Předsednictvo Rottweiler klubu ČR

 

                                                                                                MVDr. Miloš Sedlář
                                                                        
                        stávající UPCH RK ČR

Praha 24.9.2000

  

Po zvážení všech okolností a hledisek   abdikuji, s okamžitou platností, na funkci Ústředního poradce chovu RTW RKČR.

K rozhodnutí mě přivedly skutečnosti zásadních názorových rozdílů na práci předsednictva RKČR.

Práci předsednictva považuji za málo koncepční, nechci nadále čelit sílícímu tlaku některých členů předsednictva na mnou vykonávanou funkci ÚPCH. Názorová nejednotnost, prosazování názorových trendů nedemokratickými metodami, snaha o zproštění se zodpovědnosti, považuji za metody práce neslučitelné s výkonem dobrovolné funkce v zájmové sportovní organizaci.

Ani správným názorům ostatních členů předsednictva, chovatelského kolegia a revizní komise není, dle mého názoru, často přisuzována náležitá váha a pozornost, jakou by si zasluhovaly. Atmosféra jednání předsednictva je čím dále více napjatá a nervózní a tato skutečnost se odráží i ve výsledcích a chuti do další práce. Trend těchto skutečností se stále zesiluje.

Doufám, že poslední, mnou navržené změny chovatelských normativů a podněty předsednictvu RK ČR, přinesou novému UPCH i chovatelům, další možnosti rozvoje plemene a nebude jejich zveřejnění, na nesprávném místě zablokováno.

Všem chovatelům přeji větší chovatelské úspěchy a novému UPCH hodně sil do nesnadné práce.

Mým oponentům přeji od nového UPCH alespoň takovou toleranci, jakou jsem se snažil uplatnit já, po celou dobu výkonu této funkce.

 

                                                                                                            Miloš Sedlář v.r.


Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)