Něco o výcviku

  Ing. Marcela Brotánková, Barbora Lužná

             Rottweilera lze s úspěchem používat nejen jako domácího společníka, hlídače a atraktivního výstavního psa, ale také ke sportovnímu, služebnímu nebo záchranářskému výcviku. Dokazují to někteří majitelé, kteří se svými psy skládají zkoušky podle různých zkušebních řádů. Bohužel je takových majitelů poměrně málo, což je jistě škoda a stálo by za to věnovat se výcviku ve větším měřítku.

            Především je třeba si uvědomit, že rottweiler je poměrně velké plemeno a proto je naprosto nezbytné, aby mu majitel vštípil alespoň základní poslušnost. Největším omylem je názor, že pokud pes navštěvuje kynologické cvičiště, kde se věnuje mimo jiné nácviku obrany, stává se z něj útočné agresivní zvíře. Opak je pravdou. RTW je pes s  aktivní obrannou reakcí. Tyto vlastnosti má vrozené, nemusí se je tedy učit. Je ale nutné je usměrňovat a rozvíjet žádaným směrem. Cílem výcviku tedy je naučit psa reagovat žádaným způsobem na standardní i nezvyklé situace a nacvičit ovladatelnost za každých okolností. Na majitele, který je smýkán téměř padesát kilogramů vážícím psem, kterého se bojí pustit z vodítka, je opravdu tragický pohled.

            Jak jsem na začátku článku zmínila, existují různé zkušební řády, podle kterých lze skládat zkoušky z výkonu. V inzerátech se potom objevují zkratky, kterým ne každý rozumí, proto bych se pokusila stručně vysvětlit význam těch nejdůležitějších:

ZM – zkouška základního minima podle národního zkušebního řádu (NZŘ)
ZVV1-3 – zkouška všestranného výcviku psa prvního až třetího stupně podle NZŘ, obsahuje tři části (stopa, poslušnost, obrana), liší se náročností cviků
ZPS1-2 – zkouška psa stopaře podle NZŘ, obsahuje stopy a poslušnost
ZPO1-2 – zkouška psa obranáře podle NZŘ, obsahuje obranu a poslušnost
IPO1-3 – zkoušky podle mezinárodního zkušebního řádu, obsahují stopu, poslušnost a obranu
SchH1-3 – zkoušky podle zkušebního řádu české
ho klubu německých ovčáků, podobné řádu IPO
BH – zkouška doprovodného psa podle ZŘ SchH, obsahuje poslušnost a zkoušku v dopravním ruchu
SchHA – zkouška podle ZŘ SchH, obsahuje poslušnost a obranu
FH1-2 – zkouška psa stopaře podle ZŘ SchH, obsahuje pouze stopu

Skládání těchto zkoušek je podmíněno členstvím psovoda v některé základní kynologické organizaci (ZKO). Základní zkoušky podle NZŘ mohou skládat i psi bez PP (ZM, ZVV1,2, ZPS1, OP1), na ty ostatní mají přístup pouze psi s rodokmenem.

Před několika lety vznikla kynologická organizace TART. Je zaměřena na praktické využití psů v praxi, zejména v ozbrojených složkách a bezpečnostních agenturách. Tomuto účelu jsou přizpůsobeny cviky požadované na zkouškách. TART organizuje své vlastní Mistrovství republiky, letos proběhl již pátý ročník.

T1-3 – zkoušky obsahují stopu, poslušnost a obranu
SPT1-3 – zkouška psa stopaře, obsahuje stopu, poslušnost a speciální cviky
OPT1-3 – zkouška psa obranáře, obsahuje poslušnost a obranu

Dále je možno skládat záchranářské zkoušky. Jsou podmíněny členstvím psovoda ve Svazu záchranných brigád kynologů. Jsou zaměřeny na praktické využití při ostrém nasazení. Lze se specializovat na práci ve vyhledávání zavalených osob v sutinách, v plošném vyhledávání (ztracené osoby například v lese), lavinové práce, vodní práce a stopařské (sledování pachové dráhy až ke ztracené osobě). Cvičí se podle národního ZŘ platného pro ČR a podle mezinárodního ZŘ IPOR. Zkoušky mohou skládat i psi bez PP, dokonce i kříženci. Rozhodují zde především individuální vlastnosti psa, plemeno nehraje takovou roli.

ZZZ – zkouška záchranářské způsobilosti (prověřuje schopnosti psa a psovoda pro praktické využití)
ZZP1-3 – zkoušky záchranných prací prvního až třetího stupně, všechny stupně obsahují práci v sutinách
 ZLP1-3 – zkoušky lavinových prací, požaduje se vyhledávání osob zasypaných pod sněhem, vyhledávání předmětů aj.
 ZZS – zkouška záchranného stopování, obtížná stopařská zkouška, pes hledá osobu na konci pachové dráhy
 ZTV – zkouška terénního vyhledávání, náročná práce v obtížně průchodném terénu
ZVP1-3 – zkoušky vodních prací, požaduje se mimo jiné záchrana tonoucí osoby, označení lidského pachu umístěného pod hladinou aj.
VZ1-3 – vytrvalostní zkouška, prověřuje fyzickou kondici psa a psovoda

RH-E – zkouška způsobilosti záchranného psa
RH-FA a RH-FB – zkoušky záchranného psa stopaře
RH-FLA a RH-FLB – zkoušky záchranného psa v plošném vyhledávání
RH-TA a RH-TB – zkoušky záchranného psa ve vyhledávání v sutinách
RH-LARH-LC – zkoušky záchranného psa lavináře
RH-WARH-WC – zkoušky záchranného psa ve vodním vyhledávání

            Rottweiler vznikl křížením psů podobných mastifům s ovčáckými psy v Německu a byl původně používán jako honácký pes a hlídač. Dnes se uplatňuje jako dobrý hlídač a policejní pes, může však být i dobrý domácí společník. Jde o plemeno velmi dobře cvičitelné a je velká škoda, že se tyto vlastnosti více nevyužívají.

 

Zpracovala: Klementová Hana