Katalog plemeníků

Když se po velkém slibování objevil na internetu katalog plemeníků, nedočkavě jsem si ho stáhnul a chtěl si ho vytisknout. Trošku mě zarazilo, že tisk tohoto dokumentu je zablokován proti skoro všemu, včetně tisku. Asi aby nám ho někdo neukradl. Nu což, řekl jsem si, hlavně že ho mám, můžu si ho alespoň prohlížet.

První co jsem udělal, což udělal asi každý kdo má chovného psa, jsem se chtěl podívat na to co píšou o mém psovi, uchovněném již někdy před osmi měsíci.  Bohužel pes v tomto katalogu plemeníků nebyl.

I když  nemám přístup k datům plemenné knihy, jako tvůrci a vydavatelé katalogu, během asi 30 minut se mi podařilo zjistit, že v tomto „katalogu plemeníků“ chybí nejméně dalších 15 zvířat.

Takže „katalog plemeníků“ obsahuje 39 zvířat , při chybějících 15 zvířatech to dostávám 38% chybovost. Toto číslo vlastně znamená, že každé 2 až 3 chovné zvíře v katalogu uvedeno  NENÍ !!!

Jak k tomu přijdou majitelé neuvedených chovných psů? Podle čeho chcete vybírat psy na krytí, když klub dodává  základní chovatelské materiály v prakticky nepoužitelném stavu.

 

Katalog DKK

Na tuto publikaci jsme čekali celých dlouhých pět let. Jak napsal místopředseda RKČR ve svém dopise 24.4.2000 : „V současné době je možné poskytnout katalog DKK / nikoliv od p. ing. Přikryla /“, je již skutečně možné si katalog objednat.

Není to opravdu ten co udělal Přikryl již v září minulého roku a aktualizoval ho před členskou schůzí v listopadu. Ne, je to něco jiného, něco co vytvořil „tým“ MVDr. Sedláře a on následně „autorizoval“.

Koupil jsem si tuto publikaci, vytištěnou  RKČR v nákladu 200ks během bonitace ve Velké Bystřici.

Opět, stejně jako v případě katalogu plemeníků, jsem tam marně hledal jednoho z našich psů.  A nejen toho. Nebylo tam ani jedno zvíře z jeho chovatelské stanice, i když nejméně další tři zvířata RTG mají.  I od kolem stojících se stále častěji ozývalo „Já tam nemám psa“, „ Já tam nemám fenu“.

Nebudu Vás moc natahovat, v tomto „katalogu DKK“, který nám RKČR nabízí za poplatek 50Kč je zahrnuto, pokud  dobře počítám, 1405 zvířat. Bohužel RTG DKK má k dnešnímu dni hotovo a u PK registrováno asi něco kolem 1894. 

Prostým odečtením dostáváme úctyhodné číslo 489 zvířat, které v „katalogu DKK“ chybí. 

Nedá mi to abych si ještě nepřisadil.

 Předsednictvo má k dispozici katalog zpracovaný až k datu 24.10.2000. Tento obsahuje 1790 evidovaných DKK jedinců RTW. Dne 2.4.2001 jsem funkcionáře klubu opakovaně obeslal doporučeným dopisem a nabízel jim bezplatně možnost okamžité aktualizace a vytištění tohoto katalogu. Zbytečně.

Nikdo se dokonce ani nepozastavil nad rozdílem v počtu zvířat s provedeným RTG DKK a překotně byl vydán katalog, který nelze nazvat jinak než „zmetek“.  Je až hanba, že za katalog, ve kterém chybí každý 3 nebo 4 posudek, požaduje RKČR dokonce i peníze.


Na závěr bych chtěl, položit otázku: Kdo z předsednictva je tady zodpovědný a kdo kontroloval (nebo by měl kontrolovat)  „kvalitu“ chovatelských publikací, které RKČR vydává ? 

I když  osobou zodpovědnou za tyto zmetky je opět zcela zřejmě ÚPCH, tedy MVDr. Miloš Sedlář, který ve snaze dohnat nedohnatelné zablokoval použití již zpracovaných materiálů s odůvodněním „Nejsou autorizovány“ a spolu se svým „týmem“ pak „sesmolil na koleni“ výše diskutované publikace.

Předseda a místopředsedou klubu, pakl buď z nedostatku času, neochoty, neznalosti problematiky a vážnosti obdobných materiálů nebo v bezmezné důvěře v MVDr. Sedláře neprovedli kontrolu těchto dokumentů a schválili jejich publikaci. Tím RKČR uvedli v omyl své členy a potažmo  širokou kynologickou veřejnost a  poškodili  tak nejen zmíněné majitele chovných psů, kteří  v katalogu chybí, ale  i všechny, kteří se hodlají chovem seriózně zabývat.

Ivo Přikryl

Zpracovala: Klementová Hana