adresát: 
Členská schůze RKČR 
24.listopadu 2001

KRK RKČR MVDr. Lenka Hanušová 
p. Oldřich Cach

Brno 2. října 2001

Věc: Stížnost na plýtvání finančními prostředky klubu

Dne 1. října 2001 jsem poštou obdržel pozvánku na členskou schůzi Rottweiler klubu ČR která se má konat dne 24.listopadu 2001 v Kralupech nad Vltavou. Podle razítka na této obálce jsem zjistil, že jeden takový dopis stál členy RKČR 9,- Kč. Jak je známo, RKČR má více než 700 členů, takže celkové náklady na vytištění a rozeslání těchto "pozvánek" odhaduji přibližně na 7000,- Kč. Vzhledem k tomu, že v pozvánce není uveden čas ani místo konání (o plánku příjezdu ani nemluvím) této pravděpodobně nejvýznamnější akce RKČR, byly veškeré výše odhadnuté finanční prostředky "prohozeny oknem" - promrhány.

Nebudu nyní dopodrobna rozebírat tento "předražený" dokument, soustředím se ale ještě na jedno naprosto lživé tvrzení. V odstavci tři tohoto dokumentu je uvedeno následující: "Snaha předsednictva o dialog je neustále zahrávána do autu jednáním p.Přikryla a Schánilce. Na klub podali žalobu u soudu (soud ji zamítl),…". Nebudu se vyjadřovat ke snahám předsednictva o dialog. Budu se věnovat tvrzení o zmítnutí žaloby. Pokud si dobře přečtete dokumenty přiložené k "pozvánce", zjistíte neprodleně následující skutečnosti: a) žalobu nepodal ing.Přikryl a MVDr. Schánilec, ale celkem 12 členů klubu, b) žaloba nebyla nikdy zamítnuta - zamítnut byl pouze návrh předběžného opatření. A to je velmi, velmi zásadní rozdíl.

Žádám proto o: a) prošetření celé události a zveřejnění přesných nákladů, které byly vynaloženy rozesláním těchto nesmyslných pozvánek b) sdělení, kdo výše jmenovaný dokument sepsal a kdy a na kterém jednání předsednictva byl tento dokument projednáván a odhlasován. Požaduji kopii zápisu z tohoto jednání předsednictva. c) neprodlené uvedení lživého tvrzení o zamítnutí žaloby na pravou míru. d) vysvětlení, proč nemohla být pozvánka na členskou schůzi vytištěna v klubovém zpravodaji, jehož uzávěrka byla před třemi dny a jenž by měl být rozesílán během dvou až tří týdnů. e) o sdělení, jaká opatření budou učiněna, aby se takto promrhané prostředky vrátily zpět do pokladny klubu a kdo je za toto plýtvání zodpovědný

Se srdečným pozdravem

Ing. Ivo Přikryl 
Jamborova 25 
615 00 Brno

 

Zpracovala: Klementová Hana