Úvod > Různé > RKČR a jeho... > KRK
Dnes je 27. únor 2024, psí svátek má: Black, Flek, Gita Mapa webu Poslední změny

KRK

Zpráva o kontrole účetnictví a evidence členské základny RKČR za rok 2007
Dne 13.10.2007 prováděla KRK RKČR pravidelnou kontrolu vedení účetnictví klubu. Je kontrolován způsob vedení účetnictví, kompletnost a správnost dokladů. Pokladník klubu by měl předložit peněžní deník, případně další dokumenty
Vyjádření KRK ke stížnosti Lucie Zavoralové
Lucie Zavoralová podala stížnost na Kateřinu Ludvíkovou ve funkci redaktorky Zpravodaje s tím, že dne 31. 7. 2007...
Vyjádření KRK ke stížnosti p. Hynka Procházky
Dne 16.8. 2007 obdržela KRK od pana Hynka Procházky „Stížnost na poškození mého dobrého jména jednáním předsednictva Rottweiler klubu České republiky“, datovanou dne 16.8.2007. ..
Stížnost na poškození mého jména ..
Dne 16.8.2007, po skoro roce klidu, došla stížnost adresovaná KRK RKČR...
Diskuze pro ČS
Prodiskutujme všechna úskalí hlasovacích bodu na ČS...
Stížnost Pobo?ky na redakci Zpravodaje
Stížnost Pobočky na redakci Zpravodaje
Stížnost pro KRK
Stížnost na Kateřinu Ludvíkovou ve funkci redaktorky Zpravodaje
Stanovisko KRK
K žádosti o prošetření, zaslané p.Buchtou, zaujala KRK následující stanovisko.
®ádost o prošetření
Kostlivci ve skříni - aneb skutečnosti zjištěné pokladníkem klubu, panem F.Buchtou.
®ádost o prošetření skutečnosti okolo vyhlášení soutěže... II.
Vážený pane Přikryl, pokud dovolíte znovu se na Vás obracím s již mnou zmiňovaným problémem ohledně vyhlašení soutěže o nejlepšího pracovního psa,fenu roku 2005. Mám nové skutečnosti , které si myslím , by měli vědět i ostatní
Výsledek kontroly účetnictví a evidence členské základny RKČR
Členy KRK RKČR, jmenovitě pan O.Cachem a Ing.Ivo Přikrylem byla dne 24.9.2005 provedena kontrola vedení účetnictví RKČR a stavu evidence členské základny.
®ádost o prošet?ení skute?ností okolo vyhlášení sout?že
Od Čermáková: nejlepšího pracovního psa,feny roku 2005
Podněty p.Ing. Kamila Řádka k VČS
Ivo, žádám tě jako člena Kontrolní komise RKČR o předložení uvedených příloh na ČS RKČR 12.11.2005.
Arogance moci, nehoráznost nebo výsměch ?
Nevím, který z těchto dvou výrazů je vhodnější pro to, co jsem se dnes dočetl na oficiálních stránkách klubu a o čem, přesto že jsem členem KRK, nemám ani potuchy..
Stížnost a žádost o prošetření
Dne 11.08. 2005 jsem poslal na učet uvedený na klubovém webu RKČR částku 500,-Kč. jako poplatek za členské příspěvky...
Stížnost na neplatnost bonitace pořádané 17.9.2005 v Praze
Dovolujeme si Vás, jako člena KRK, požádat o pomoc při přešetření postupu Předsednictva RKCR ve věci organizace bonitace a jmenování bonitační komise pro bonitaci Praha -Braník dne 17.9.2005.
®ádost o zveřejnění informací
Dagmar Procházková žádá po funkcionářích klubu, aby zveřejnili a zprůhlednili informace které zavdávají příčinu k mnoha diskusím na internetu i mezi lidmi. A aby se její žádost někde neztratila, tak ji raději poslal ke zveřejnění
®ádost o prošetření účetnictví klubu
Bývalý předstada klubu, pan M.Císař se na mě obrátil s žádostí o...