Pan
ing. Ivo Přikryl
Jamborova 25
615 00  Brno

 

Pardubice 3. 6. 2001

 

Vážený pane inženýre,

obdržel jsem Váš dopis ze dne 22. 5. 2001, plně jsem se s ním seznámil a oznamuji Vám, že na odpověď si budete muset počkat, jelikož nemám na vyřizování stále  ing. přikryla, ale mám také jiné povinnosti, které vyplývají z funkce předsedy klubu. není mi jasné, proč stále píšete, jako byste byl mluvčí členské základny klubu.

Odpověď dostanete až vyřídím jiné úkoly, které vyplývají z mé funkce a nepřeji si, abyste mi diktoval, do kdy Vám mám poslat odpověď. uvědomte si, že veškerou svoji práci pro RTW klub dělám po pracovní době, ve svém osobním volnu a zdarma. Pokud členská základna, které jste Vy mluvčí, není spokojena s mou prací, máte právo mne odvolat z funkce.

S pozdravem

 

Nosek Milan
U Bylanky 124
530 06 Parbubice

 

Zpracovala: Klementová Hana