Úvod > Různé > RKČR a jeho... > KRK > ®ádost o...
Dnes je 19. duben 2024, psí svátek má: Peggy, Daisy, Ersi Mapa webu Poslední změny

®ádost o prošetření účetnictví klubu

Miloslav Císař
Kozly 101, 470 01 Česká Lípa


Ing. Ivo Přikryl člen kontrolní a revizní komise RKČR

Věc:
žádost o oficiální přešetření počtu členů RKČR a vedení účetnictví RKČR v období
2004/2005

Vážený pane ing. Přikryl.

®ádám Vás o prošetření nesrovnalosti, které jsem popsal v příspěvku, který byl zveřejněn na Vašem webu dne 24.8. (kopii jsem zaslal předsedkyni RKČR) .

Dále Vás žádám o přešetření počtu členů RKČR v posledním období dvou let.

K tomuto mě vedou nesrovnalosti popsané v příspěvku ze dne 7. 9.

Současně prosím prověřte, oprávněnost návrhu předsednictva RKČR na zvýšení poplatků za členství, v návaznosti na skutečný stav členské základny v předešlém i současném období.

Dovolte mě Vás požádat o zaslání mé žádosti dalším členům KRK jejichž mailové adresy jsou zřejmě mimo provoz.

Závěrem:
Přeji Vám ve Vaši funkci hodně úspěchů a pevně věřím, že se Vám podaří obnovit nejen posledními nesrovnalostmi pošramocenou důvěru členské základny v KRK.
Prosím, pokračujte v načatém trendu, kde se snažíte pomoci řadovým členům i mimo rámec své funkce, což v podstatě děláte denně třeba jen provozem unikátní chovatelské databáze.
Zkuste prosím kontrolní činnosti dát nový ráz třeba i tím, že posoudíte oprávněnost nákladů.

V České Lípě (Kozly ) 08. 09. 2005
Děkuji Miloslav Císař


Dovětek: pokud by se vyskytly pochybnosti o mém členství, tak Vám sděluji, že dne 11.08. jsem uhradil členské poplatky. Předsedkyně klubu byla mnou osobně informována mailovou cestou a odpověděla mě, takže snad o mém členství a tím pádem oprávněnosti žádosti o přešetření nemohou vzniknout pochybnosti.

Viz: Výpis z příkazu k úhradě..

11.08.2005     -500,00    2679652628/0800        239405

10.09.2005 - Link na tuto žádost odeslán emailem p.Matějkovi a p.Cachovi s žádosti o vyjádření a návrh dalšího postupu.