Úvod > Různé > RKČR a jeho... > KRK > Vyjádření KRK ke...
Dnes je 20. červenec 2024, psí svátek má: Bax, Carmen, Arieta Mapa webu Poslední změny

Vyjádření KRK ke stížnosti p. Hynka Procházky

Věc: Vyjádření ke stížnosti Hynka Procházky na poškození jeho jména jednáním předsednictva Rottweiler klubu České republikyDne 16.8. 2007 obdržela KRK od pana Hynka Procházky „Stížnost na poškození mého dobrého jména jednáním předsednictva Rottweiler klubu České republiky“, datovanou dne 16.8.2007.


KRK ve složení: Ing. I.Přikryl, L. Fialová a O. Vítková věc projednala


došla k tomuto závěru:

1. Předsednictvo RKČR, potažmo ústřední poradce chovu mají právo jmenovat i odvolávat Oblastní poradce chovu kdykoliv.

2 . Ke stížnosti na „poškození dobrého jména“ p.Hynka Procházku se KRK nemůže vyjádřit neboť z titulu jejího zřízení a pravomocí jí nepřísluší toto posuzovat.

3. Bylo-li odvolání p. Hynka Procházky z funkce OPCH zdůvodněno prošetřováním stížnosti na jeho osobu chovatele, je třeba toto odvolání chápat jako kárné opatření.

Organizační dokumenty RKČR specifikují, jaké kroky je třeba před uložením kárného opatření učinit. Zde KRK shledává pochybení předsednictva RKČR, neboť p. Procházka nebyl, tak jak to Organizační dokumenty klubu ukládají, přizván na jednání předsednictva kde se o kárném opatření vůči němu rozhodovalo a bylo mu tak upřeno právo se obhájit.


Odůvodnění:

Na základě této stížnosti si KRK vyžádala od příslušných zúčastněných stran podklady a jejich stanovisko. S přihlédnutím k jednotlivým podáním a vysvětlením bylo zjištěno, že se stížností p.Ludvíkové o prošetření podezření z úmyslného manipulování s vrhem v chovatelské stanici „Holubí dům“ chovatele p.Procházky ze spojení Xara Holubí dům + Vašon Holubí dům“, zabývalo předsednictvo Rottweiler klubu České republiky na své řádné schůzi dne 28.7.2007 v Říčanech u Prahy a kde zaujalo následující stanovisko –

Kontrolu vrhu provedl OPCH p.M.Nosek dne 29.7.2007 ve stáří 17 dnů- špičáky cca 2mm,přední zuby proříznuté,stoličky neprořezané,barva oka není příliš jasná,pohyb zvířat je v celku bezpečný,druhá kontrola dne 9.8.2007 byla provedena předsedkyní p.B.Dubskou a MVDr.L.Hanušovou- ve věku 28 dnů - zuby řezáky prořezány,špičáky prořezány a P32mm ven,štěňata samostatná,jednoznačně nelze stanovit ,pouze z vizuálního posouzení přesný věk štěňat na dny nebo týdny.K přesnějšímu stanovení věku je nutný rtg snímek štěněte a odborný znalecký posudek.

Závěr: k 10.8.2007 s okamžitou platností odvolává ÚPCH p. M.Moravcová p.H.Procházku z funkce OPCH.


Dle předložených listin ústředního poradce chovu (dopisu odvolání z funkce OPCH), bylo zjištěno, že ke dni 10.8.2007 odvolala ústřední poradkyně chovu p. Magda Moravcová pana Hynka Procházku z funkce oblastního poradce chovu a to z důvodu probíhajícího řešení stížnosti na jeho osobu jako chovatele a oblastního poradce chovu.

Jak vyplývá z organizačního řádu Rottweiler klubu České republiky, dopustil-li se člen Rottweiler klubu České republiky porušení svých povinností, či stanov nebo organizačních dokumentů dle čl 19 odst. 1 –

____________
je pro splnění obecně prospěšných snah a udržení vnitřního a vnějšího pořádku klubu právo, použít proti členům, kteří porušili stanovy klubu nebo jiné normativy RKČR či ČMKU nebo svým chováním a jednáním hrubě narušili základní pravidla etiky, následující kárná opatření:

a) napomenutí
b) důtka
c) odvolání z funkce
d) pozastavení členství v klubu na určitou dobu (nejméně 1 rok, nejvíce 2 roky)
e) vyloučení z klubu (o znovupřijetí je možné žádat nejdříve po 5 letech).

S poukazem na čl. 19 odst. 5, je nutné ke každému projednávání přestupku resp. před rozhodnutím o přestupku, majícím za následek některé z výše uvedených kárných opatření, obeslat doporučenou zásilkou s přizváním k projednávání všechny členy, jichž se celá záležitost bezprostředně týká. Doporučená zásilka musí obsahovat naprosto konkrétní obvinění a specifikaci přestupku tak, aby byla členovi ponechána možnost se na jednání předsednictva řádně připravit a obhájit se. Tito členové se jednání zúčastní na vlastní náklady. Nedostaví-li se člen bez řádné omluvy, proběhne jednání bez jeho účasti.

___________
viz. organizační řád, hl. VI, kárná opatření, čl. 19 odst. 5 –

Ke každému projednávání přestupku resp. před rozhodnutím o přestupku, majícím za následek některé z výše uvedených kárných opatření, musí být doporučenou zásilkou přizváni k projednání členové, jichž se celá záležitost bezprostředně týká. Doporučená zásilka musí obsahovat naprosto konkrétní obvinění a specifikaci přestupku tak, aby byla členovi ponechána možnost se na jednání předsednictva řádně připravit a obhájit se. Tito členové se jednání zúčastní na vlastní náklady. Nedostaví-li se člen bez řádné omluvy, proběhne jednání bez jeho účasti.

Dle výše zmiňovaného má tedy teprve pak ústřední poradce chovu a předsednictvo právo člena a funkcionáře klubu potrestat uložením kárného opatření - odvolání z funkce.

Komentáře

Nastavení kvality: Vše | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Celkem 9 příspěvků , poslední příspěvek zaslán 24 .9. 2007 13:23:29
Příspěvek
Jméno
Datum
M. Cisar
20 .9. 2007 12:35:05
Nedodržené Normativy RKČR
20 .9. 2007 20:48:08
Lucie
20 .9. 2007 20:48:59
Prikryl
22 .9. 2007 22:13:06
alena Buriánková
23 .9. 2007 20:36:34
alena Buriánková
23 .9. 2007 20:42:21
Lucie
24 .9. 2007 9:54:08
alena Buriánková
24 .9. 2007 13:23:29
M. Cisar
24 .9. 2007 8:51:47