Abdikace - rok poté...

(Nevážně - Vážně)

Veškerá tvrzení uvedená v tomto článku jsou výplodem autorova chorého mozku, zcela určitě nepravdivá a tudíž si autor nepřeje, aby je kdokoliv četl

Sdělení jsou zde ryze soukromá a jste důrazně žádáni, aby ani slovo z tohoto článku nebylo přeposíláno, přepisováno, kopírováno či jinak šířeno, bez výslovného a notářsky ověřeného povolení redakce nebo správce... Zcela explicitně je zakázáno použití kláves CTRL+C a CTRL+V

Dnes, 24.září 2001 je tomu přesně jeden rok ode dne, kdy MVDr. Sedlář rozeslal všem zúčastněným i nezúčastněným stranám svůj abdikační dopis a odstartoval tím lavinu událostí ústících do stavu, ve kterém se klub nachází dnes.  

Ano, uplynul již celý rok a tak jsem si tento dokument přečetl znovu a  přemýšlím, jak to vlastně asi tenkrát s tou v pořadí třetí, nebo dokonce čtvrtou abdikací dr.Sedláře doopravdy bylo, nebo mělo být. Snažím se pečlivě rozebírat abdikační dopis  ve světle dnešních událostí a vědomostí. Procházím ho tedy bod po bodu, větu po větě. 

Po zvážení všech okolností a hledisek   abdikuji, s okamžitou platností... - Není co namítnout. Každý má  právo abdikovat. Není o čem diskutovat. Snad jen ta velká písmena, aby nedej bože někdo nepřehlédl to slovo - abdikuji. To by totiž celá ta komedie neměla žádný smysl, kdyby někdo přehlédl, že pan dr. je uražený..

Zajímavější jsou místa, kam pan doktor svůj dopis všude poslal. Normálně by jste si mohli myslet, že ÚPCH, jmenovaný předsednictvem RKČR, pošle abdikaci opět  k rukám předsednictva, to následně informuje všechny zainteresované strany. 

Ne tak ale v případě abdikace dr.Sedláře. Ten posílá abdikace zásadně na všechny orgány které mu přijdou a které zná. Je třeba všude patřičně presentovat, jak bylo jemu, člověku který věnoval nekonečný počet hodin, dní, let a možná i desetiletí plemení RTW, ukřivděno.. (Pozn: za tu frázi se omlouvám, napsal si ji pan doktor Sedlář sám a mě se hrozně líbí).  Tedy posla svoji abdikaci  všem  funkcionářům, do  zpravodaje, na ČKS, ČMKU, i snad na lampárnu  nádraží Praha-Horoměřice. Tam prý jim v té době ale vykradli schránku, takže neví, zda dopis obdrželi nebo ne.. :-))

1."...skutečnosti zásadních názorových rozdílů na práci předsednictva RKČR"  - Zásadní názorové rozdíly jsou naprosto běžnou součástí každého demokratického systému. Tedy měli by být přirozenou součástí i života předsednictva RKČR. Můžeme dokonce říci "co člověk, to názor". Zdali jde o názorové rozdíly zásadní je věc pouze subjektivní - tedy každého jedince zvlášť. Není tedy nic špatného na stavu, kdy existují názorové rozdíly. Celá věta by se spíše dala přeložit takto: "Existují i jiné názory na práci předsednictva než moje, a to  já nebudu nikdy akceptovat." 

2. Práci předsednictva považuji za málo koncepční, - Tato část dále pouze rozvíjí výše uvedený překlad a dopis by tedy mohl pokračovat takto. "Věci jsou dělány jinak než chci , tedy špatně - nekoncepčně.." 

3. Nechci nadále čelit sílícímu tlaku některých členů předsednictva na mnou vykonávanou funkci ÚPCH. - Ano, tlak na funkci ÚPCH skutečně sílil. Hromada nesplněných úkolů ÚPCH od předsednictva a členských schůzí, závažné nedostatky ve vedení plemenné knihy, naprostá absence chovatelské dokumentace, neskutečný nepořádek v kontrolách vrhů, atd... Překládám tedy takto: "Začíná být těžké obcházet a ignorovat neustálé, čím dál tím dotěrnější otázky typu co jsem ve své funkci vykonával několik posledních let, kde jsou zprávy ÚPCH, proč není katalog DKK, proč nejsou vyhodnocovány svody a bonitace atd..."

4. Názorová nejednotnost, prosazování názorových trendů nedemokratickými metodami, snaha o zproštění se zodpovědnosti, považuji za metody práce neslučitelné s výkonem dobrovolné funkce v zájmové sportovní organizaci. - Zde se můžeme pouze dohadovat, co pisatel zamýšlel. Přeložíme proto pouze přibližně.: "Ostatní členové předsednictva si dovolují mít vlastní názor a dokonce většina pro tyto názory hlasuje a to i přes to, že  navrhuji já. Odmítají také  převzetí odpovědností za mé vlastní nesplněné, či zanedbané úkoly, například katalog DKK a evidence chovu, svod plemeníků. " 

5. Ani správným názorům ostatních členů předsednictva, chovatelského kolegia a revizní komise není, dle mého názoru, často přisuzována náležitá váha a pozornost, jakou by si zasluhovaly"  O kom je tu vlastně řeč ? Vždyť kromě předsednictva, chov.kolegia a revizní komise, které pan doktor taxativně vyjmenoval,  už zbývají  jen řadoví členové ? Že by se i na tyto pan doktor zlobil a dopis myslel snad takto : "Řadoví členové a členská schůze si dle mého přesvědčení dostatečné neváží názorů mých nebo  mě  podřízených poradců chovu (tedy opět vlastně mě), taktéž ani názorů mě podřízené PCH, velmi zavázané a spřízněné předsedkyně KRK."

Existuje však ještě jiná, pravděpodobná forma překladu, vyberte si tu, která se Vám zná více vhodná: "Schánilec a Přikryl si v předsednictvu dělají co chtějí, zfanatizovali ostatní členy předsednictva, nebo za ně dokonce i zvedají ruce při hlasování. A to se mi nelíbí."

6. "Atmosféra jednání předsednictva je čím dále více napjatá a nervózní a tato skutečnost se odráží i ve výsledcích a chuti do další práce. Trend těchto skutečností se stále zesiluje. " - Zde není o čem přemýšlet. "Několikrát jsem přijel pozdě, nepřijel vůbec nebo  potřeboval dříve odejít. Předsednictvo přesto odmítalo okamžitě zastavit vše o čem snad jednalo a projednávat to, co jsem chtěl projednat já a jak jsem chtěl já. Už mě to fakt štve. Doteď jsem si dělal co chtěl a teď si mě, prosím mě, bude dovolovat někdo kontrolovat ? Tak to tedy já tady ani nebudu sedět."

7. "Doufám, že poslední, mnou navržené změny chovatelských normativů a podněty předsednictvu RK ČR, přinesou novému ÚPCH i chovatelům, další možnosti rozvoje plemene a nebude jejich zveřejnění, na nesprávném místě zablokováno.Překládám:  "Neodvažujte se ignorovat to co jsem navrhl a to ani když už nejsem v předsednictvu. A to si piště, že si pohlídám, aby jste to někde nezašantročili. Já se totiž nechám zvolit znovu, jako jsem to udělal už třikrát a pak, až se zbavím Schánilce, Přikryla a všech jim podobných, tak to do těch normativů dám sám a už se nebudu ani nikoho ptát!"

8. "Všem chovatelům přeji větší chovatelské úspěchy a novému ÚPCH hodně sil do nesnadné práce. - "To jsem zvědav  jak to budete dělat, až zjistíte, že po své abdikaci nepředám nic z těch beden dokumentů co mám u sebe za ta léta v garáži. Ani ty tři stovky co mám na telefon na říjen a listopad nevrátím ! "

9. "Mým oponentům přeji od nového ÚPCH alespoň takovou toleranci, jakou jsem se snažil uplatnit já, po celou dobu výkonu této funkce. " - "Nikdo  to nemůže dělat tak dobře, jako jsem to dělal já, ještě budete litovat!"leosek@rtw.cz
ReliefSm.jpg (6429 bytes)