From: M. Cisar
To: redakce
Cc: rtw@eurosat.cz
Sent: Monday, May 07, 2001 8:13 AM
Subject: RTW: FW Korung

Na akci Körug se stalo.

Na Körung nastoupila p.Vintrová. Při kontrole chrupu se ukázalo,že jeden zub vypadá divně, jako by pes mel nepravidelný chrup. P.Burianková, která posuzovala řekla, ze si mysli , ze jde o nepravidelný chrup, ale protože není veterinář požádala přítomného MVDr. Sedláře, aby jako ústřední poradce chovu a veterinář (je to přece akce klubu ) se na chrup podíval a rozhodl. Řekla, že se jeho rozhodnutím bude samozřejmě řídit.

Přesto, že MVDr. Sedlář stál u kruhu, tak prohlásil, že ON NIKAM NEPŮJDE a tudíž p.Vintrové nezbylo nic jiného než odstoupit, což ji mezi jiným, stálo 1000Kč, které ji nikdo nevrátí.

Nechci řešit otázku chrupu, chci se společně s Vámi jen zamyslet zda, ÚPCH, který v momentě kdy na tom záleží, aby z titulu své funkce (a profese) něco rozhodl, má právo veřejně prohlásit "že nikam nepůjde, ze je jen divák"

A dále se dovolím zeptat přímo MVDr. Sedláře: JAK SE TO SLUČUJE- dovolte mě použít výňatek z Vaší odpovědi sl. Lucii Kopcové a Ing. Přikrylovi.
"pohled člověka, který velmi pokorně a s cílem udržet plemeno v povědomí veřejnosti tomuto úsilí věnuje ze svého volna nekonečný počet hodin, let, možná i desetiletí. Nejsem ani “významný” chovatel nebo vystavovatel a přesto se snažím plemeni stále pomáhat. Někdy je to vidět více, jindy teměř ne, ale nikdy jsem od tohoto úsilí neustoupil"

Vážený pane MVDr. Sedlář. Tady se určitě jednalo o moment, "jindy téměř ne," nebo jste opačného názoru?

Jsem si jist, že kdyby jste k nekonečnému počtu hodin obětoval cca 1 minutu na posouzeni o které Vás požádala p. Buriánková, tak by jste nás všechny PŘESVĚDČIL, že to co píšete myslíte vážně podstatně víc, než větou, kterou jsem vyňal z Vaší odpovědi. Z pozice Vašeho postavení ÚPCH se takové jednání dá hodnotit,.....  prosím doplňte sám. 

Mě to připadlo asi takto: "nebylo to placené"

Doufám, že můj dopis nebude označen za urážející, nebo jinak nevhodný k uveřejnění na oficielním serveru, to, že jste zaujal tento postoj je fakt a Vy si za svým jednáním určitě stojíte.

M. Cisar


Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)