Něco pravdy v bodech o MVDr. Sedlářovi a jeho přisluhovačích 

Kde začala a jak pokračovala kariéra MVDr. Sedláře aneb historie se opakuje

Do organizovaného chovu RTW vstoupil v roce 1975. V tomto roce se stal jedním ze 95 členů tehdejší Základní kynologické organizace chovatelů rotvajlerů, klub sdružený pod Svazem chovatelů drobného zvířectva, relativně svobodného chovatelského klubu – zkráceně ČSCHDZ.
O tom, že byl velmi “aktivní” hovoří ten fakt, že ani ne za dva roky začal naplňovat své ambice a stal se členem nechvalně proslulé chovatelské skupiny Svazarmu, která velmi důsledně naplňovala závěry sjezdů KSČ a velmi důkladně se řídila politickými potřebami této země a skutečnou spoluprácí s lidovou armádou a jejími potřebami.

V tomto roce přestal vycházet zpravodaj a tak světlo světa spatřilo poslední – 50. číslo a více jak 20 let se čekalo na první číslo nového a svobodného zpravodaje. 

Netrvalo ani tak příliš dlouhou dobu, než  jedna z osob, která má v pomyslné síni slávy klubu své velmi vysoké postavení, ve funkci hlavního poradce chovu náhle skončila. Pro mnoho zasvěcených lidí té doby, to byl čin ne příliš snadno pochopitelný a jen obtížně vysvětlitelný.
Ona totiž svou funkci poradce chovu musela přestat dělat a to z donucení a pod vlivem různých okolností, které nejprve vycházely z vně 4.členné komise, z nichž ještě dva tehdejší členové jsou aktivními činovníky klubu, a na základě vnitřního tlaku či podnětů z něj vyplívajícího správným směrem, musela paní Č...á odejít z této komise, neboť její politické názory a původ rodiny (nebyl skutečně dělnického) ji zamezoval v působení v tomto vrcholném chovatelském orgánu, a tak na její místo nastoupil krátce po tomto “odstranění” člověk, který vyhovoval tehdejší době. 
A tak v čele Svazarmovské organizace a její chovatelské skupiny stál tento pan Předseda až do roku 1990, kdy bylo jasné, že listopad 1989 je skutečně již nezvratný, a tak se MVDr. Sedlář stal v Praze Modřanech na jaře 1990 z předsedy chovatelské skupiny Svazarmu, na vlastní návrh ústředním poradcem chovu RTW nového svobodného klubu.

Jak se stal Sedlář rozhodčím pro exteriér

Pro nedostatek rozhodčích exteriéru pro naše plemeno byl v té době nejspíše podle všeho p. Š....m iniciován výběr nových adeptů. Do užšího výběru postoupil p. Sedlář, p. Šmíd, p. Štěrba a p. Švancara. Zkoušky udělal pouze p. Šmíd a p. Sedlář . P. Štěrba neuspěl u ústních a p. Švancara měl podle důvěrných informací nejhorší test ze všech přítomných. 
Také se o zkoušky zajímal p. Nosek, ale toho tehdy striktně odmítl Sedlář, že takový člověk to nemůže
dělat.

 

Kdo MVDr. Sedlářovi nevyhovuje a co dělá s takovými lidmi

...... má skutečně zásluhu na likvidaci mnoha lidí. Likvidaci, ne v pravém slova smyslu, ale likvidaci sobě nepohodlných lidí. Lidí, kteří ho jakýmkoliv způsobem začali dohánět, v kterékoliv jeho přednosti. Vzpomeneme např. na p. T.....a, pí B.........u, pí P......u, p. Ř...a, p. Š...a.

Jeho krédo je: 
cituji: nemohu si do vedení strany vzít zcela morálně čisté lidi, ale také ani nejchytřejší. 

Morálně nečistí lidé bývají hodní, nemají ambice a jsou hloupí, s těmi se dá dobře manipulovat. A tak se MVDr. Sedlář obaluje lidmi formátu těchto zmiňovaných osob.
Samozřejmě, že to vyžadovalo provést velmi mravenčí a špinavou práci, kterou v království vykonával šašek, a tak tyto pomyslné role zastávaly, mnohdy i nevědomky jemu naprosto odevzdané a loajální D.č......á a pí K.......á - vykonavatelé jeho myšlenek a přání.
A tak tato svatá trojice panuje dodnes.
Běda, pokud se k těmto hradbám přiblížil někdo, kdo by chtěl přes tyto hradby přehlédnout či dokonce přehodit pomyslný kámen.

Když se jeho praktiky odhalily, protože ne vždy jeho pomocníci strategii pochopily, tak se tlouklo do stolu, křepčilo se jako malé dítě a abdikovalo se okamžitě na funkci, s tím že jeho herecký výkon byl doplněn elegantním útěkem ze schůzovní místnosti a následoval úprk jeho dvou pomocnic, které jej přemluvily aby to nečinil, neboť klub toto právě nepotřebuje a není nikdo, kdo by mohl tuto funkci vykonávat.Jeho herecký výkon byl vždy úchvatný, a proč také ne, když jeho nejlepší “přítel” je vynikající režisér, dramaturg, herec a především baletní mistr – Vlastimil Harapes. 

Dalším Sedlářovým krédem se stává: Pokud já ležím , ostatní musí taky. Pokud já pracují, ostatní ležet nemusí ale pracovat také ne, neboť já pracuji sám. 

Protože by se pak říkalo Sedlář a oni pracovali. To on nechce slyšet. On chce slyšet Sedlář pracoval a oni ne. Funkci poradce chovu zastává ve stylu – nehas co tě nepálí a rozděl úkoly tak, ať na tebe nic nezbude, ale podepisovat se pod splněné úkoly budu já.

A tak se následně podle kréda stalo, že dalším člověkem, který moc pracoval a tudíž musel být odstraněn se stal člověk, který byl na členské a zakládající schůzi nového RTW  klubu ČR na jaře 1990. navržen a také zvolen do předsednictva RKČR tj. p. Š..d.

Jak dlouho ví MVDr. Sedlář o tom, že je připravován zákon 805? a proč nic nedělal

30. 11. 2000 se mému známému podařilo sehnat velice závažný a  důležitý dokument (dnes už víme o který šlo - byl to návrh zákona 805), pojednávající o právní úpravě chovu psů v zemích evropské unie. Byl to výchozí materiál pro dolní sněmovnu, která by měla ve velice brzké době projednávat zákon nejen na ochranu psů, ale asi také na “nenásilné” likvidaci některých plemen. I když, zde jsou jisté signály, že by v žádném případě k doslovné likvidaci či návrh na likvidaci dojít nemělo, ale kdo ví, co se v hlavě některého neznalce, v rámci poslanecké aktivity zrodí, a potom pánbůh s námi - myslím tím lidi, kteří mají velmi blízko k plemenům jako třeba rotvajler.
Byl to materiál, mající cenu zlata, neboť je to jisté vodítko, jak naplnit známé přísloví o vlkovi, který cosi sežral, třeba kozu, a i když se vlk nažral, koza zůstala celá. Tento materiál je cenný ze dvou důvodů. Ale předně se musíme vrátit ke koze a k vlkovi.
Koza, tedy kozu přirovnejme k rotvajlerovi.
Vlka můžeme přirovnat k veřejnému mínění, k hlasu lidu, který se nechává zastupovat zvířenou, která je složena nejen z koz a vlků, ale i jiných zvířat, a nechává si říkat parlament či senát.
Předsednictvo, tedy konkrétně p. Sedlář a p. Nosek, by v této cause měli vykonávat roli špičkových kuchařů, kteří by měli umět uvařit výbornou polévku ze sekyry a o kozích specialitách ani nemluvě, aniž by z té pomyslné kozy cokoliv uřízli či oddělili, a přesto nabídli parlamentu, senátu a třeba, bude-li to nutné – Václavu Veškrnovi špičkové menu, přibližující a hlavně i chutnající tak, jako je tomu ve Francii, Irsku, Německu, Rakousku, Švédsku a Velké Británii ( tyto země prý totiž tento dokument uvádí jako názorný příklad)
Jak uvádí tento materiál určený pro sněmovnu, tak v těchto zemích skutečně takové kuchaře mají. Bohužel vytížený veterinární lékař a dělník ze semtínské chemičky nemají tyto potřebné “gastronomické” znalosti.

Připravila: Klementová Hana