Úvod
Dnes je 21. červenec 2024, psí svátek má: Cliff, Lajka, Bonnie Mapa webu Poslední změny

Návštěvní kniha

Přidání příspěvku

Jméno:
E-mail:
WWW:
Vzkaz:
Smajlík:
Kód: Následující kód, prosím, přepište do políčka pod ním.

V návštěvní knize je 2778 příspěvků, poslední byl přidán dne 5. 12. 2008 10:08
ab 31. 12. 2007 14:23
nechme to na KRK,má 30 dní na to,aby vše prošetřila.

Věřím,Şe to bude dřív,protoŞe člen KRK je zároveň tím,kdo platnÊ Usnesení psal a četl a tak ví,Şe to zveřejněnÊ je chybnÊ,neplatnÊ,a ví,Şe v Zápise jsou chybnÊ informace obsazení komisí,Şe ""Usnesení"" je podepsáno jinými lidmi,atd atd.

Tak myslím,Şe to bude mít KRK velmi snadnÊ.
J.D. 31. 12. 2007 14:15
Já bych konstatovala,Şe tato VČS je neplatná,jednání se rozchází v podstatných hodně důleŞitých rozhodnutích

Jarka
ab 31. 12. 2007 13:51
bylo odhlasováno,Şe členů předsednictva bude jen 5.

Na pokladníka nekandidoval nikdo.

Volební řád říká:5-9 členů předsednictva.

Před schůzí jsem upozornila na rozdílnost Normativů,kdy Volební řád volí jmenovitě na funkce,organizační řád zase říká:zvolený počet lidí si ze svÊho středu volí na funkce.

Před volbou bylo o tomto jednáno a dohodnuto,Şe se volí jmenovitě na funkce.

A proto nemáme pokladníka.

Tohle je jedno,ani 5 lidí nedokázalo uhlídat,aby se neztratilo schválenÊ a platnÊ(jedině)Usnesení,a vytvořili Zápis se zásadními chybami.
L. Fialová 31. 12. 2007 11:58
Děkuji za vysvětlení p. Buriánková...

No ale je třeba se drŞet platných normativ:

Volební řád - Členská schůze volí jmenovitě funkcionáře do těchto funkcí:

a/ předseda

b/ místopředseda

c/ jednatel

d/ ústřední poradce chovu

e/ výcvikář

f/ pokladník

g/ jeden, nebo tři členovÊ předsednictva

Organizační řád - Předsednictvo klubu tvoří:

a) předseda

b) místopředseda

c) jednatel

d) ústřední poradce chovu - ÚPCH

e) pokladník

f) výcvikář

g) 2 členovÊ předsednictva

I kdyŞ i zde se řády rozcházejí :-) a to v počtu členů předsednictva...
D.P. 30. 12. 2007 11:28
měla jsem na mysli VČS apod.,ne tebe
ab 30. 12. 2007 10:36
já se podepisuji,buď ab,nebo celým jmÊnem,Dášo.
D.P. 29. 12. 2007 18:40
... a třetí se neumí podepsat
VÄŒS 29. 12. 2007 17:43
Pane místopředsedo,

pokud nesledujete chod klubu, doporučuji vám se zdrŞet diskuze. Je to víc neŞ trapnÊ.

To máme vedení Jeden lŞe,druhý toho moc neví.

Myslím,Şe z nás děláte pěknÊ b...e

Zamyslete se všichni
ab 29. 12. 2007 14:18
pokud máte zájem zhlÊdnout originál zápisu, kde je uvedeno i sloŞení jednotlivých komisí, rád Vám je pošlu.

pane Jahodo,to jste si opravdu nevšiml na členskÊ schůzi,Şe to bylo trochu jinak,neŞ v těch zápiscích?

A Şe po volbě vedl schůzi nový předseda a Şe usnesení četli s Návrhovou komisí noví členovÊ předsednictva?

6e bylo předáno novÊmu předsednictvu?

To snad ani nemůŞe být tak,jak jste to napsal.
a 29. 12. 2007 13:44
to,Şe nikdo zde neprotestuje,neznamená,Şe souhlasí.Jen se tak trochu raději zdrŞí.
ab 29. 12. 2007 13:43
pane Jahodo,jistě jste si na schůzi všiml,Şe to,co je v Zápise nesouhlasí se skutečností.JiŞ jako místopředseda jste byl zodpovědný za to,Şe Usnesení je správně schváleno.

Originál zápisky jsem shlÊdla.A bohuŞel,jsou omylem chybně napsanÊ komise.Ve skutečnosti byly komise v jinÊm sloŞení,a Usnesení bylo schválenÊ jinÊ,neŞ to ,co nám členům jste předloŞili.

Mám si myslet,Şe cokoliv si předsednictvo usmyslí musí členovÊ mlčky přijmout?

Proč by byly potom schůze?

To by jste si mohl klidně sepsat Zápis a Usnesení doma,ne?

Například se neschválilo a ani nenavrhovala ta údajná dohoda nečlena.Není ani v těch originálech.Je to jen v tom Zápise.

Nepoučujte mě neustále a hlavně prosím dbejte,aby práva členů nebyla krácena tím,Şe si předsednictvo vymyslí Usnesení,kterÊ nebylo na schůzi schváleno.

A Şe dokonce uvede chybnÊ údaje.

Za to totiŞ jste zodpovědný i Vy.
Jahoda pavel 29. 12. 2007 11:16
     
pro ab

To snad nemyslíte váŞně, povaŞujete snad většinu členů kteří se zůcastnili ČS za přiblblÊ? ProtoŞe většina schválila volební způsob. Měla byste se naučit respektovat názor většiny, byť s ním nesouhlasíte. Svou kritiku ohledně usnesení byste měla zaměřit jiným směrem, protoŞe za vyhotovení zápisu a usnesení je odpovědno vedení jeŞ schůzi svolalo. pokud máte zájem zhlÊdnout originál zápisu, kde je uvedeno i sloŞení jednotlivých komisí, rád Vám je pošlu. Pokud se pídíte po počtech hlasů, není nic jednoduššího, neŞ se podívat na zápis z členskÊ schůze čl.14.

Nevím, z jakÊho důvodu se snaŞíte z předsednictva udělat nepřítele všech ostatních členů. VŞdyť by nás měl sbliŞovat stejný zájem. NemůŞeme se zde bavit o psech?
a 29. 12. 2007 08:59
omlouvám se,hlasy tam jsou.

Dokonce je tam cosi o podepsanÊm prohlášení nečlena ,to se snad ani nehlasovalo,ale budiŞ
ab 29. 12. 2007 08:52
pro L.F

na schůzi kandidovali:

2 na předsedu

1 na místopředsedu,

1 na jednatele

1 na ÚPCH

4 na výcvikáře

nikdo na pokladníka.

Kdyby se nevolilo tímhle s prominutím přiblblým způsobem,zvolených 5 členů by si rozhodlo,Şe místopředseda -třeba -bude pokladníkem.Nebo jinak.Takhle ,nejspíš bohuŞel,jsme přišli o Bobinu Dubskou,která určitě měla spoustu hlasů.

Jsou vůbec zveřejněny počty hlasů,kterÊ kandidáti dostali?
Buchta 28. 12. 2007 21:32
Dobrá odpověď na moji stíŞnost. JenŞe vůbec nejde o zásluhy v hospodaření. Nikdy a nikde jsem veřejně neprohlašoval, Şe je to mojí zásluhou. Jsem si vědom, Şe je to díky mnoha lidem. Tady jde o to, Şe pokud členovÊ čtou zpravodaje a ty by měli číst, tak by měli mít i pravdivÊ informace. Jde taky o to, Şe tento zpravodaj vyšel dva měsíce před ČS a bylo dostatek času na to, aby pan Cach opravil svoji kandidaturu na stránkách a třeba tam napsat, Şe dělal místopředsedu. Taky mohl udělat prohlášení na ČS o omylu ve svÊ kandidatuře. V neposlední řadě přeci dělal korekturu zpravodaje, pokud jsem dobře informován. Ono je lepší to hodit na někoho. Jak je to tedy moŞnÊ? To si pan Cach asi myslí, Şe jsme úplní blbci. KdyŞ to není kandidatura, tak je to usnesení z ČS a co to bude potom? Nevíte?
LF 28. 12. 2007 18:42
Víte co mě spíše zaráŞí? Že nebyl zvolen nikdo pokladníkem...

MůŞete mi toto osvětlit, z jakÊho důvodu se tak nestalo, bohuŞel jsme zaspali a tak na schůzi nedojeli... dík za info LF
učastník VČS 28. 12. 2007 12:16
Paní Buriánková,určitě to jedno není,to by nemuselo předsednictvo tedy být,ne A jak píšete máme pravidla,změní se vedení a pravidla neplatí

Ze Zpravodaje jsem si přečetla o p.Cachovi jako kandidát,Şe dělá pokladníka 3 roky.Vydedukovala jsem,Şe má zkušenosti i ve vedení účtů,vypadá to skutečně,jak píše Jarka, mylně členy informujete.(matení)
Jarka 27. 12. 2007 17:32
     
První zápis novÊho předsedy.

Není to tak pane předsedo, mylně členy informujete.

P.B. má svatou pravdu

Jarka
ab 27. 12. 2007 10:32
přeci víte všichni přítomní na schůzi,Şe ta komise,o kterÊ pan Cach píše,byla mandátová,ta tam sčítala hlasy.

A Şe Usnesení podepsal pan Kottvald,který vše sepsal.

Ono to je jakoby jedno,ale není.

Je vidět,Şe Usnesení je děláno dle zápisu-poznámek,

Proč se nezveřejní jako jpg. to pravÊ odsouhlasenÊ.

Klidně mě pane místopředsedo okřikněte.Ale jsou jistá pravidla.

To bychom potom nemuseli nic schvalovat,číst,odsouhlasovat.Klidně to lze dělat doma.
Stránky - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139