Úvod > Různé > RKČR a jeho... > Věc: Odvolání...
Dnes je 25. květen 2024, psí svátek má: July, Arif, Ovidius Mapa webu Poslední změny

Věc: Odvolání proti rozhodnutí KRK RKČR

K rukám:
Členská schůze RKČR


Věc: Odvolání proti rozhodnutí KRK RKČR

Dle čl. 9, bodu 4. písmeno f.) organizačního řádu RKČR podávám k VČS odvolání proti rozhodnutí KRK RKČR a dovoluji si členskou schůzi požádat o projednání tohoto odvolání.

Dne 30.7.2005 jsem KRK zaslala svoji žádost o prošetření (mimo jiného) chování člena předsednictva p.Hynka Procházky, který jakožto předseda bonitační komise bonitoval na bonitaci v Praze svá vlastní zvířata.

Dne 28.8.2005 jsem obdržela od KRK dopis, který k výše uvedenému pouze konstatoval pouze následující: „p.Procházka KRK zdělil, že není majitelem bonitovaného zvířete.“ Toto zvíře prý patří jeho synovi, stejného jména a stejného bydliště.“

Kontaktovala jsem proto KRK a upozornila na skutečnost, že očekávám stanovisko – nikoliv to, co p.Procházka řekl či neřekl.

Dne 26.9.2005 jsem obdržela znovu dopis od KRK, stejný jako ten původní s tím rozdílem, že bodě týkajícím se p.Procházky bylo konstatováno toto:

2/ K dotazu KRK p. Hynek Procházka písemně sdělil, že bonitovaná fena nebyla v jeho majetku, ale majitelem je jeho syn Hynek Procházka, bytem dtto, který tuto fenu vždy vodil na výstavách.
Pan H.Procházka se nedopustil žádného porušení Organizačních dokumentů RKČR a to ani v případě, že by bonitovaná fena byla v jeho majetku.
KRK doporučuje předsednictvu RKČR navrhnout doplnění Organizačních dokumentů RKČR, jak postupovat v případě posuzování psů na bonitaci v majetku posuzovatele, nebo členů jeho rodiny.

Domnívám, že není správné, když člen předsednictva a předseda bonitační komise bonituje svoje vlastní zvířata, případně zvířata patřící členu jeho rodiny bydlícím s ním na stejné adrese.

Chápu , že tato věc není explicitně zakotvena v bonitačním řádu RKČR, zcela zřejmě z toho důvodu, že za celé roky existence RKČR si toto nikdo nedovolil. Už třeba proto, že člen bonitační komise má hrazené cestovní náklady klubem a bonitující nikoliv.

Jak k tomuto přijdou řadoví členové klub, kteří se musí na bonitaci svědomitě připravovat ?

Dovoluji si tedy požádat VČS aby projednala tuto záležitost znovu a rozhodla o případném přebonitování dotčeného zvířete za korektních podmínek.


Alena Buriánková
Stružnice

Komentáře

Nastavení kvality: Vše | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Celkem 2 příspěvky , poslední příspěvek zaslán 3 .4. 2008 11:11:53
Příspěvek
Jméno
Datum
TomasJedno
3 .4. 2008 11:11:53
tomas Fuk
3 .4. 2008 11:10:11