Pan
Ing. Ivo Přikryl
Jamborova 25
615 00 BRNO

 

 

Věc: Přizvání na jednání předsednictva RTW klubu České republiky

 

Vážený pane ing. Přikryle!  

Jelikož opakovaně dochází k porušování normativů RKČR i přes to, že Vám bylo uděleno kárná opatření dle ČI. 19, Organizačního řádu RKČR, zveme Vás na jednání schůze před­sednictva, které se koná dne 20.10.2001, ve 14.00 hod. na cvičišti ZKO Praha 8 - Libeň, Prosecká ulice.

Další Vaše iniciativy, které např. znemožňovaly jednání předsednictva v Mělníku dne 29.9.2001 a pokračující napadání a poškozování dobrého jména RKČR, nás nutí k tornu, aby tyto přestupky byly s Vámi projednány.

 

 

Švancara Karel
místopředseda

Chelčickeho  65,
78  01   Blansko/

 

 

V Blansku dne  15-10.2001

 

Zpracovala: Klementová Hana