Členská schůze RKČR 2000

Tento článek je mým osobním názorem a nemá v žádném případě nahrazovat seriózní zprávu o průběhu členské schůze. Nemá vůbec nic společného s oficiálním stanoviskem předsednictva RKČR, jehož již nejsem členem a tudíž je ani neznám.

Dnes proběhla výroční členská schůze RKČR a přinesla několik zásadních  novinek. 

1. Většina přítomných na členské schůzi (nutno říct, že dost jich tam přišlo právě kvůli tomu) opět uprosila MVDr.Sedláře, aby se vrátil do předsednictva RKČR a pokračoval tam v činnosti, tak jak ji  vykonával doposud.  Bohužel ani dnes, i přes přímý dotaz, mi nikdo neobjasnil, proč  tři roky nedělal to co jako ÚPCH dělat měl, a co tedy vlastně dělal. Došlo to až tak daleko, že již na před vlastním začátkem schůze kdosi obcházel jednotlivé účastníky schůze s peticí poradců chovu, okopírovanou na papíru A3 a přemlouvali je, aby se podepsali pod tuto žádost o návrat MVDr. Sedláře na post ústředního poradce chovu. Těmto lidem je úplně jedno, kam půjde plemeno RTW v české republice, jejich horizont končí někde u "Vyhoďte Schánilce, chceme Sedláře zpátky..". Víc je nezajímá..

2. MVDr. Schánilec následně odstoupil z funkce předsedy RKČR. Vzhledem k tomu, jak  MVDr. Sedlář ve své řeči proklamoval,  bránil MVDr.Schánilec svým postojem dosavadnímu poradci chovu v řádném výkonu jeho funkce, nezbylo mu asi nic jiného. Toto je  prý pravý a jediný důvod, proč MVDr.Sedlář  za poslední tři roky  nedělal  žádnou z činností, kterou mu normativy RKČR ukládaly. 

3. Na vlastní žádost, již  nejsem ani já členem předsednictva RKČR.  Byl jsem totiž v úvodní řeči MVDr. Sedláře přímo nařčen z věcí které jsou více či méně nesmyslné, ale zřejmě se mu zdály vhodné k znovudosažení postu ÚPCH. Musím říct, že mi nebylo dobře a dost jsem se naštval, když jsem slyšel, co všechno se dá vymyslet a bez ostychu říct, aby člověk dosáhl postu a funkce o kterou zřejmě velmi usiluje..

Prohlašují, že necítím potřebu nikomu vysvětlovat, zvláště pak někomu, kdo nemá ani potuchy, kolik času a práce stojí napsání software pro čtení, třídění a syntaktickou analýzu záznamů svodů, bonitací či DKK, a ani  proč jsem tyto statistiky dokončil až teď, i když se mu to možná zdá velmi pozoruhodné. Opakuji, že toto  vždy bylo úkolem  ÚPCH, a on měl údaje zpracovávat a  předkládat členům  k dispozici. Když už  to nedělal tak by měl  být alespoň minimálně vděčný, že dělám za něho a přinejmenším poděkovat. 

Při poslední verzi zpravodaje jsem se snažil použít při tvorbě zpravodaje své skromné znalosti a reagovat na (dle mého názoru oprávněné) požadavky členů RKČR týkající se zlepšení vzhledu zpravodaje.  I přes neskutečné problémy se podařilo vypracovat technický postup zpracování, formátování a finálnímu osvícení filmů, tak abychom byly schopni presentovat případně i plně barevný  časopis. 

Není si pak obtížné představit mé pocity, když slyším z úst MVDr. Sedláře, že se pletu do něčeho, do čeho mi nic není, a vlastně tím urážím člověka, který již mnoho let  zpravodaj zpracovával.. Vážení, skutečně nikomu svoji práci nenutím, a pokud by moje snaha měla být chápána tímto způsobem, tak se upřímně omlouvám.. 

Doufám že se po přečtení tohoto článku nebude již nikdo divit, proč nemám ale ani nejmenší chuť, sedět v předsednictvu společně s člověkem, kterému jsem již v dubnu na předsednictvu předal kompletně zpracované statistiky vrhů a který, bez nejmenšího zardění před všemi zúčastněnými dnes lhal, že nikdy, nic do rukou nedostal, jinak by to přece ihned a usilovně zpracoval. Mrzí mne také, že nikdo z členů předsednictva, kteří byly předání dat přítomni nebyl ochoten uvést věci na pravou míru..

Následně členská schůze v klidu a bez problémů zvolila na uvolněná tři místa p.Hynka Procházku, p. Karla Švancaru, samozřejmě staronově  MVDr. Sedláře. Kdo kterou funkci bude zastávat nevím, k jejich rozdělení prý teprve dojde.  

Já a MVDr. Schánilec jsme si proto zabalili své laptopy,  datový projektor, všechny statistiky, presentace a ostatní výsledky práce, které stejně asi nikoho nezajímají a odtáhli  jsme do publika. Nově zvolení členové předsednictva se ujali slova dovedli schůzi do zdárného konce.  

---------

Abych však nebyl pouze negativní. Velmi mě těší  uznání naprosté většiny členů, kteří neváhali a veřejně vyslovili pochvalu práci vykonávanou sl. Klementovou, sl. Kovaříkovou a mojí maličkostí  na poli informovanosti a zpracování dat týkajících se chovu plemene RTW. Nepochybuji o to, že neuplyne dlouhá doba a z některé strany se doslechnu, že to vše je vlastně zásluha ÚPCH.

Jak se mi zdálo, ani MVDr. Sedlář nepočítal s tak silnou reakcí zúčastněných, ale nutno konstatovat, že se vcelku velmi rychle přizpůsobil a již za několik minut všem vysvětloval,  jak teď bude všechno perfektní a jak si vlastně celou dobu nepřál nic jiného, než poskytnou mi všechny materiály které léta schovává ve své garáži k vyhodnocení. Skoro bych tomu i věřil,  jen se mi neodbytně vkrádá otázka, proč až teď ? Proč ne dřív ? 

Závěrem  bych ještě chtěl vyzvednou příspěvky například Ing. Řádka či  p. Sejkaniče, kteří prokázali, že náš server čtou pravidelně a materiály na něm uložené používají skutečně tak, jak snad jen málokdo..

---------

Úplně na závěr už snad zbývá dodat jen to, že Karel Pícha se opět tradičně opil, zpíval na celý sál a jeho občasné  výkřiky "S**" se nesli večerním Brnem snad až někde k zoologické zahradě.


Napsal: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)