Vážení,

má reakce na zprávu paní M.D. se opírá o praktické zkušenosti s děním v RKČR, které se neustále potvrzují nejen mě, ale i ostatním, kteří se v kterékoliv době snažili pracovat dobrovolně pro klub a bohužel pracovali tak aktivně až se znelíbili.

Opět se pomalu začíná vše kolem tématu katalogu DKK uměle a záměrně svádět úplně jinam, jen aby byla zakryta pravá podstata a jádro věci.

Když v katalogu DKK chybí stovky již zrentgenovaných zvířat je to určitě špatné, ale to není ještě pořád to jediné a hlavní jádro problému..

Jádrem problému stále je ÚPCH, který svou dřívější nečinností a dnešní překotnou snahou o urychlenou nápravu tohoto stavu nutí slušné, pracovité a nadšené lidi zpracovávat v „šibeničním“ termínu věci již dávno hotové, jen aby se zbavil lidí jiných, kteří mu pohodlní nejsou. Rafinovaně a hlavně potichu rozděluje členy klubu, kteří spolu léta vycházeli bez jakýchkoliv konfliktů na „jeho“ a „ne-jeho“, i když v principu jde pořád jen „o něj“.

Už jen představa stavu, ve které by existovalo něco pro RTW důležitého a užitečného, něco na čem ale není podepsán MVDr. Sedlář je pro něj neakceptovatelná.

Proto na jedné straně odmítá a zakazuje přístup k údajům lidem, kteří chtějí pro klub něco udělat, na straně druhé píše historky o zatajování, o tom, jak on nikdy žádné materiály, soubory nedostal, když dostal, tak ne na papíře, jinak by to přece zpracoval a jak je mu divné že se určité věci objevily až tehdy a tehdy. Píše dopisy, které pak nechává podepisovat za sebe jinými, vymýšlí a rozšiřuje pomluvy , že publikace vytvořené „ne-jeho“ lidmi „nejsou autorizované“ nebo jsou prý nepřístupné, případně dokonce zakazuje tyto materiály používat.

Přitom členům klubu, těm je asi vcelku jedno, kdo je ten podepsaný, je pro ně mnohem důležitější, aby dostali to na co mají nárok a pokud možno co nejdříve a v co nejlepší kvalitě.

ÚPCH to ale netrápí,když členové čekají, čas běží a psi rostou. Vždyť nemají na vybranou. Buď budou mít vše „autorizované dr.Sedlářem“, nebo nebudou mít nic. Jiná alternativa se oficiálně nepřipouští. Předsednictvo a dokonce i KRK „drží basu“. Stížnosti se nezveřejňují, a ještě kdyby se tak podařilo odstranit ten tolik nepohodlný internet….

A Když i přesto přes všechno občas nastane problém, ať je to telefonát MVDr.Nečasovi, Körung v Chrudimi, katalog DKK nebo jiný, stále používá stejnou strategii: POKUD NENÍ NĚCO V POŘÁDKU, NIKDY NIKDE NEVYSTUPUJ, NIC NIKDE SÁM NEPODEPISUJ A NASTAV ZA SEBE NA TRH KŮŽI NĚKOHO JINÉHO. Pokud není jiná možnost, žádej ať je vše podáno písemně a doporučeně, na což pak v první fázi neodpovídej v druhé poštu třeba nevyzvedávej a když už to jinak nejde, tak řekni „ já nic, já jsem tady jen jako divák“ .!! Tahá za provázky, aby se hra ubírala správným směrem a dívá se co se bude dít a když náhodou některé z loutek chybí ten správný elán hrát, tak se jednoduše vymění za jinou (PCH) a hra může nerušeně pokračovat.

Ne jinak je to i v záležitosti stovek zvířat chybějících dnes v katalogu DKK, kde je hrdě uveden jako hlavní spolupracovník. V případě úspěchu, je on tím kdo vše vymyslela a zařídil. Naopak v případě problému zarputile mlčí a nechává za sebe tahat horké kaštany z ohně někoho jiného.

O problém Körung, který v poslední době rozvířil M. Čísař, se za MVDr. Sedláře postarala p.Fialová. Nyní je na řadě p.Damaskinosová, aby také přiskočila a utišila rozruch kolem neúplného katalogu. Kdo z jeho týmu ho bude obhajovat příště? ……….. nechme se překvapit.


Ještě snad několik namátkou vybraných bodů k emotivně laděnému dopisu p.M.D.

1. Upřímně věřím , že se p.Damaskinosová snažila vytvořit katalog DKK s nejlepším vědomím a svědomím. Jestliže však nedostala od ÚPCH úplná data, nemohla logicky i při největší píli a nasazení vytvořit seznam kompletní.

2. Původní Katalog DKK , vydaný v roce 1996 a z jehož předlohy jsem vycházel, neobsahuje žádné speciální stránky pro „zahraniční“ jedince. Databáze je implementována stromovou strukturou, kde každý jedinec nese údaj o svých dvou rodičích, z čehož je možné velmi rychle a jednoduše generovat rodokmeny a další statistiky. Považuji tedy za logické , zařadit tyto jedince také do seznamu, neboť se vyskytují v rodokmenech jedinců českých a PK je eviduje..

3. Problém katalogu DKK vytvořeného p. Damaskinosovou je úmyslně staven do nesprávné roviny. Je zde patrná snaha matení lidí manipulací s čísly .

Pokud bude v seznamu chybět řádově několik jedinců není to z hlediska zpracování podstatné a nemá cenu ztrácet čas. Jenže počet chybějících zvířat překračuje 15% procent, a to je již chyba velmi významná a neakceptovatelná . Je o to významnější , že prokazatelně existuje seznam, který je obsáhlejší a obsahuje mnohem menší procento chyb , neboť je již delší dobu kontrolován každým kdo má zájem si ho prohlédnout. V konečném výsledku je jedno, zda chybí zvířat 491, 357 nebo 250.. Chybí jich tam prostě MOC.

4. Následně uvedená kalkulace je logicky a fakticky nesprávná , tedy zavádějící, otázkou zůstává, zda úmyslně nebo z neznalosti

„V přehledu RK ČR ke dni 6.2.2001, je uvedeno 1405 výsledků DKK našich jedinců plus 323 zahraničních, tudíž rentgenovaných v jiné zemi, jsou na konci katalogu. Dohromady nám to dává číslo 1728 výsledků DKK všech zapsaných jedinců ( našich i zahraničních ) do 6.2.2001

N E pouze 1405 J a k s e v ý š e u v á d í !!!!!

Kdyby byl zdroj důvěryhodný a PK by měla k dnešnímu dni opravdu zaregistrovaných asi 1894 jedinců, po odečtení počtu jedinců v přehledu DKK RK ČR to bude 1894 -1728= 166 zvířat co v přehledu DKK RK ČR vydaného k datu 6.2.2001 chybí ne 489 jak je uvedeno výše.“

Dokáži:
Jak pisatelka sama uvádí, její katalog obsahuje 1405 českých zvířat + 323 zahraničních. Sama o kus dál uvádí, že v našem seznamu našla 132 zahraničních jedinců. Z uvedeného a alespoň při základní znalosti množin vyplývá, že naše seznamy mohou mít společný průnik maximálně 132 zahraničních jedinců . Zbývající jedince nemůže p.Damaskinosová přičítat, neboť v našem seznamu se tito nevyskytují.

Takže správný výpočet podle p.Damaskinosové by měl být. : 1405 + 132 = 1537 a potom následně 1894 – 1537 = 357

Pro úplnost je třeba dodat, že v našem seznamu však oproti jejímu zase chybí 191 zahraničních jedinců . (Což určitě není takové neštěstí). Jakmile budou do seznamu zařazeni, bude seznam obsahovat celkem 2085 jedinců a pisatelka si bude s klidným svědomím přičíst všech 323..

V každém případě doporučuji místo suchých a nic neříkajících čísel, prohlédnout seznam v příloze tohoto článku, ze kterého jsou zběžně vypuštěna rozdílná zahraniční zvířata a zůstává tedy asi 250 zvířat, která v katalogu p.Damaskinosové nejsou . Jako kuriozitu mohu uvést, že tam nejsou ani zvířata z její vlastní chovné stanice, Bushida a Baghíra z Cansasu.

5. Zpochybňování důvěryhodnosti materiálů ze strany pisatelky není podloženo fakty. Je to účelová fráze původně vypuštěná ÚPCH. Jako člen předsednictva RKČR jsem měl dost dlouho přímý přístup k databázím údajů plemenné knihy ČKS (až do doby než mi tento přístup ÚPCH MVDr. Sedlář zakázal). Byl jsem také členem speciální komise ČKS pro analýzu zpracování dat PK. Do dnešního dne mám kopie dat PK a jsem připraven kdykoliv provést konfrontaci výsledků.

6. Kdyby ÚPCH požádal o provedení kontroly správnosti dat, místo vytváření katalogu nového, mohli bychom dnes být úplně někde jinde.

7. Moje připomínky byly předneseny jako podnět. Bohužel už pouze to, že jsem je přednesl já stačilo, aby bylo vše co uvádím apriorně odmítáno.

8. Produkt, který nesplňuje požadovaná kritéria s více než 15% chybou je možno naprosto oprávněně nazvat „zmetek“ . Představte si, když budete mít třeba jedno kolo na autě o šestinu menší než druhé..

9. To že RKČR za tyto neúplné katalogy neplatil je opět zavádějící . Je to v principu stejné, jako když firma VTTG dá sponzorský dar RKČR a ten ho použije na tisk katalogů. Místo tisku jsme mohli tento sponzorský dar použít na něco úplně jiného, co teď, po vytištění neúplných katalogů bude klub muset zaplatit. A že zmínky o doplňcích už teď vyplývá, že katalogy budeme tisknout znovu, tentokrát snad v „úplné“ verzi. Doufejme, že nám je sponzor zaplatí dvakrát.

10 . „Další zajímavý fakt je ten, že z milovníků plemene využívajících internet si jej objednala pouze jedna osoba. Další skutečnost , o tom kolik chovatelů rtw má přístup k internetu. Dále jsem zjistila, že většina těch co zde jsou v konferenci, nejsou členové klubu, anebo nemají zaplacené členské příspěvky na letošní rok, mají prvního psa apod.“

Toto snad ani nemusím komentovat. Vždyt ti, co mají internet,ti už si katalog DKK dávno stáhli a vytiskli. Jak pisatelka ví, kdo vlastně v konferenci je? Podle mě je úplně jedno, zda mám prvního nebo 20. psa - co jí dává právo takové lidi odsuzovat ?

11. „ Navíc se to správně píše Jenecks chovatelská stanice Wotan jméno psa.a ne otec Jenecks Wotan jako pouze jméno bez stanice. Další příklad Selavie All Simon správně je to All Simon jméno psa Selavie je název stanice. „

A v katalogu DKK z roku 1996 je to dokonce „Selavie Saimon All“ ! . A plemenná kniha má v záznamech psy Rambo Simebergs von Trollegen, Simebergs Rambo von Trollegen a přitom je to jeden a ten stejný pes. Tak co je vlastně dobře ? :-))

Můžu pisatelku ubezpečit, že z hlediska databázové representace je úplně jedno, je-li jméno chovatelské stanice uvedeno napřed, na konci nebo uprostřed. Musí být úplně jedno zda napíšete „v.“ nebo „von“, protože toto jsou věci, které každý člověk běžně napíše jak ho zrovna napadne, ale počítač musí být schopen zvíře identifikovat. Budou-li si členové přát, stačí napsat několik řádek programu a mohou mít jména psů třeba pozpátku.

12. „Jsme pouze lidé a nikdo není dokonalý, vzájemně si však můžeme slušnou formou, všichni pomoci k ještě lepším výkonům a výsledkům za které se v budoucnu nebudeme muset stydět. „

Zlatá slova. Škoda jen, že ne všichni. Jen ti, kteří vyhovují ÚPCH. Ti ostatní nesmí dostat nic a nesmí si ani stěžovat. Tedy stěžovat si mohou, ale stejně jim nikdo neodpoví

13. Zbytek dopisu , podle mého názoru, nepřináší nic do věcné diskuse o katalogu DKK.

Ivo Přikryl
prikryl@eurosat.cz


Příloha č.1 
Namátkový seznam zvířat chybějících v katalogu DKK, autorizovaném ÚPCH

tř.DKK
Arleta Alexia CS A
Eli Alva CS A
Aréna Astyanax CS B
Ballotada Ballotada A
Fabia Berot CS A
Crona Beryl CS A
DOLLY Bílá královna CS D
DOYLE Bílá královna CS D
Clark Bílá pevnost CS D
Unita Bohemia Ortles A
Uno Bohemia Ortles A
Fatym Bohemia Pe-Rot D
Felis Bohemia Pe-Rot A
Bernie Bohemia Rott-Box A
Björn Bohemia Rott-Box C
Cassie Corsa Bohemia Rott-Box A
Frenki Bohlidasmet A
Hanny Bohlidasmet E
Chantali Bohlidasmet A
Bára Borafika C
Elza Cacho CS A
Gita Cacho CS A
Gobi Cacho CS B
Hexa Cacho CS D
Catch-Sun Cedrik CS D
Alma Cechovní A
Arisa Cechovní A
Brita Cechovní A
Bony Černý ďábel CS A
Ciron Černý ďábel CS D
Cita Černý ďábel CS A
Dak Černý ďábel CS A
Bastr Černý kondor CS C
Blackie Černý kondor CS A
Clark Černý levhart B
Azuma Černý panther CS B
Honey Černý panther CS A
Chanel-Charm Černý panther CS A
Brita Daskal E
Andi Durandal CS A
Arron Durandal CS A
Kama Dvojité léto CS A
Din Farebný sad CS A
Kora Farebný sad CS A
Linda Farebný sad CS A
Vanda Farebný sad CS A
Jailbirds Felony `N`The First B
Cira Fídus Tutor A
Azir Gamar CS A
Bax Garrot CS A
Bety Garrot CS B
Bruno Garrot CS A
Angela Gerix A
Daissy Gerix A
Amara Hančina samota CS A
Arkána He-So A
Bodyguard He-So C
Gábi Holá pláň CS D
Alma Holubí dům CS A
Alva Holubí dům CS A
Axa Horká noc D
Baron Chlumská vyhlídka CS A
Cita Jessie CS A
Betty J-I-FaP A
Bibi Ji-Ka-Li CS B
Faby Ji-Vi CS A
Fatima Ji-Vi CS A
Faun Ji-Vi CS A
Faust Ji-Vi CS D
Flér Ji-Vi CS A
Atila Jo-Marg E
Body Jo-Marg E
Cézar Kaiserov dvor A
Cita Kaiserov dvor B
Zahar Kajm B
Duke Kajman CS A
Binny Kamej A
Mirage Kawalkada E
Westman Kawalkada A
Haidy Kocjan CS B
Amon Koro CS A
Agina Koruna CS A
Art Koruna CS A
Asta Koruna CS A
Bak Koruna CS A
Bára Koruna CS A
Cit Koruna CS D
Uxa Kralický Sněžník CS E
Daisy Kris-Ve-Mar CS A
Ciron Lázně Darkov CS A
Bina Leno CS A
Apolo Lubko B
Bára Lubko A
Bona Lubko E
Aika Lysett A
Elis Mar-Šar CS A
Besy Město chmele A
Adrik Mileryn CS B
Cik Mivanga A
Dia Mivanga A
Doly Mivanga A
ERON Mivanga D
ES Mivanga A
Falco Mivanga A
Faty Mivanga A
Aida Mlsnofka A
Bak Nandu CS D
Erna Negrus A
Lou-Lou Negrus A
NORA Negrus A
Arina Nová hospoda A
Asta Nová hospoda A
Bert od Plzeňské přehrady CS C
Cita od Pstruhové vody CS A
Data od Pstruhové vody CS A
Bony od Sumčí zátoky CS A
Aika od Zlaté Vydry A
LEGO Ortles CS D
Bad Paulex A
Beata Paulex A
Akym Peka CS B
Eliška Pe-Rot CS A
Ava Přímá cesta CS A
Buck R.A.C.Popelka CS A
Candy R.A.C.Popelka CS A
Farm Radyšov CS A
Fram Radyšov CS A
Bruno Rebel CS C
Breya Relay CS A
Drix Relay CS A
Faty Relay CS A
Gira Relay CS A
Grey Relay CS B
Axa Sanblu A
Barbie Sanblu B
Dixi Sanblu A
Saimon All Selavie A
Anouška Sv.Dominik CS A
Benno Šlaska Gwara B
Junior Šlaska Gwara A
BARBARA Tehovecký statek CS A
DRAK Tichý dvůr A
Henny Tichý dvůr B
Baron Tutor CS C
Cindy Tygří hřbet CS A
Dan Tygří hřbet CS C
Desy Tygří hřbet CS A
Dora Tygří hřbet CS A
Don u Kozelského parku CS B
Ester u Kozelského parku CS A
Chita u Kozelského parku CS B
Aris u Kozelského parku D
Argus Vadamis D
Ax Vadamis A
Ex Vady - Sal C
Arko van het Boya Park A
Aisa Virzen CS A
Bessy Virzen CS A
Cera Virzen CS A
Cindy Virzen CS B
Gent Vítr v hřívě CS A
Gera Vítr v hřívě CS A
Benji Vombat CS A
Cedrik Vombat CS A
Crazy Vombat CS A
Deis Vombat CS A
Dizzy Vombat CS A
Caroline z Amiho dvora A
Casie z Benátských nocí CS C
Deysi z Benátských nocí CS A
Baghíra z Cansasu A
Buschída z Cansasu D
Ken z ČSLA  CS A
CORO z Ja-Pu E
ENN z Jar-Fy CS A
Adela z Jazdeckej dráhy A
Agbar z Jazdeckej dráhy A
Berri z Koralky CS A
ELITA z Korňova CS C
ELLIS z Krtů CS D
Fram z Křižanova A
Gábi z Křižanova A
Gil z Křižanova A
Gita z Křižanova E
Heidy z Křižanova B
Ajka z Lastravy A
Alma z Lastravy D
Bak z Liduščina hradu B
Besy z Liduščina hradu A
Bona z Liduščina hradu A
Elinor z Melberu A
Erika z Melberu A
Arka z Mesta Lučenca A
Ena z Města rákosu CS D
EROS z Města rákosu CS E
Tara z Města rákosu CS E
Tony z Města rákosu CS A
Tula z Města rákosu CS A
Clara z Města Velvar CS A
Clark z Města Velvar CS D
Dasty z Města Velvar CS A
Denir z Metylovic CS C
Dolly z Metylovic CS D
AGINA z Moravského dvora CS A
Bolly z Moravského dvora CS A
Bambi z Mramoru B
Cir z Olešnice CS D
Iso z Opatovických rovin A
JACK z Opatovických rovin A
JERRY z Opatovických rovin A
Dick z Pohádkové jeskyně CS A
Edvard z Roztyl CS D
Elizabeth z Roztyl CS E
Eron z Týneckých břízek B
Gaston z Týneckých břízek A
Gira z Týneckých břízek E
Cathy z Tyrosu CS A
Dasty z Tyrosu CS A
Desy z Tyrosu CS D
Dora z Tyrosu CS D
Argo z Údolí Střely CS A
Cessy z Údolí Střely CS C
Cilly z Údolí Střely CS A
Cindy z Údolí Střely CS A
Alf Zde-Le-Ga D
Arisa Zde-Le-Ga C
ATILA Zdenano CS A
Brita Zdenano CS A
Dantes Zdenano CS A
Aran ze Strahovské vyhlídky D
Aneta ze Svatoborského dvorka CS A
Andy ze Štammfestu A
FLEUR ze Štěrbů CS E
GOMEZ ze Štěrbů CS E
Iris ze Štěrbů CS D
Kord ze Štěrbů CS A
Lessy ze Štěrbů CS D
Megan ze Štěrbů CS B
Unkas ze Zámku Lešná D
Ajka ze Zdenkova dvora C
Arika ze Zdenkova dvora C
Bak ze Žďáru C
Cora ze Žďáru B
Emír Zelená Hora C
Alma Znojemský ráj B
Ambra Znojemský ráj C
Aran Znojemský ráj B
Bad Znojemský ráj A
Baron Znojemský ráj A

Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)