Úvod > Různé > RKČR a jeho... > Návrh k...
Dnes je 25. květen 2024, psí svátek má: July, Arif, Ovidius Mapa webu Poslední změny

Návrh k projednání na VČS

p.Božena Dubská
předsedkyně

Ing.Ivo Přikryl
člen KRK

dovoluji si Vás požádat o zařazení níže uvedených bodů k projednání na VČS dne 12.11.2005

Návrh k projednání na VČS:

VOLBY:
1.Snížení členů předsednictva na 5 členů

2. přímá volba funkcí
předseda /sloučeno s funkcí ekonom/
ÚPCH
výcvikář
jednatel / sloučeno s funkcí místopředseda/
pokladní - / sloučeno s funkcí hospodář/

Různé:
1. u výsledků RTG uvádět zda rentgenováno v ČR nebo zemi původu

2. uvádět v přehledech vedle DKK i DLK,uvádět DLK i v databázi RTW

3. a/zrušit usnesení ČS vyřazení s vadou ocasu od 1.1.2007
b/vady ocasu –od 1.1.2006 – vady zapsat, nevyřazovat z chovu, nedovolit spojení jedinců, kde mají oba vadu ocasu, přechodné období prozatím neurčeno

4.
přesně a závazně pro všechny, popsat vadu ocasu,aby se zamezilo podvodům při zařazení do chovu

5.
v Bonitačním řádu doplnit
a/člen bonitační komise nesmí posuzovat svého psa ani psa v majetku člena rodiny
b/ figurant na bonitaci musí mít dosaženou kvalifikaci I.třídy

6.
a/cestovní náhrady členů předsednictva – proplácet pouze skutečnou spotřebu PHM bez koeficientu opotřebení, stravné a ubytování nebude proplaceno
b/ určit náhradu za telefonní hovory

7. stanovit limit kdy
a/předseda sám rozhoduje o proplácení do x Kč
b/ předsednictvo společně rozhoduje o proplácení od x Kč do x Kč
c/ nad x Kč podléhá proplácení schválení ČS

8.rozesílání Zpravodaje elektronickou poštou – dobrovolně, na přání členů –nahlásit při úhradě členských příspěvků

9. ad8 – snížení čl.příspěvků o x Kč / hodnota Zpravodaje+poštovné/
nebo – rozdíl jako dar členů pro Klub,využití na poháry,závody…ne PR/provozní režie/

10. Výsledky hospodaření budou zveřejněny x dnů před ČS

11. Návrhy na veškeré změny a doplnění řádů ze strany předsednictva budou zveřejněny x dní před ČS
-předsednictvo x dní před ČS zveřejní kandidátku do předsednictva, zásadní body,které se budou projednávat,návrh rozpočtu hospodaření na příští rok podložený přehledem hospodaření za uplynulý rok,umožní veřejnou diskuzi a doplnění bodů,které se budou na ČS projednávat

12. Předsednictvo nechá zpracovat Vnitřní směrnici RTW Klubu podle platného Zákona o účetnictví a zákonů souvisejících,předsednictvo bude mít vyjímečně do příští ČS pravomoc tuto směrnici schválit samo bez ČS / aby se mohla již v r.2006 používat/ – týká se oběhu účetních dokladů,podpisových vzorů,inventarizace,zaúčtování,zpracování přehledů hospodaření,zapracování bodů již schválených ČS/cestovné,pokladní limity,telefony/,stanovení,kdo bude zodpovědný za vedení a doplňování seznamu členů,stanovení,kdo bude zodpovědný za rozesílání Zpravodajů…

13. možnost hlasování bez účasti na ČS - korespondenčně

14. vysvětlit náklady na Zpravodaje,kolik se jich připravuje do tisku ,když není přesně znám počet členů-jak se postupuje

15. úhrady členských příspěvků – pokud nebude platbu možno vinou člena identifikovat,člen nedostane Zpravodaje – sám bude účetní informovat kdy platba proběhla a doloží kopii dokladu o zaplacení,pokud ne,nebude považován na příslušný rok za člena Klubu a neidentifikovatelné příjmy budou v účetnictví vedeny odděleně a použity na provoz Klubu
Zpravodaj dostane pouze po doložení úhrady čl.příspěvků a jen pokud bude Zpravodaj k dispozici /příp.elektronickou poštou/.V těchto případech nebude dotisk Zpravodajů


Děkuji za zveřejnění před VČS a projednání na VČS.

Z pozice účetní s dlouholetou praxí nabízím pomoc při zpracování Vnitřní směrnice Klubu podle platného Zákona o účetnictví a ostatních souvisejících zákonů.

Dagmar Procházková čl.č.1970
v Boršově 5.11.2005

Komentáře

Nastavení kvality: Vše | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Celkem 12 příspěvků , poslední příspěvek zaslán 10 .11. 2005 0:54:47
Příspěvek
Jméno
Datum
Lucie
9 .11. 2005 11:11:05
D.Pocházková
9 .11. 2005 11:34:18
H.T.
8 .11. 2005 11:44:07
D.Procházková
8 .11. 2005 12:07:15
D.Procházková
8 .11. 2005 12:28:56
alena buriánková
8 .11. 2005 19:19:42
 
 
 
 
D.Procházková
8 .11. 2005 19:39:26
 
 
 
 
 
alena buriánková
8 .11. 2005 20:48:22
 
 
 
 
 
 
D.Procházková
9 .11. 2005 11:50:18
 
 
 
 
 
 
 
D.Procházková
10 .11. 2005 0:54:47
Jana Kovaříková
8 .11. 2005 7:25:39
Dáša Procházková
8 .11. 2005 11:50:37