ÚPCH
Mgr. L. Zavoralová
378 62 Člunek

Věc: Dotaz na rentgenování loketního kloubu

Vážená paní Zavoralová

Ve Zpravodaji 1/2002, je uvedeno, že další podmínkou pro zařazení do chovu od 1.6.2002 je mít vyhotovený snímek RTG DLK (zároveň s RTG DKK). Při dotazu u mého veterináře, zda on tento RTG provede, mi bylo sděleno, že k  zhodnocení loketního kloubu je potřeba více snímků, tedy ne jeden. Jelikož ve Zpravodaji není poznámka, jak tento rentgen provést, žádám vás jako ÚPCH o ujasnění, jak se má pes zrentgenovat.

Musím vás upozornit na skutečnost, pokud mi nepřijde do doby provedení RTG DKK vaše odpověď, nechám zhotovení rentgenu na veterinárním lékaři. Pokud tento snímek nebude vyhovovat posuzovateli DLK nebo vedení RKČR, nebudu toto respektovat, z důvodu neúplné informovanosti členské základny předsednictvem RKČR.

S pozdravem L.Fialová

V Ostravě 29.3.2002


Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)