JUDr. Zuzana Chlupáčová
Advokát

Vážený pan
Mgr. Radslav Janeček
advokát Cejl 20
602 00 Brno

V Praze dne 29. listopadu
2001 Čj. 56-924/01-Chl

 

Věc: Sdělení - Ing.I.Přikryl ca MUDr.V.Marešová, A.Dočekalová - ochrana osobnosti 

Vážený pane magistře,

vzala jsem na vědomí obsah Vašeho dopisu ze dne 26. listopadu 2001 a k věci sděluji, že je na rozhodnutí Vašeho klienta zda učiní částečné zpětvzetí žaloby, tj. v té části, kde žaluje pani A. Dočekalovou. Stanovisko své klientky paní Dočekalové v tuto chvíli neznám.

Věc jsem projednala s MUDr. Marešovou, která trvá na svém stanovisku, že žaloba je nedůvodná a zaleří pouze na Ing. Přikrylovi, jakým způsobem se zachová dále.

V průběhu doby jsem ověřovala některé skutečnosti, zjistila jsem, že v tvrzeních, která uvádí Váš klient jsou závažné a zcela prokazatelné neshody.

Kromě toho jsem se spojila s operátorem stránek na nichž jsou stále zveřejňována nepravdivá tvrzení týkající se činnosti RTW klubu, ale zejména soukromých záležitostí jednotlivých členů. Tato věc je nyní správcem sítě EUROWEB prověřována, a to i v souvislosti ze soudním řízení, které bylo na základě žaloby Vašeho klienta zahájeno před Městským soudem v Praze.

Domnívám se tedy, že pokud skutečné paní Dočekalová učinila prohlášení, které tvrdíte ve svém dopise, učinila tak ve snaze zbavit se zátěže soudního řízení a nelze vyvozovat z takového prohlášení žádné další úvahy.

MUDr. Marešová trvá na svém stanovisku, že to co je v žalobě uvedeno, je nepravdivým tvrzením ze strany Vašeho klienta. Je tedy plně v dispozicí Ing. Přikryla zda vezme zpět svou žalobu v celém rozsahu nebo jen částečně, protože je zřejmé, že panu inženýrovi se jedná o naprosto jinou záležitost než o to co je obsahem žaloby.

 

S pozdravem

(podpis. Chlupáčová)


Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)