Pes k obraně osob a ochraně majetku
(Josef Růžička)

díl 15. Formy učení

OPERANTNÍ PODMIŇOVÁNÍ (učení pokusem a omylem)
Tento druh učení důkladně prostudovali američtí behavioristé vedené F. B. Skinnerem. Je to asociační učení, kde odměnou je činnost nebo pohyb vedoucí k úspěchu. Tuto činnost nebo pohyb můžeme zpevňovat kladným podnětem. Můžeme však použít i záporný podnět, jak vyplyne z následujícího příkladu.

Malé štěně držené v bytě se snažíme odnaučit dělat potřebu kdekoliv v bytě. Podle Skinnerovy teorie by naučení dělat potřebu jen na určitém místě mohlo vypadat takto: psík chodí po bytě a udělá-li potřebu na nežádoucím místě, nic se neděje, odlehčí-li si na rozloženém novinovém papíře, je odměněno pochvalou a pohlazením. Samozřejmě, že takovýto postup by si vyžádal pro úspěšné završení výchovy k čistotě asi dovolenou celé rodiny. Proto jednotlivým fázím učení pomáháme, a to tak, že noviny při náznaku o loužičku pod psa podsuneme a psa pochválíme - potřeba na novinách je úspěch. Pro fázi omylu, tj. loužička mimo noviny, použijeme záporný podnět - pokud možno co nejdříve po "omylu" psíkovi vyčiníme důrazným "fuj" a lehkým zatřepáním kůží na horní straně krku. Takovýmto způsobem se četnost "omylů" bude výrazně snižovat ve prospěch "úspěchů". Pro úplnost ještě lze dodat, že dalším urychlením je, že čistý novinový papír se nepatrně potřísní močí. V další fázi noviny přibližujeme ke vstupním bytovým dveřím, později je umístíme z domu a klademe je venku tam, kde je vhodné 'vykonání potřeby psa - zpravidla na kanálové mříže.

Jiným příkladem učení "pokus - omyl" je otvírání záklopek u vrat, dveří pomocí klik nebo vyražením zástrčky u kotcových dveří. Zpravidla to bývá tak, že pes silně fixovaný na svého pána se snaží dostat za ním a skáče na dveře, až se mu je náhodně podaří otevřít. Pokud majitel neudělá nějaké zvláštní mechanické zajištění, pak k druhému otevření již bude pes potřebovat méně pokusů a při každém dalším ještě méně, až se mu bude dařit otvírání na první pokus. Zde je třeba si uvědomit, že díky tomuto způsobu učení může vzniknout nebezpečná situace například tím, že ostrý pes se může dostat uvedeným způsobem, ale také podhrabáním, přeskočením nebo prokousáním za oplocení. Metoda učení pokusem a omylem se uplatňuje u mnoha dalších cviků, jako například nácviku zákusu do ochranného rukávu, při rozlišování osob a věcí, na pachových křížích.

 

NAPODOBOVÁNÍ
Napodobování je forma učení, které se také říká učení pozorováním. Zvíře může odpozorované jednání, třeba i určité pohyby, provést naprosto spontánně, bez předchozího vyzkoušení. Jak bylo pokusy prokázáno, pes není takovéhoto učení schopen. To, co zdánlivě vypadá jako učení napodobováním, když například psi v zástupu chodí na cvičný žebřík, je ve skutečnosti pouhé strhnutí k činnosti (emoční přenos). Vlastní techniku překonání žebříku se učí metodou pokusu a omylu. Obdobně je tomu u výcviku na ostatních překážkách, ale i při zadržení v kruhu. (Figurant představuje velkou kořist a pro její lov existuje instinktivní program - pes se učí pouze techniku zákusu do rukávu, aby mu "kořist" neunikla. Přitom se uplatňuje metoda pokusu a omylu.)

Pro úplnost nutno uvést, že zbývající dvě formy učení zvířat, tj. učení vhledem a tradice, nelze při výcviku psů pro druhové omezení uplatnit.

Zpracovala: Klementová Hana