Rottweiler klub České republiky
STANOVISKO PŘEDSEDNICTVA

(Pes přítel člověka, č.6-2001)

Protože se ve veřejných mediích objevují neustále zavádějící informace o skutečném dění v Rottweiler klubu České republiky (RK ČR), zaujímá předsednictvo RK ČR toto stanovisko: Důrazně upozorňuje čtenáře těchto informací, že se jedná o informace neoficiální, zprostředkované a velmi často zkreslené. Zvláště jde o internetové stránky uváděné majitelem těchto stránek dříve za oficiální stránky RK ČR. Tyto stránky však nejsou, a podle nynějších slov téhož majitele stránek, ani nikdy nebyly stránkami oficiálními. Stanoviska na nich uváděná jsou stanoviska hluboce soukromá, a předsednictvo RK ČR se od nich zásadně distancuje. Přestože předsednictvo opakovaně žádalo o ukončení štvavé kampaně na těchto soukromých stránkách oproti RK ČR, nebyla kampaň ukončena. Někteří přispívatelé těchto neoficiálních stránek byli do listopadu roku 2000 čelnými představiteli RK ČR, ale na řádné členské schůzi RK ČR se funkcí a práce vzdali. Proto byly zřízeny a jsou provozovány oficiální stránky RK ČR na adrese: http://www.rottweiler.cz (e-mail: redakce@rottweiler.cz). 

Nynější předsednictvo, řádně zvolené na členské schůzi po jejich abdikaci věří, že ve většině již kynologická i nekynologická veřejnost pochopila úroveň, smysl a cíle těchto neoficiálních stránek a kampaně na nich. Věří ve spolupráci s ostatní veřejností a členy RK ČR ve složité době záchrany mnoha plemen a nikoli v plané, nic neřešící útoky na předsednictvo a zprostředkovaně na Rottweiler klub ČR, ze strany těchto destruktivních členů, ničících práci pro všechny členy RK ČR i zájemce z řad nečlenů Rottweiler klubu. 

Za předsednictvo a poradce chovu RK ČR

Milan Nosek


(odpovědnost za veškeré chyby a nesrovnalosti oproti originálu přebírá správce www.rtw.cz, další informace naleznete v časopisu Pes přítel člověka č. 6/2001)

Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)