Úvod > Různé > RKČR a jeho... > KRK > ®ádost o...
Dnes je 20. červenec 2024, psí svátek má: Bax, Carmen, Arieta Mapa webu Poslední změny

®ádost o zveřejnění informací

Pro Předsednictvo RKČR
p.Marešová
p.Dubská

Věc: ®ádost - doplnění žádosti ze 7.9.2005

Z pozice člena RKČR Vás tímto žádám :

1. O zveřejnění počtu členů RKČR v letech 2000 - 2005 a to v členění :

1. členové do 15ti let
2.členové nad 15 let
3.důchodci
doplnění žádosti 8.9. 2005
4.rodinné členství
5.zahraniční členství

uvést přesný počet členů dle jednotlivých skupin

2. O zveřejnění příjmů RKČR z členských příspěvků v letech 2000 - 2005.
doplnění žádosti 8.9.

- celkovou částku příjmů z čl.příspěvků na příslušný kalendářní rok
- rozpis příjmů z čl.příspěvků na příslušný kal.rok v návaznosti na členění členství viz.bod 1
- v členění :uhrazeno do 31.12. + doplatek následující kalendářní rok

3. O zveřejnění výše dotace v návaznosti na počet členů v letech 2000 - 2005.

4. ®ádám tímto,aby byly výše / doplněno 8.9./ a níže uvedené údaje bod 5 /vždy minimálně 5 let zpět trvale k dispozici členům RKČR a to jak na internetu,tak i ve Zpravodaji.
doplnění žádosti 8.9.

5. O zveřejnění odvodu příspěvků na ČKS v letech 2000 - 2005
- v návaznosti :počet členů - celkový odvod

6. ®ádám o vysvětlení a zveřejnění ,kdo zpracoval a schválil Ekonomický rozpočet RKČR na rok 2005 uvedený ve Zpravodaji č.1/05,str.7.  V usnesení ČS z 27.11.2004 zveřejněném na oficiálních stránkách RTW klubu schválení uvedeného ani žádného jiného rozpočtu na rok 2005 není. ®ádám o vysvětlení,kdo schvaluje výdaje RTW klubu.

7. ®ádám o podrobné vyúčtování a zveřejnění cestovních výdajů za 1.pololetí 2005 – částka uvedená v uzávěrce za 1.pololetí překračuje plánovaný rozpočet na 1.pololetí.

8. ®ádám,aby výše uvedené body žádosti byly zpracovány včas,odpovědně,přehledně a podle skutečnosti,aby mohly sloužit na Členské schůzi jako podklady pro schválení či neschválení zvýšení členských příspěvků na rok 2006.

Děkuji za rychlé vyřízení mé žádosti.
V Boršově 8.9.2005

Dagmar Procházková
Boršov 7 569 21
členské číslo RKČR: 1970