Úvod > Různé > Napsali jste nám.. > I.Mudrová - Podvod...
Dnes je 19. duben 2024, psí svátek má: Peggy, Daisy, Ersi Mapa webu Poslední změny

I.Mudrová - Podvod při prodeji štěňat ??

  Osoba Ilony Mudrové je mezi chovately psů vcelkuk dobře známa. Je to osoba, která byla z důvodu nedodržování normativů klubu a týrání zvířat před nějakou dobou z klubu vyloučena. O tom, že její aktivita ale neustává svědčí následující zpráva a také článek v dnešním deníku Blesk..


  Na zdejší součásti Policie ČR je prováděno šetření ve věci trestného činu "Podvod" dle §250 odst. 1 tr.zákona, kterého se měla dopustit Ilona Mudrová, nar ...... bytem Kameničky č.p. ... tím, že dne 25.6.2005 v obci Kameničky při prodeji psa rasy Rottweiler uvedla poškozenou Jaroslavu Haltufovou, nar. ....., bytem Nepolisy č.p. ... v omyl a zatajila jí důležité skutečnosti o provedené kosmetické úpravě psa /kupírování ocasu/, ačkoli věděla, že takový pes již nemůže být použit v chovu a na výstavy, což poškozená Haltufová požadovala a podezřelou Mudrovou s tím srozuměla. Uvedeným jednáním způsobila poškozené Haltufové škodu ve výši 12.000.- Kč.

Celý dopis policie si můžete přečíst zde..
Celý text oznámení PČR o šetření pokusu o podvod I.Mudrovou
      

Policie ČR tento dotaz adresovala paní A.Buriánkové, jako odborníkovi na plemeno rottweiler. A tak zde publikuji i její odpověï, kterou PČR poslala..

Policie české republiky
obvodní oddělení
53901 Hlinsko v Čechách

Vyjádření k žádosti o podání zprávy k prodeji a chovu psů rasy rottweiler

  Kupírování ocásků u štěňat je v ČR ze zákona povoleno do 8 dnů stáří štěněte.
Plemeno rottweiler má FCI standard č.147 publikovaný 6.4.2000,kde se uvádí,že ocas je ponechán v přirozené podobě. Viz příloha 4.

  Rottweiler klub české republiky je garantem chovu plemene a podmínky pro chov také určuje. Viz příloha 1

 Členská schůze rottweiler klubu, která je nejvyšším orgánem klubu schválila zákaz kupírování a  proto je i v českém chovu toto kupírování v čistokrevném chovu zakázáno. Viz příloha 2,5,6

  Nečlen klubu musí přijmout všechna ustanovení pro uznání chovnosti a dodržovat nařízení platná a nutná pro zápis jedince.
  Pokud štěně okupíruje, průkaz původu sice bude vystaven, ale další použití takového jedince v chovu je znemožněno, protože plemenná kniha na základě toho, že chovatel kupírací nedodržel podmínky zaznamená do průkazu poznámku, že zvíře je nestandardní.

  V příloze 3 je vyjádření Kontrolní a revizní komise na mou stížnost na špatný postup předsednictva.   Ve vyjádření předsedkyně, sice nesrozumitelném vcelku, je ale podstatná věta o vědomém zákroku.

  Rodokmen je součástí štěněte a musí být majiteli předán bezplatně. Viz příloha1-strana 2/3

  Z výše uvedených skutečností vyplývá,že podmínky pro zapsání štěnat do plemené knihy platí pro členy i nečleny a každý musí tyto podmínky dodržet.
Člen dostává Zpravodaj,kde jsou průběžně důležité věci zveřej'novány.

  Nečlen má možnost veškeré poznatky získat na oficiálních internetových stránkách klubu. Viz  příloha 6

Ve Stružnici dne 2.11
přílohy 1,2,3,4,5,6
.....
Původní text dopisu naleznete v příloze.

Komentáře

Nastavení kvality: Vše | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Celkem 169 příspěvků , poslední příspěvek zaslán 1 .10. 2018 16:21:43
Příspěvek
Jméno
Datum
Martin Dvořák
17 .8. 2012 10:17:50
libor
13 .8. 2009 21:07:17
jmeno
11 .12. 2008 11:52:50
jana
21 .2. 2006 17:01:12
Adéla
14 .8. 2012 14:46:59