Výroční členská schůze r.2004

Jak jsem již předeslal včera, VČS (Výroční členská schůze) se tento rok konala v budově Chemického učiliště města Kralupy nad Vltavou.

Pamatuji si toto místo velmi dobře. Přesně zde se totiž před 3 lety konala jedna z nejrušnějších schůzí RKČR v historii. Tehdy se předsednictvo pod taktovkou MVDr.M.Sedláře, při rekordní účasti více než 100 členů, neúspěšně pokusilo vyloučit mě z klubu. Jednalo se o historicky první pokus někoho z klubu vyloučit a také o první případ, kdy předsednictvo potrestalo svého člena pozastavením členství. Vyvrcholila tak kampaň za vedená proti serveru www.rtw.cz a mé osobě.

Je to také místo,kde zazněl památný výrok bývalého místopředsedy RKČR: "Mě ÚSTAVA (ČR) nezajímá! My jsme tady rottweiler klub, my si budem dělat co chceme..".

Schůze byla tenkrát i schůzí volební. V těch volbách většina původních funkcionářů obhájila své funkce v předsednictvu RKČR. Na té schůzi jsem byl místo vyloučení dokonce zvolen do kontrolní a revizní komise. Paní Buriánková, nynější ÚPCH pak vybrána členy do předsednictva.

Po sečtení výsledků voleb a se slovy "s těma ja tam sedět nebudu" abdikoval MVDr.Sedlář na svoji pozici v předsednicvu. Následně po něm, jeden po druhém, většina ostatních. Usekne-li se hlava, tělo padne samo.

Ale dost již historie, vraťme se ke včerejší schůzi.

Cesta přes půl republiky byla dobrá, satelitní navigace fungovala a tak jsme do Kralup dorazili již někdy kolem 9 hodiny.

Bývávalo zvykem, že těsně před VČS si předsednictvo RKČR dělá krátkou schůzi, aby se připravilo a koordinovalo svoje přispěvky, případně dořešilo detaily schůze.

Buď nebylo co připravovat, nebo snad to bylo tou neskutečnou zimout v sále, ale kromě předsedkyně,ÚPCH a paní Havlové nebyl z předsednictva vidět nikdo. Žádná zvláštní schůze předsednictva se nekonala a zbytek činovníků se v klidu trousil, většinou později než řadoví členové.

Kromě improvizovaného občerstvení (díky za horký čaj) dominovaly sálu sražené stoly v jeho čele - místo to určené pro vrcholné funkcionáře klubu.

A kdo si chtěl ze schůze odvést třeba samolepku rottweilera, či kalendář s rottweileřími motivy, mohl tyto drobnosti zakoupit, jako již tradičně, u paní I.Procházkově.

Schůze začala plus/minus v 10 hodin. Od počátku pusobila spíše rozpačitým dojmem. V sále byla velmi špatná akustika, ozvučením se neobťežoval nikdo a tak fronta vzadu u "kantýny" lehce přehlušila hlas předsekyně klubu.

Slyšet šlo každé druhé, třetí slovo a z toho mála co slyšet bylo, nebylo ještě ani všechno rozumět. Na pomoc předsedkyni přehlušit šum v sále se přidala i ÚPCH Buriánková a oběma se podařilo zahájit program schůze.

Byly jmenovány dvě komise, jedna pro stvoření usnesení a zápisu ze schůze, druhá pro sčítání volebních hlasů. Nic již dál nebránilo zabývat se dalšími body programu schůze - zprávami předsedy a dalších funkcionářů.

Ze zprávy předsedkyně klubu jsem si snad ani poznámky dělat nechtěl, protože jsem se domníval že tak jako tak vyjde do půl roku ve zpravodaji, či se o trošku dřív objeví na klubových stránkách.

Zpráva ÚPCH je již tradičně, tedy přesněji od té doby co ÚPCH nedělá MVDr.Sedlář, jednou z nejzajímavějších zpráv. A i tento rok paní A.Buriánková ukázala, že o chovu RTW něco ví.

Její zpráva nebyla přehnaně dlouhá, ale obsahovala vše co by obsahovat měla. Počty narozených a zapsaných štěňat, výrazné vady, v chovu se objevujicích, předkusy, podkusy po plemenících a další věci, které se opět snad přečteme z oficiálních zdrojů.


Během čtení zprávy výcvikáře, p.H.Procházky, jsem se rozhodl půjčit si papír a tužku, abych si mohl dělat poznámky. To co jsme mohli slyšet už si nikdy v žádném zápise nepřečtete a byla by škoda o takové perly přijít.

Náš výcvikář hovořil čistým plzeňským nářečím, v laxním postoji s jednou či druhou rukou ledabyle zastrčenou v kapse kalhot. Kdo četl knížku "Bodytalk - reč těla", jistě ví, co takový postoj vypovídá o přednášejícím.

Stručně přejdu k bodům jeho zprávy, jež jsem si zapsal.

Abych ale jenom nekritizoval.


Schůze se posunula ke zprávě o ekonomickém hospodaření klubu, přednesenou paní předsedkyní.

Klub hospodařil vyrovnaným rozpočtem, na přijmové straně měl 492 tis.Kč, na výdajové 488 tis.Kč. Paní předsedkyně upozornila na skutečnost, že někteří členové platí pozdě a zřejmě doufají, že se tak jejich platba bude započítávat až do dalšího roku.

Ze zákona také klubu vznikla povinnost vést od nového roku podvojné účetnictví, které už paní Dubská, bohužel dělat nemůže. Pokud by jste tedy o někom věděli, kdo by klubu mohl vést podvojné účetnictví, dejte jí vědět.


Zpráva předseda revizní komise, pana Cacha byla dalším bodem nařadě.

Za minulý rok KRK řešila stížnost na regulérnost voleb do předsednictva (zamítnuto)

Dále pak čtyři stížnosti od p.Sejkaniče:

Je zvláštní, že někteří lidé nechápou s čím mají na kontrolní a revizní komisi chodit. Tato komise má pouze kontrolovat práci a hospodaření předsednictva. Rozhodně tedy ne řešit kam se komu ztratili fotky či plaketka nebo dělat policajta...

Předsednictvo ještě před přestávkou pogratulovalo panu Hynkovi ze Záchlumí, který se po težké nemoci vrátil do řad chovatelů RTW.


Přestávka na oběd trvala od 11.35 do 12.30. Jídlo v dohodnuté restauraci "U Kinclů" jsem po předchozích zkušenostech raději neriskoval.


V dobré náladě a po dobrém obědě se začalo hlasováním.

Předsedkyně oznámila, že dosavadní dlouholetá správkyně serveru www.rkcr.cz prý končí a je třeba najít správkyni novou. Pěkné stránky prý dělá sl.Fialová (ano, myšleno ty, co si už RKČR jednou koupil a tyto pak za podivných okolností, bez náhrady skončily u sl.Fialové. Klub si musel zřídit stránky nové). Tedy pokud nikdo proti tomu nic nemá, stránky klubu by mohla dělat sl.Fialová.

Nikdo proti tomu opravdu nic neměl a schůze věc odsouhlasila.

Legrace ovšem začala, když se František Bubla zeptal, za kolik sl.Fialová tyto stránky bude dělat.
Sl.Fialová ihned odmítla, že by dělal pro klub něco zadarmo, prý záleží na počtu hodin, které s tím stráví. Předsedkyně navrhla, že by se mělo platit stejně jako v případě sl.Brotánkové, které klub platil 1000Kč/3 mesíce. Také se ozvala pí.Damaskinosová s navrhém, aby sl.Fialové byly z částky napřed odečtený peníze, uhrazené klubem za doménu www.rottweiler.cz, nyní ve vlastnictví sl.Fialové. Píchla asi do vosího hnízda, neboť sl.Fialová ihned prohlásila, že to tedy v žádném případě ona nesouhlasí.

Mám trošku obavu, abychom si ty www stránky mohli jako klub vůbec dovolit. Ale třeba jí křivdím.

A začali se rozdávat ceny.

Cena soutěže o nejúspěšnějšího mladého výstavního psa/fenu, dospělého vystavního psa/fenu, mladého pracovního psa/fenu, dospělého pracovního psa/fenu.

Chtěl jsem, opravdu jsem chtěl, zapsat jména všech těch kteří se umístili. Bohužel nebylo slyšet a než bych někomu uškodil tím, že zkomolím jeho jméno, radši toto ponechám na oficiálních kanálech.

U této soutěže mě zaujali dvě věci:

Nově byla zavedena ocenění Im Memoriam významných psů:

Veřejně bylo poděkováno panu Typovskému za získání sponzora všech výše uvedených cen.

Díval jsem se do naší on-line databáze psů a moc nechápu důvod výběr Arga. Po všem co vím, bych ja osobně nominoval spíše psa "Simba v.Burgthann". Existuje i databáze výsledků výstav a ani zde se tito dva nedají takřka srovnávat.
A v pracovní linii ? Zapoměnte.
Jak byl tento pes vlastně vybrán. Kdo ho nominoval? Kdo hlasoval? Vždyť nikdo o takových titulech nevěděl a žádná VČS nikdy nejednala o pořádání podobných soutěži.
Osobně bych preferoval širokou anketu na internetu, kde by členové, ne předsednictvo, sami vybírali, o kterém psovi si myslí, že právě on by měl být oceněn. Vždyť to jde z jejich peněz.


Bubla

Panu bublovi bylo předsednictvem pozastaveno členství v klubu. Důvodem bylo opakované závažné porušení chovatelského řádu.

Pan Bubla, majitel ch.st.Bubilmi, odchoval štěňata na feně Cora Drotar. Tato fena patříla ještě nedávno vyhlášené chovatelce, paní I.Mudrové. Tato paní byla, také za opakované porušení chovatelského řádu, vyloučena z klubu již minulý rok. Fenu Cora Drotar pak "prodala" panu Bublovi, a ten na teto feně choval vesele dál. Přece jenom, platit pětinásobky poplatků jako nečlen klubu, se jí nechtělo.

Podle zpráv ÚPCH a OPCH p.M.Noska, pan Bubla nespolupracoval s PCH. Nejenže vykazoval nulovou součinnost s PCH, neplnil povinnosti uložené mu chovatelským řáde, ale také se všemožně snažil zabránit provedení kontroly nově narozeného vrhu pověřeným poradcem chovu.

Při nahlášení narozeného vrhu se neobťežoval uvést ani počet štěňat, ani jejich pohlaví. Neoznámil, zda budou štěňata kupírovaná nebo ne. Vzniklo tak podezření z možnosti manipulace s vrhem, napřiklad "dokládání" vrhu stěňaty bez PP a ÚPCH z titulu své funkce, po poradě s chovatelským kolegiem, nařídil testy DNA.

I když by v případě, že vše bude u p.Bubly v pořádku, náklady testů zaplatil klub, pan Bubla se odmítl testům DNA podrobit a najal si právního zástupce.

Právníci, tak jak mají za peníze klienta v náplni práce, začali RKČR hrozit podáním soudních žalob a dožadovali se vydání PP panu Bublovi. ÚPCH předal celou záležitost také právnímu zástupci, který znovu pana Bubly vyzval, aby splnil povinnosti uložené mu chovatelským řádem, podstoupil testy DNA, aby jeho štěňata mohla být řádně zapsána.

Pan Bubla na to opět kašlal a jeho advokát napsal dopis určený k přečtení na VČS. Dopis byl přečten. Zaznělo jak p.Bubla je nevinný, jak všichni ostatní jsou zlí a jak členové ho nesmí vyloučit. Pokud se tak stane, bude Bubla žalovat celou členskou schůzi a domáhat se zneplatnění vyloučení z klubu soudní cestou.

Jako perličky zazněli veselé příhody s p.Bublou a pí.Mudrouvou.