Úvod > Různé > RKČR a jeho... > Klesá opravdu...
Dnes je 25. květen 2024, psí svátek má: July, Arif, Ovidius Mapa webu Poslední změny

Klesá opravdu po?et ?len? nebo si z nás ?inovníci klubu d?lají legraci ?

  ®ádnou radost ze skutečnosti, že jsem nucen napsat tento, příspěvek nemám. Nemám radost ani z toho, že jsem nucen jej zveřejnit. K tomuto kroku mě donutil postoj p. Dubské, která mě opakovaně, pokud od ní tyto věci chci vysvětlit, ignoruje. Kladem tohoto postoje je snad fakt, že alespoň široká členská základna se seznámí s neuvěřitelným nepořádkem (věřím, že jen nepořádkem) ve vedení klubové agendy. Konkrétně.
Od p. Buriánkové jsem dostal seznam členů zpracovaný p. Dubskou.
Tento seznam není nic tajného, mají jej k dispozici PCH pro účely zjištění, zda mají členové placeno.
A teï, prosím, čtěte pozorně! Zjistíte, že pro řadové členy seznam tajný měl být.

Dle seznamu má klub 405 členů / p. Dubská uvádí 360,- , v uzávěrce má p. Dubská odvod ČKS 9000,-Kč., jinak řečeno vykazuje 450 členů, p. Srbovi nahlásila 401členů.
Zajímavé? Čtěte dál, zjistíte mnohem závažnější skutečnosti.

V roce 2005 se dle seznamu vybralo:
225 členů nad 15let x 500,-Kč = 112 500,- Kč
10 x 750,-Kč = 7 500,-Kč rodinné /20 členů/
Součet: 120 000,-Kč

Příjem těchto 120 000,-Kč za členské poplatky je nezpochybnitelný, přes řadu chyb ve vedeni agendy poplatků za členství.

V účetní uzávěrce za ½ 2005 jak ve zpravodaji, tak po opravách na internetu p. Dubská ovšem uvedla příjem za členské poplatky 97 580,-Kč

Prokazatelné příjmy - 120 000,-Kč (dle počtu členů)
Vykázané příjmy - 97 580,-Kč
Rozdíl: 22 420,-Kč

Asi pro každého z nás nepochopitelné - z příjmové položky se do černé díry ztratilo cca 22 400,-Kč. (snad jenom tolik!!)
Tato částka je optimistická, rozdíl bude pravděpodobně větší, neboť seznam je platný cca do 30.3. 05
Vnucuje se otázka: Jak se vede agenda klubu?
Řadový člen má jen jednu jistotu, že nemůže výkazům zveřejňovaným vedením věřit!! Lže se nám s členskou základnou, která výrazně nepoklesla a zdůvodňuje se tím zvýšení poplatků, a takto bych mohl pokračovat stále.
Jednou je dle výkazu klub ve ztrátě, jednou byl ve výkazu započítán převod z minulého roku
cca 30 000,-Kč, za dva dny zase nebyl. Pro naše vedení není problém nám předhodit cokoliv.
Pak se ovšem nelze divit, že jsme údajně bez peněz, když jen na příspěvcích se ztratí za první pololetí 22 000,-Kč.

Chci věřit, a jistě nejen já, že KRK nebude po řadě zjištění (na které KRK vůbec nepřišla a jistě měla!! Vše je z letoška a to již KRK kontrolu pravděpodobně dělala!!!) váhat a provede urychleně hloubkovou kompletní kontrolu účetnictví a celé agendy klubu za poslední dva roky. Jinak nebude mít nejen v předsednictvo ale i KRK důvěru snad nikdo!

Chci věřit, že p. Dubská bude konečně reagovat a vše nám vysvětlí. Svým mlčením jen dává prostor pro všemožné kalkulace a následné kladení otázek ve smyslu, proč vedeni vlastně tajilo, kolik nás je?
Veškeré použité podklady jsou z materiálů zpracovaných p. Dubskou s výjimkou tel. hlášení o počtu členů p. Srbem. (ČKS)
Příloha: (doporučuji k pozornosti) podrobná tabulka (včetně chyb!) zpracování členských příspěvků na rok 2005 z dostupných materiálů.
Na vědomí: předsedkyně RKČR p. Dubská, předseda KRK p. Cach

Za zveřejnění děkuji ing. Přikrylovi
M. Císař

Komentáře

Nastavení kvality: Vše | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Celkem 3 příspěvky , poslední příspěvek zaslán 26 .9. 2005 22:20:19
Příspěvek
Jméno
Datum
Dáša Procházková
21 .9. 2005 21:07:15
Přikryl Ivo
26 .9. 2005 22:20:19
Přikryl Ivo
21 .9. 2005 17:37:17