----- Původní zpráva -----
Od: M.S.
Odesláno: 17. května 2001 16:32
Předmět: prosím o přeposlání do konference rtw

Prosím Vás paní Kopcová o přeposlání tohoto meilu do konference rtw.
 
Věřím, že bude spolehlivě co nejrychleji přeposlán.
 
Děkuji Damaskinosová
 
 
 
Vážení účastníci konference,
 
Pravda nebývá zpravidla ani napravo, ani nalevo, většinou je někde uprostřed.
 
Pouze proto, že bych se měla bránit :  oznamuji, že nesouhlasím, jakožto jeden z tvůrců přehledu DKK RK ČR s níže uveřejněným tvrzením : které se objevilo na :
 
 
___________________________________________________________________________
 
Nebudu Vás moc natahovat, v tomto "katalogu DKK", který nám RKČR nabízí za poplatek 50Kč je zahrnuto, pokud dobře počítám, 1405 zvířat. Bohužel RTG DKK má k dnešnímu dni hotovo a u PK registrováno asi něco kolem 1894.
 
Prostým odečtením dostáváme úctyhodné číslo 489 zvířat, které v "katalogu DKK" chybí.
 
Nedá mi to abych si ještě nepřisadil.
 
Předsednictvo má k dispozici katalog zpracovaný až k datu 24.10.2000. Tento obsahuje 1790 evidovaných DKK jedinců RTW. Dne 2.4.2001 jsem funkcionáře klubu opakovaně obeslal doporučeným dopisem a nabízel jim bezplatně možnost okamžité aktualizace a vytištění tohoto katalogu. Zbytečně.
 
Nikdo se dokonce ani nepozastavil nad rozdílem v počtu zvířat s provedeným RTG DKK a překotně byl vydán katalog, který nelze nazvat jinak než "zmetek". Je až hanba, že za katalog, ve kterém chybí každý 3 nebo 4 posudek, požaduje RKČR dokonce i peníze.
 
___________________________________________________________________________
 
 
 
Po přečtení uvedeného tvrzení a následné kontrole přehledu, který je k dispozici od RK ČR, jsem přišla na následující :
 
V přehledu RK ČR ke dni 6.2.2001, je uvedeno 1405 výsledků DKK našich jedinců plus 323 zahraničních, tudíž rentgenovaných v jiné zemi, jsou na konci katalogu. Dohromady nám to dává číslo 1728 výsledků DKK všech zapsaných jedinců ( našich i zahraničních ) do 6.2.2001
 
              N E pouze  1405   J a k     s e   v ý š e       u v á d í     !!!!!
 
Kdyby byl zdroj důvěryhodný a PK by měla  k dnešnímu dni opravdu zaregistrovaných asi 1894 jedinců, po odečtení počtu jedinců v přehledu DKK RK ČR to bude 1894 -1728= 166 zvířat co v  přehledu  DKK RK ČR vydaného k datu 6.2.2001 chybí ne 489 jak je uvedeno výše.
 
Ano osoba, která tuto kritiku psala opravdu posílala všem poradcům chovu a funkcionářům na formátu A4 15 listů po 104 zvířatech na 15-tém listu bylo zvířat pouze 79 tzn. celkem 14 x 104 + 79 = 1535 jedinců celkem - našich i zahraničních dohromady. Dala jsem si tu práci a z této listiny doručené mi domů obyčejnou poštou (NE  DOPORUČENĚ  jak   se uvádí ), jsem vyřadila všechny jedince, kteří nejsou rentgenovaní u nás, ale v zahraničí. Rozumějte v této výsledkové listině byli například Benno Schwarzen Heide což je legendární celosvětově uznávaný, plemeník působící v Německu později  v  USA , nebyl rentgenovaný  v ČR. Po odečtení 132 zahraničních jedinců uvedených ve výsledkové listině DKK, která mi přišla zdarma domů (ne doporučenou  poštou) , pokud dobře počítám nám vyjde číslo 1403 a ne 1790 jak osoba uvádí. Tato listina je provedena do data 24.10.2000.
 
Předpokládejme, že je v PK zapsáno k dnešnímu dni opravdu celkem 1894 výsledků odečteme-li od čísla
1894 -1403=  vyjde nám výsledek 491 jedinců, tolik jich chybí ve výsledkové listině, toho kdo tuto kritiku píše, kdo tuto výsledkovou listinu nabízel s otázkou, které tiskárně má zaslat podklady k vytištění.Po důkladné  asi  5- ti  minutové kontrole přehledu DKK RK ČR,  ve Velké Bystřici dne 12.5.2001 mi bylo sděleno ?????, přestože jsem několikrát opakovaně prosila, že tuto problematiku řešit nemohu, neboť bonituji psa, že mi v katalogu chybí 300 jediců. Dnes 16.5.2001 je to již 489 jedinců co údajně mají chybět.
 
V přehledu DKK  RK ČR však je na  zadní straně psáno: Přehled bude průběžně aktualizován a doplňován. Omlouváme se za možné chyby a nedostatky. Přivítáme jakékoliv podněty, které dopomůžou k jeho zdokonalení.
 
Nebudu se zde rozepisovat o tom jak moc mě mrzí, že někdo pojmenoval tento přehled nad kterým jsem nejen já strávila spoustu času  ,,zmetek´´.
Tento zmetek je sestaven z výsledků DKK jedinců registrovaných plemenou knihou ke dni 6.2.2001
 
                              Mír v duši, pohodu a rozvoj plemeni rottweiler 
 
                                                                                                                    Damaskinosová Marie
 
Dodávám přehled  DKK RK ČR byl vytvořen během krátké doby úkol zadán - březen, úkol splněn -duben. Rottweiler klub neplatil ani korunu za zpracování, vytištění, papír a kompletaci.  Další zajímavý fakt je ten, že z milovníků plemene využívajících  internet  si jej objednala pouze jedna osoba. Další skutečnost ,  o tom kolik chovatelů rtw má přístup k internetu. Dále jsem zjistila, že většina těch co zde jsou v konferenci,  nejsou členové klubu, anebo nemají zaplacené členské příspěvky na letošní rok, mají prvního psa apod. Jinak byla kritika tohoto přehledu od chovatelů na bonitaci ve Velké Bystřici kladná a pochvalná.
 
Nechci poukazovat na chyby a porovnávat mou práci s někým jiným popř. soutěžit o lepší dílo, jde mi o to, aby věc sloužila. Neodpustím si však jednu z připomínek k výsledkové listině např. pes Jenecks Wotan je čistě plemeník  narozený a působící v USA a výsledek jeho RTG  DKK nemůže být přiřazen k výsledkům DKK u nás rentgenovaných jedinců. Navíc se to správně píše Jenecks chovatelská stanice Wotan jméno psa.a ne otec Jenecks Wotan jako pouze jméno bez stanice. Další příklad Selavie All Simon správně je to All Simon jméno psa Selavie je název stanice. Pan inženýr,  mě oslovil  v Bystřici, dá-li se to tak nazvat že v přehledu chybí jeho pes Aran Znojemský Ráj, ano chybí. Výsledek pan inženýr zná,  jelikož se jedná o jeho psa, poprosila jsem jej, aby mi poslal kopii výsledku domů, aby se mohl do další aktualizace přehledu, který již bude vycházet pravidelně, doplnit. Oslovila mne jedna chovatelka, že v přehledu chybí její fena, ale  ta chybí i v oné zmíněné výsledkové listině vypracované ing. Přikrylem. Mohla bych pokračovat, řídím se však následujícím z bible : V sousedovic oku vidí třísku, sám sobě však trám z oka nevytáhne.
 
Jsme pouze lidé a nikdo není dokonalý, vzájemně si však můžeme slušnou formou, všichni pomoci k ještě lepším výkonům a výsledkům za které se v budoucnu nebudeme muset stydět.
 
Čtenářům konference: Pokud budete mít jakékoliv dotazy či připomínky, pouze týkající se plemene rottweiler, ne mezilidských vztahů apod. můžete psát na adresu madam@volný.cz, madam neznamená snad, že bych jí byla, je to zkratka mého jména a příjmení Ma-Marie Dam Damaskinosová.
 
Nejsem připojená každý den, budu se však snažit odpovědět všem,  v co nejkratší době.
                                                              přeji krásné májové dny 
 
Sdělení ing.Přikrylovi
 
Vážený pane Přikryl,
 
po zvážení všech okolností, ode dne 12.5.2001 ( bonitace ve Velké Bystřici )  si již nepřeji, abyste mi říkal TY. Nadále bude naše konverzace omezena  pouze na nejnutnější. Veškeré stížnosti na mnou odvedenou práci pro RK ČR, směřujte prosím  do rukou  předsedy Milana Noska  popř. KRK  MVDr Lence Hanušové. Vyprošuji si, abyste mě na akcích oslovoval a  pokřikoval  na mě slovy , které se určitě nepronášejí v místnostech lordů KU ???VA.. pocem ty mě už nezdravíš viz. klubová výstava Klánovice a obtěžoval mne na akci, když zrovna bonituji psa, čímž jste mě nepříjemně naladil  a zkazil mi tak celkový dojem z jinak příjemného dne . 
Takové jednání mi přijde těžce nesportovní. Je mi to moc líto,  měla jsem vás vždy za velice schopného  člověka,  než jste se začal věnovat nesmyslnému  boji, proti všem i těm, kteří s vámi žádný boj vést nechtějí, proti těm,  jenž byli vždy ochotni pomoci, poradit, popř. zrealizovat dobré dílo, nápad, či myšlenku. Je mi to opravdu z celého srdce líto, že musím takto reagovat  Bohužel  o takovou  konverzaci a přátelství nestojím. Kritiku jsem schopna vždy přijmout, avšak na způsob jejího sdělení mám zcela jiný názor než vy. A zde se náš názor na zájmovou činnost,  což je v našem případě kynologie rozcházejí. 
Nečekám odpověď.   Mám mnoho jiných příjemnějších zájmů  a zálib, než je obhajování sebe sama  na internetu.
                                                            Damaskinosová Marie                                                                                       
 
Originál posílám slečně Kopcové , kopii zprávy zasílám slečně Fialové, panu Hřebíkovi a panu Milanu Noskovi, aby nedošlo k tomu, čeho jste se již jednou v listopadu roku 2000 vůči mé osobě dopustil. Tímto se distancuji od vašich příspěvků na rtw.cz a slibuji sama sobě, že již nikdy vaše stránky nenavštívím, jelikož mi přijde krajně nevhodné dočítat se na nich věci, které nejen mě haní.a ztrapňují v očich všech návštěvníků internetového světa.

Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)