Úvod > Různé > RKČR a jeho... > KRK > KRK - Stižnost na... > Vyjádření KRK ke...
Dnes je 20. červen 2024, psí svátek má: Ryška, Lyr, Lulu Mapa webu Poslední změny

Vyjádření KRK ke stížnosti M.Císaře na porušení usnesení VČS předsednictvem RKČR.

KRK RKČR obdržela dne 2.5.2006 stížnost pana M.Císaře. V této stížnosti (http://www.rtw.cz/174/-krk-stiznost-na-poruseni-usneseni-vcs.html) pan Císař požádal KRK o prošetření, zda předsednictvo RKČR nepřekročilo své pravomoci, když v rozporu s usnesením VČS nabízelo paní I.Mudrové členství v RKČR, a to i přes to, že jmenovaná byla za opakované porušení řádů klubu VČ schůzi na dobu 5 let z klubu vyloučena.

Předseda KRK  požádal  členy předsednictva o písemné vyjádření k této záležitosti a tato vyjádření dále podstoupil ostatním členům KRK k posouzeni.

KRK  RKČR na základě posouzení všech těchto vyjádření a prostudování platných normativů klubu došla jednohlasně k následujícímu závěru

Předsednictvo RKČR překročilo své pravomoci, když v nabízelo paní I.Mudrové vstup do RKČR i přes skutečnost, že tato byla hlasováním na VČS z klubu vyloučena a tato skutečnost byla zanesena v usnesení VČS.

Odůvodnění:

Je správné, že předsednictvo dopisem informovalo nečlena Mudrovou o novém usnesení členské schůze týkající se neposkytování chovatelského servisu nečlenům klubu.

Dle  názoru KRK ji mělo doporučit sepsat  žádost o znovupřijetí do klubu, které by předsednictvo předložilo na nejbližší členské schůzi.

Jelikož v Normativech RKČR je uvedeno:

článek 10 - Předsednictvo klubu
i) není v žádném případě oprávněno měnit usnesení a závěry nebo postupovat v rozporu s usneseními a závěry členské schůze

nebylo  předsednictvo oprávněno postupovat v rozporu s  usnesením  ze schůze. Považujeme tedy stížnost p.Císaře za oprávněnou.

Pokud by se jednalo o nečlena, který z klubu sám z nějakého důvodu vystoupil, byl  by dopis v pořádku a přijetí také.

Jelikož se zde ale jedná o člena, který byl za opakované porušování normativů klubu potrestán vyloučením z klubu na dobu 5ti let, není možné, aby trest zrušila instance nižší než ta, která trest uložila..


Ing.Ivo Přikryl
Ludmila Fialová
Olga Vítkova

Komentáře

Zatím nebyl přidán žádný příspěvek, přidejte ho jako první.