Pan Ing. Ivo Přikryl
Jamborova 25
615 00 Brno

 

V Pardubicích 1.10.2001   

 

Věc: ŽÁDOST O ZASLÁNÍ PODKLADŮ K ŠETŘENÍ STÍŽNOSTI

Vážený pane Přikryl,

píši Vám, jako předseda RKČR, jehož jste členem a měl by jste mě respektovat.

Jednám z pověření předsednictva z 21.7.2001, kde jem byl pověřen vyšetřit stížnost sl. Fialové. Vzhledem k tomu že je ve Vašem zájmu, aby se situace s telefony v Belgii vysvětlila, nechápu proč si hrajete se slovíčky a neuděláte to co po Vás žádám. Není to tak velká položka, kterou by jste si mohl dovolit zaplatit, vzhledem k závažnosti danného problému. Aby šetření stížnosti člena klubu k předsednictvu RKČR bylo objektivní je v zájmu zůčastněných stran, udělat maximum. Jeden z prostředků je mít alespoň ověřenou fotokopii původních faktur, neboť jak všichni víme, originál si přikládá Vaše firma k účetnictví. Zatímco v našem (klubu) je pouze Vaše faktura, ve které nám (klubu) účtujete i DPH, ačkoli jsme s Vaší firmou neuzavřeli žádnou smlouvu. Žádám Vás, aby se problém zbytečně neprotahoval a zaslal jste oč jsem Vás žádal, aby se stížnost úspěšně vyřešila. Nepředpokládal jsem že by v tom případě mohl být problém, nechat si ověřit několik stran tiskopisu. Pokud chcete, aby Vám RKČR tuto položku zaplatil, je nutné to nechat schválit předsednictvem, (abych nedopadl jako s peticí). Jste si jistě vědom, že další průtahy by věci neprospěly.

 

S pozdravem Nosek M 
předseda RKČR

 

Zpracovala: Klementová Hana