Advokátní kancelář
Mgr. Radslav Janeček

____________________________________________________________________________________

Brno, Cejl 20                                                                                                                                                                     tel.: 05/5147153
PSČ 602 00                                                                                                                      
      fax:05/5147154

                                                                                                             MUDr. Vlasta Marešová
            
                                                                                                Španielova 1287
            
                                                                                                Praha 6
                        
                                                                                    160 00

                                                                                                             Alexandra Dočekalová
                        
                                                                                     Korunovační 22
                        
                                                                                     Praha 7

                                                                                                            V Brně, dne 25. července 2001

Věc: oznámení o zahájení soudního sporu

  Vážená paní,

  sděluji Vám tímto, že jsem převzal právní zastoupení Ing. Ivo Přikryla v dále popsané věci.

 Ve zpravodaji č. 2/2001 byl vytištěn článek nazvaný „Reakce na zaslanou brožuru Ing. Přikryla“, jehož autorkou jste byla i Vy. Tento článek obsahuje následující sdělení:  

„Proplacení účtu (myšleno Ing. Přikryla) ve výši cca 9.000,- Kč za mobilní telefon používaný při účasti na MS v Belgii v r. 2000. Nejde o správnost vyúčtování, ale o fakt, že ho používal k odeslání zpráv na své soukromé internetové stránky, byť i za účelem informací o průběhu MS“. 

             Můj klient se mistrovství světa skutečně zúčastnil s tím, že telefon používal především k zajištění bezproblémového průběhu representace. RTW klubu ČR  však přeúčtoval  toliko hovorné (tedy platby za hlasové a nikoliv datové služby)  s těmito členy RTW klubu a to v částce 6.644,50 Kč (nikoliv Vámi uváděných 9.000,- Kč)..

            Kopie faktur a přehled přeúčtovaných hovorů přikládám a konstatuji, že Vaše sdělení je nepravdivé s tím, že se dotýká cti mého klienta, neboť z něj čtenáři vyplývá, že Ing. Přikryl podvodně na RTW klubu vylákal jistou částku peněz. Z tohoto důvodu jsem vůči Vám podal žalobu k Městskému soudu v Praze .

            Věc považuji za nespornou, tudíž máte-li zájem předejít nákladům spojeným se soudním sporem, napište  mému klientovi omluvný dopis následujícího znění: „Omlouvám se tímto panu Ing. Ivo Přikrylovi za to, že jsem v čtvrtletníku Zpravodaj Rottweiler klubu České republiky č. 2/2001 nepravdivě uvedla, že si nechal od Rottweiler klubu ČR neoprávněně proplatit částku cca 9.000,- Kč  za to, že si při Mistrovství světa v Belgii ze svého mobilního telefonu odesílal zprávy na své soukromé internetové stránky.“ Tentýž dopis zašlete i redakci Zpravodaje RTW klubu se žádostí o zveřejnění.  Můj klient okamžitě poté vezme žalobní návrh zpět.

                                                                                                Mgr. Radslav Janeček

Příloha: plná moc
          
  
  Kopie faktur a vyúčtování
                        
                                                           


Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)