POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Obvodní oddělení 276 58 Mělník

Mělník 12.12.2001
Čj:ORME-1011 /Mk-Tč.2001
Ing. Ivo Přikryl, nar. 9.5.1964
Jamborova 25
BRNO

Napadení Ivo Přikryla, nar. 9.5.1964 - sdělení


K uvedenému případu Vám sděluji, že byl postoupen na OÚV Mělník s návrhem na zahájení tr. stíhání pro tr.č. výtržnictví dle § 202/1 TZ.


-PSM-

 


Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)