S T Í Ž N O S T

na nesportovní chování vystavovatele pana Hynka Procházky

 

a) při vyhlášení ocenění jeho psa měl ve výstavním kruhu nemístné poznámky – “posouzení pro mne    není směrodatné, důležitější je moje hodnocení”

b) při posuzování RTW, kterého vodil v kruhu syn pana P.a pan P. byl za kruhem jako divák ! vnikl do      kruhu s křikem “ještě jednou šáhneš mému psovi na hlavu, tak šáhnu já na tebe” a nazna
čoval přímo způsob inzultace.

ROZHODČÍ ING.ŘÁDEK PŘERUŠIL POSUZOVÁNÍ, VEŘEJNĚ OZNAČIL CHOVÁNÍ PANA PROCHÁZKY ZA NESPORTOVNÍ A OZNÁMIL VEŘEJNOSTI, ŽE NA CHOVÁNÍ PANA PROCHÁZKY BUDE PODÁNA STÍŽNOST CHOVATELSKÉMU KLUBU A PROSTŘEDNICTVÍM VÝSTAVNÍHO VÝBORU I ČKS A ČMKU.

c) Při vyhlášení udělení BOB hlasitě kritizoval pan P.udělení titulu konkrétnímu psovi a snižoval kvality psa a posudek (výrok) rozhodčího.


Pan Procházka svým opakovaným vystupováním negativně ovlivnil průběh výstavy u plemene RTW a poškodil snahu ostatních přítomných o propagaci plemene a podstatně snížil úroveň výstavy. Navrhujeme na úrovni chovatelského klubu RKČR posoudit chování pana Hynka Procházky a na
úrovni ČKS event. ČMKU zavést disciplinární řízení.

 

 

V Českých Budějovicích při MVP 29.4.2001, kruh č.7:

Rozhodčí: Ing.Kamil Řádek v.r.

Vedoucí kruhu: Alena Gabrielová v.r.

Stížnost je vedena proti:

Procházka Hynek, Na Návsi 22, 330 27 Vejprnice

 

Zpracovala: Jana Kovaříková