Paní Fialová,
vzhledem, že ke korespondenci se mnou používáte adresu redakce@rottweiler.cz a ne Vaši soukromou, nemohu ani toto sdělení považovat za soukromé.
 
  1. Omluvu, tak jak byla zveřejněna, zvl. bez uvedení mého dopisu považuji za zcela nedostatečnou.
  2. Dopis doposud zveřejněn nebyl!! Pro úplnost jej posílám opět v příloze.
  3. Z logických důvodů nezveřejním jméno žadatele o KL.
  4. Těší mě, že mi na Vaši adresu rottweiler@rottweiler nedošla žádná pošta. Mě spíše přijde zrůdné, že si někdo dovolí, na oficiálním serveru, uvést svoji adresu, vydávat ji za adresu někoho jiného. Již jenom možnost, že Vy mě budete informovat o mé poště, je zdrcující.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MVDr. Pavel Schánilec
p.schanilec@volny.cz

 


-----Původní zpráva-----
Od: redakce <redakce@rottweiler.cz>
Komu: p.schanilec@volny.cz <p.schanilec@volny.cz>
Datum: 21. března 2001 3:13
Předmět: RE: redakce 2

Pane Schánilec, k bodu 1) autorem těchto nesprávných údajů jsem já, L. Fialová

                                   2) dopis bude zveřejněn tak jak si přejete

                                   3) vaše celá adresa, včetně telefonu – bylo odstraněno

                                   4) omluva je na stránkách www.rottweiler.cz můžete se sám přesvědčit, do Zpravodaje bude dodána

Žádám vás tímto o sdělení jména chovatele, který si u vás měl vyžádat KL, jelikož jsem vám způsobila újmu, sama se této osobě omluvím.

Co se týče e-mailové adresy, na adresu rottweiler@rottweiler vám nikdo nic nenapsal, pokud by se tak stalo, sdělila bych vám to.

                                              

Nedovoluji, aby tento dopis, či jakákoli část byla kdekoli zveřejňována a jakýmkoliv způsobem.

                                                                       S pozdravem

                                                                                               L. Fialová


-----Původní zpráva-----
Od: p.schanilec@volny.cz <p.schanilec@volny.cz>
Komu: redakce@rottweiler.cz <redakce@rottweiler.cz>
Kopie: RTW-konference (subscribe) <rtw@eurosat.cz>
Datum: 18. března 2001 15:21
Předmět: redakce 2

 

Vážená redakce,

dnes 18. 3. jsem navštivil oficiální www RKČR.

Zjistil jsem, že doposud nebyla na www zveřejněna moje stížnost KRK, kterou jsem Vám zaslal E-mailem 15. 3. 2001 ani jsem doposud neobdržel informaci, zda jste moji stížnost obdrželi.

To by nebylo ovšem to nejhorší. Závažnější jsou následující skutečnosti:

 

1)    Podíval jsem se na kontakty RKČR a zjistil jsem, že jsem stále veden jako poradce chovu pro plemeno RTW ačkoli jsem byl k 25. 2. 2001 ÚPCH dr. Sedlářem odvolán.

 

Bohužel jsem uvedenou skutečnost zjistil až po té, co jsem byl chovatelem požádán o vystavení KL. Když jsem mu oznámil, že mu KL nemohu vystavit, neboť jsem byl odvolán, odvolal se na www.rottweiler.cz . Dalším uváděním mého jména mezi OPCH na mě redakce vrhá obraz neseriózního člověka, který nechce pro RKČR nebo některé chovatele pracovat, což není pravda.

 

2)    Je u mého jména uvedena E-mailová adresa rottweiler@rottweiler.cz . Tuto adresu jsem nikdy nezřídil a nepoužíval, ani jsem nikoho nežádal o uvádění této adresy u svého jména!!! Moje e-mailová adresa je stále p.schanilec@volny.cz .

Nevím jestli má jít o další pokus o moji diskreditaci tím, že nemohu odpovídat na korespondenci zasílanou na Vámi uvedenou adresu nebo dokonce o snahu "redakce" o "kontrolu" mých kontaktů a mojí korespondence.

Žádám:

1) O informaci, kdo je autorem těchto nesprávných údajů.

2) O zveřejnění tohoto dopisu na www.rottweiler.cz a ve Zpravodaji RKČR.

3) O uvedení správných údajů na www.rottweiler.cz a ve Zpravodaji RKČR.

4) Omluvu zveřejněnou na www.rottweiler.cz a ve Zpravodaji RKČR.

Žádám o potvrzení přijetí tohoto dopisu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MVDr. Pavel Schánilec
p.schanilec@volny.cz

 

 PS: Souhlasím se zveřejněním na www.rtw.cz .

 

Zpracovala: Klementová Hana