Řadoví členové klubu jako rukojmí předsednictva RKČR ?

Doba je zlá.  Potenciálních nepřátel doživotního ÚPCH MVDr.Sedláře, tedy lidí se soudným a samostatně uvažujícím mozkem nějak přibývá. A kdyby jenom to, vylézají i ti staří, se kterýma si to už jednou, jak si myslel, definitivně vyřídil! Třeba ta Buriánková !!!

Takže po vzoru pravidla KGB, na každého se něco najde, začal i náš ÚPCH hledat.  A našel. Tedy myslel si že našel.

Buriánková nemá zaplaceny příspěvky na rok 2001! Takže není členem klubu! A její, mimochodem zvíře z nejlepší německé krve kryje a dává fantastické povahy.

Takže paní Buriánková,  jdeme na to. I začal ÚPCH konat.

Na schůzi 2.června, u dr.Sedláře v ordinaci rozdal úkoly:

a) Havlová napíše Buriánkové, že musí okamžitě doplatit pětinásobek za všechna krytí, která její pes v tomto roce udělal..

b) Hanušová , která má jet kontrolovat vrh po Buriánkové psovi, zabaví chovateli papíry a řekne mu, že jeho štěňata nebudou zapsána do PK, dokud Buriánková nezaplatí.

Jak řekli, tak udělali. P.Havlová napsala podle propozic dr.Sedláře dopis p.Buriánkové, ve které ji upozorňuje, že nemá zaplaceno a že musí okamžitě doplatit klubu tolik a tolik peněz.

Předsedkyně KRK, MVDr. Lenka Hanušová, tentokrát však ve své druhé funkci jako PCH, při kontrole vrhu u nic netušícího chovatele mu zabavila  dokumenty od jeho prvního vrhu na který se tak dlouho těšil a oznámila mu, že jeho štěňata nebudou zapsána do PK, neboť p.Buriánková, majitelka psa se kterým nakryl nezaplatila klubu členské příspěvky za rok 2001, přestala být tedy členem a tudíž dluží pětinásobek za krytí. Ať jde a řekne p.Buriánkové ať urychleně zaplatí, protože pokud se štěňata nezapíší do tří měsíců, nebudou už zapsána vůbec. Chovatel upadl do šoku a nevěděl co má dělat. ON PŘECE NIC NEUĎELAL ŠPATNĚ !!!

Jenže, ono to nešlo tak, jak si to dr.Sedlář představoval.

Již dva dny před tím, než si vzal klub ubohého chovatele za rukojmího, obdržela p.Buriánková dopis o p.Havlové. Vzhledem k tomu, že jak jistě tušíte, nebyla žádným dlužníkem, ale právě naopak, okamžitě volala předsedovi RKČR, p.Noskovi a dožadovala se vysvětlení, jak je možné, že je neprávem obviněna a nařčena. Svá tvrzení doložila kopiemi složenky a dopisem podepsaným pokladní RKČR, p.Dubskou, ve  kterém jí tato potvrzuje přijetí platby a její převod do roku 2001.

Co se vlastně stalo ? Nu stalo se to, že p.Buriánková, zaplatila v roce 2000 omylem dvakrát. Volala tedy p.Dubské, aby jí peníze vrátila. Ta jí ale řekla, že peníze nevrátí ale převede na rok 2001. Vystavila chovatelce, s legitimací klubu č.5, potvrzení, které jí zaslala doporučeným dopisem.

Takže díky nepořádku a zmatkům, díky osobní averzi dr.Sedláře, který neváhá a stejně jako v případě 9000 korun údajně odcizených Ing.Přikrylem, neověřuje fakta, ale okamžitě nařizuje poradcům chovu, aby zabavovali nic netušícím členům doklady od štěňat a vyhrožovali jim, že jejich štěňata nebudou zapsána..

Nebo snad ÚPCH neodpovídá za činnost svých PCH ? Nebo,že by si to MUDr. Hanušová, jinak velmi precisní vykonavatelka pokynů ÚPCH tentokrá vymyslela sama ?

Jak to že se předseda p.Nosek nepostaral o nápravu, když už nejméně dva dny věděl o tom, že p.Buriánková má zaplaceno a to dokonce dříve než valná většina členů ?

Kdo dává právo předsednictvu, potažmo ÚPCH aby si jeho vojáci, tedy PCH brali za rukojmí obyčejné členy klubu ?
 

Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)