞe jednají proti Stanovám!Řekni mi proč?Děláš na kaŞdÊho jiný metr?Seš nějak panu Procházkovi zavázán,Şe měníš úmyslně zápisy předsednictva,kterÊ jiŞ byly schváleny ?Proč jsi nedal na knihu,Şe předsednictvo 3 :2/ty a p.Vohánková jste se zdrŞeli/ odsouhlasili trest,který dle předsedy KRKU je moŞný uloŞit a to,Şe bude na 2 roky vyloučen z klubu.Proč jsi to změnil ve svÊm nynějším zápise a není o tom tam nai čárka....a takových věcí,kterÊ jsis v zápise upravil je víc.Ty si sám schvaluješ zápisy,kterÊ si upravíš k obrazu svÊmu,aby bylo vidět jak jsi úŞasný a ostatní jací jsou nevolníci,kdyŞ nechtějí plnit tvÊ nesmyslnÊ příkazy?

Myslím,Şe Magda si obhájí všechnu tu leŞ v číslech ,co jsi sem napsal.Nedivím se ani p.BuriánkovÊ,která vystoupila.Chápu ji,Şe nejhorší je bezmoc,kdyŞ víte,Şe máte pravdu a vlastně ji díky několika lidem nemáte,protoŞe vás umlčí.BohuŞel nejsem z těch,která by se vzdala bez boje a tak tě touto cestou Şádám,aby jsi mi odpověděl na mÊ dotazy,kterÊ jsem vznesla k tobě na tÊto knize návštěv.
MM 30. 1. 2008 22:19
něco málo je pěkný román.

Ale v podstatě opět ve verzi , která je značně upravená k obrazu pisatele. V tolika obsáhlých bodech - to sis opravdu dal moc práce.

Pokud máš alespoň jeden bod podloŞený a ode mě řádně nevysvětlený - dej ofic. stíŞnost.(přeci nebudu překopírovávat těch cca 45 mejlů jen za první 3 týdny tvÊho "úřadování")to po členech nemůŞu chtít

To co nectím je arogance...silný vliv cizích osob ..vlastní nevyhraněnost...hulvátství...a komunistickÊ manýry..a ještě spoustu dalších věcí :-))

Jinak jsem ráda, Şe se nade mnou alespoň zamýšlíš - jsem v kurzu-i kdyŞ tobě trnem.

add Mila Císař- ne, nebylo to určeno k nynějšímu KRK, ale samozřejmě k předsedovi KRK v době potrestání Katky LudvíkovÊ.

Ještě před pár dny mi tvÊ(OC) jednání bralo spánek - ale teď uŞ se musím jen smát a začínám se i bavit.

protoŞe zdraví je přeci na prvním místě...zvlášť v zájmových organizacích..
LF 30. 1. 2008 22:07
Zarazila mě trochu ta částka 300,- Kč za internet měsíčně, ale řekla jsem si, dělejte si co chcete...

Jen bych chtěla upozornit, Şe dnes se neplatí za čas strávený na netu a ani není nutnÊ platit si přenesená data... stačí si zřídit net od 02 nebo nějakÊ připojení vzduchem.. v zapadákově, kde bydlím já, platím 300,- Kč za měsíc, poplatek za internet u 02 je 500...zhruba.

Nevím co to mělo být 4.12.07 Vodafon faktura za připojení internet 2099,-, nevím kdo se tak připojuje zda Magda nebo p. Cach, ale jsou jinÊ moŞnosti připojení neŞ právě zvolit toto nejdrachší a pokud se nepletu, tak vodafone má nějakÊ tarify měsíční, kdy nejdrachší je za 800,-
O.Cach 30. 1. 2008 21:36
Něco málo k Magdě

28.4. Nezamyslice dostala zaplaceno 500 kč jako vedoucí akce a p.Dubská 500, kč jako vedoucí bonitační komise + cesťák, P.Dubská není PCH a proto nemohla být ani vedoucí bonitační komise. Magda UPCH a nedodrŞuje Bonitační řád.

Její návrhy typu my mu umoŞníme aby pes byl chovný on nám za to dá peníze pro klub, jsem slyšel z jejich úst na předsednictvu v CR a s Dr.Marešovou jsme s návrhem nesouhlasili.

V případě stíŞnosti p.LudvíkovÊ na p.Procházku, jsem nesouhlasil s jejím postupem, kdy bez předvolání a moŞnosti vysvětlení p.Procházku odvolala, řekla Şe jí stačí stíŞnost, ona víc nepotřebuje a má dostatek pravomocí. Ona se nebojí. A kdo se bojí nemá co dělat v předsednictvu To jsou prosím argumenty k odvolání OPCH. Naprosto nectí ŞádnÊ regule a ani normativy klubu.

Na schůzích předsednictva v r.2007 jsem ji dvakrát upozornil, Şe v Zápisním řádu nemá doplněnÊ všechny potřebnÊ pravomoci pro práci s OPCH ať se spojí s p.Buriánkovou a doplní je. Řekla mi, Şe jí to stačí a nepotřebuje nic doplňovat. KdyŞ jsem je na schůzi dal k doplnění byla ihned iniciativní a napsala mi co všechno potřebuje nutně změnit aby mohla jmenovat a odvolávat PCH.

Na bonitacích v Nezamyslicích je běŞnÊ, Şe psovodům dává nepravdivÊ informace Şe pes nesmí mít postroj a na úvaz nemusí mít náhubek. Byl jsem u toho přítomen, upozornil jsem, Şe nemá pravdu a na podzimní bonitaci se opakovalo totÊŞ znova. V Nezamyslicích nedodrŞuje Bonitační řád ale jezdí na ostatní bonitace jako Vedoucí bonitační komise.

Napsal jsem ji, Şe nemusí být přítomna na všech bonitacích a můŞe pověřit OPCH, zbytečnÊ cesťáky z Nezamyslic do ČeskÊ Lípy. Ne to nejde ona musí mít přehled co jde do chovu. A co ostatní PCH nemusí mít přehled?

V době mÊho pobytu v Luhačovicích jsem po ní chtěl, aby pomohla p.Jahodovi sestavit smlouvy na pořádání výstav, protoŞe on je nikdy neviděl, odmítla Şe to není její náplň práce.

Jakou smlouvu měla na pořádání Klubovky nevím nedostal jsem ji, ale domníval jsem se, Şe stejnou jako měla Chrudim tedy 150 kč za přihlášenÊho psa. JenŞe ne, Chrudim platila 150 a Magda jen 100 kč a ještě ne za všechny třídy. Celkem nerovný přístup.

Chovný pes který se nezúčastnil svodu plemeníků, Magda nikomu nic neřekla a rozhodla můŞe krýt dál. Já jsem rozhodla, nějakÊ normativy? KdyŞ byla dotázána, řekla něco od plic.

KdyŞ jsem dal 2.12 návrh abychom účetní klubu platili 1500 kč čtvrtletně, odepsala mi Şe souhlasí, (ale nejen práce pokladní a zpracování zpravodaje zaberou volný čas...) a ihned chtěla zvýšit náhrady za telefony a internet. PřestoŞe jsme si je dva roky nevypláceli, jen někteří, jak je vidět, a k tomu dostane 70 kč na telefon za kaŞdý zkontrolovaný vrh, jako kaŞdý PCH.

4.12.07 telefon paušál 500,-

4.12.07 Vodafon faktura za připojení internet 2099,-

1.12.07 PoštovnÊ 1007,- 1x MOLOS klub??

pronájem cvičiště Nezamyslice za rok 2006 2000,-

ProtoŞe se mi doposud nepodařilo přesvědčit p.Dubskou, aby mi předala účetnictví z roku 2006 a další agendu, není moŞnÊ zjistit, zda pronájem cvičiště byl jiŞ v r. 2006 proplacen.

Spolupráce s Magdou a podobnými lidmi mě dostatečně zaměstnává abych neměl čas na jinÊ věci.
Šárka Amortová 30. 1. 2008 21:22
Obsazení kruhů na MVP v Brně 10,2,2008

rozhodčí pan Kliment

Rotvajler

Rottweiler

38

Psi/Rüden

dorost Jüngstenklasse 4217 - 4219 3

mladých Jugendklasse 4220 - 4221 2

mezitřída Zwischenklasse 4222 - 4226 5

otevřená Offene Klasse 4227 - 4229 3

pracovní Gebrauchklasse 4230 - 4231 2

Feny/Hündinnen

dorost Jüngstenklasse 4232 - 4233 2

mladých Jugendklasse 4234 - 4240 7

mezitřída Zwischenklasse 4241 - 4247 7

otevřená Offene Klasse 4248 - 4250 3

pracovní Gebrauchklasse 4251 - 4252 2

šampionů Championklasse 4253 - 4254 2

před námi jsou ještě 2 plemena
M. Cisar 30. 1. 2008 21:12
Vzhledem k tomu, ze v casti prispevcich se objevilo me jmeno, ci KRK mala reakce.

Magdo pises.

?Tak proto se v závěru ptám, na co ten KRK klub vůbec má, kdyŞ si buď vykládá noramativy po svÊm nebo jednou je důleŞitý a rozhoduje a podruhÊ jen JAKO doporučuje???

Pokud je toto reakce na to, ze jsem si ti dovolil napsat, ze v normativech tebou navrhovany trest není, promin, pro me za me, si priste navrhni třeba Prochazku vyloucit na doŞivotí. Pokud ja budu v KRK budu to resit az si bude Prochazka stezovat. Mej se Mila
Pucl 30. 1. 2008 21:10
SMS na čl.schůzi,tak to byla taky akce.

Volte Cacha,jak je to moŞnÊ NovÊ členy tím mohli ovlivnit aŞe tam byli
LF 30. 1. 2008 21:03
Jinak děkuji za fotky, přišlo jich mnoho od mnoha chovatelů, Şe ani nevím, kam je dát , takŞe se na to co nejdříve vrhnu a jakmile bude něco více ke světu, tak se ozvu... předpokládám, Şe by kalendář měl být tak asi do 14 dní, podle financí....
LF 30. 1. 2008 21:00
Lucko, myslím si, Şe zpravodaj je pro členy a tak pokud bude informací na 100 stran, tak bude zpravodaj o těch 100 stranách...
LF 30. 1. 2008 20:58
Magdo, já myslím, Şe to bude jinak
SM 30. 1. 2008 20:54
Já bych se zamyslel nad SMS rozesílanými na ČS (volte Cacha), kde osoba, co to rozesílala přišla k tel. číslům?
L 30. 1. 2008 20:52
"Mohlo by se stát"...leč nestalo. Ve Zpravodaji vyšlo právě tolik PF, kolik jich bylo zasláno.

Je moŞnÊ vědět, kolik stál neschválený nadpočet stran oproti standartnímu číslu? Ono totiŞ na jednu stranu "je nutno" od členů PF zaplatit a na stranu druhou jednatelka zatěŞuje rozpočet klubu bez schválení předsednictva. Pokud je číslo o více neŞ 100 stranách za cenu stejnou jako o 64, omlouvám se za předchozí větu. NicmÊně jsem vŞdy měla pokyn - nepřesáhnout z finančích důvodů kapacitu 64...
Stránky - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139