Úvod > Různé > RKČR a jeho... > Na to sta?í...
Dnes je 19. duben 2024, psí svátek má: Peggy, Daisy, Ersi Mapa webu Poslední změny

Na to sta?í selský rozum

Klub – finance, čísla, podivné obraty.

Původně měl tento příspěvek jiný ráz. Ale, jednou se na klubovém internetu objeví jedna verze účetnictví, vzápětí zmizí, je nahrazena jinou verzí, proto jsem musel změnit i ráz tohoto příspěvku.
Přesto, že se mění parametry účetnictví, pojïte se zamyslet nad ekonomikou RKČR.

Použité podklady:
 1. Klubový web - Uzávěrka příjmů a výdajů za I. pololetí 2005. Zpracovala: B. Dubská (uzávěrka již na webu není a je nahrazena novou uzávěrkou.) 
 2. Nová verze uzávěrky účetnictví
 3. Zpravodaj č.1/05 str.7 (ekonomika) .
Pokud se do kalkulačky dosadí příjmy za ½ 2005 = 166 909,-Kč  a odečtou výdaje za ½ 2005 = 195 924,-Kč

Tak vyšlo, že za ½ 2005 je klub dle zveřejněných podkladů ve ztrátě - 29 015, Kč

 Protože ale, na rozdíl od předchozích tvrzení p. Dubské není započten převod z minulého roku a to je částka 39 275-Kč tak zřejmě, (čemu vlastně věřit?) klub bude aktivní částkou okolo 10 000,-Kč. Možná o 5-7 tisíc více.
Když pomineme skutečnost, jak je možné, že v uzávěrce příjmů a výdajů něco není, (kde to tedy je? A proč je to tedy uzávěrka) tak si položme otázku.

Budou finance na?
 •  klubovou výstavu se zahraničním rozhodčím na kterou se řada členů těší právě z důvodu účasti zahraničního rozhodčího. (tím vůbec nechci říci, že p. Strnad by byl horší!!)
 • mistrovství světa, kde ekonomka v rozpočtu vyčlenila částku 50 000,-Kč  Viz zpravodaj č. 1/05 str.7 ekonomika - řádek poslední
 • vydání zpravodaje + poštovné cca 30 000,-Kč
 • běžnou režii cca 30 000,-Kč (asi 80% z částky utracené za ½ roku 2005)
  Pohledem do nedávné minulosti zjistíte, že vedení klubu již v prvním roce své činnosti utratilo o cca 30.000,-Kč více, než byly příjmy. V druhém roce činnosti vedení klubu tuto skutečnost naprosto ignorovalo a výdajovou položku neupravilo.

  Současný stav se zdůvodňuje odlivem členů, ale to je pravda jen částečně. Jestliže poklesne počet členů, tak se zákonitě snižuje režie a spousta nákladových položek se musí omezit, či úplně vynechat, neboť na to prostě není!!!! Ale zde zůstaly všechny nákladové položky ve stejné výši a příspěvky dosahují zhruba pouhé 1/3 naprosto nereálného předpokladu pro rok 2005. (viz zpravodaj č. 1/05 str.7. Ekonomický rozpočet, řádek první)

  V roce 2002 byl klub rovněž finančně na dně. Aby vůbec vyšel zpravodaj, tak poskytl sponzorský dar ing. Přikryl. Následně stačilo udělat několik zásadních opatření a za dva roky byl přebytek téměř 100 000,-Kč.

Jak to souvisí se členy?

 Zásadně, v roce 2000-2002 (kdy nezbyla k dispozici prakticky ani koruna), měl klub cca o 20% členů víc než v období 2002-2004 kdy se vytvořil přebytek téměř 100 000,-Kč)
 Počet členů ovlivňuje výdaje nepřímo. Záleží na tom, jak se s danou částkou hospodaří.
 Pokud jsou čísla zveřejněná ekonomkou klubu pravdivá, je to pro klub velmi nepříjemné, po ekonomické stránce se jedná o stav, kdy je klub v nejlepším případě!! úplně bez jakékoliv rezervy.

Dovoluji si ve vší slušnosti požádat paní Dubskou o vysvětlení následujícího

 1. proč na klubovém webu v diskuzi dne 11.8. v 11:51 hod. zveřejnila jistá čísla, které dle ní dokazují, že uvedená částka 39 275-Kč je zaúčtována, a uvádí, že hledaná čísla jsou…. a uvedená částka je převedena, když následně sama dokazuje, že převod proveden není..
 2. proč zřejmě nařídila opravit zveřejněnou uzávěrku a k ní dosadit tzv. doplnění, kde skutečnost, o převedení částky popírá? K dnešnímu datu (24.8.2005) jsou pro změnu zase obě verze uzávěrky úplně stejné, jak původní, tak doplnění.
 3. dle čeho dospěla při tvorbě rozpočtu k názoru, že klubu přibude v letošním roce 200 členů. (Předpoklad příjmů na letošní rok byl Vámi stanoven o cca 100 000,-Kč více, než byl reál příjmů loňska)
 4. proč jste nepřizpůsobila výdajové položky skutečnosti, že se utratilo v prvním roce činnosti současného předsednictva o cca 30 000,-Kč více než se vydělalo. (zde se domnívám, že měla upozorňující signál vyslat i KRK)
 5. dovoluji si požádat p. Dubskou aby veřejně seznámila členskou základnu se skutečným stavem financí a jasně se vyjádřila zda budou finance na výše uvedené. (viz dotaz budou finance na?)

Jsem názoru, že by paní Dubská měla dát členům, kteří projeví zájem, nezkrácenou verzi peněžního deníku, (prozatím aspoň do ½ 2005) tak, aby každý člen kterému není jedno co se děje s jeho příspěvky měl možnost si zjistit, jak zodpovědně je s celkovými příjmy a výdaji nakládáno. Tento vstřícný krok, na který mají členi dle stanov právo, by byl jistě byl uvítán.

Podotýkám, při tvorbě tohoto příspěvku jsem vyšel z údajů zveřejněných ekonomkou klubu ve zpravodaji, na internetu, (tam původních , i nových předělaných). Vše co je použito, je veřejně přístupné a zveřejněno p. Dubskou.

Každý má možnost, si detailně, (včetně čísel a citovaných termínu) můj příspěvek ověřit.
Poslední co dávám k zamyšlení, potřebuje klub tolik funkcionářů, když je prakticky poloviční členská základna?

Za zveřejnění příspěvku děkuji ing. Ivo Přikrylovi

Miloslav Císař