Předsedkyně KRK 
MVDr. Lenka Hanušová 
Máchova 178 
411 55 T E R E Z Í N

 

Věc : žádost o prošetření

Paní předsedkyně KRK klubu RTW ,

podávám k vašim rukám následující podnět k prošetření . Dostal jsem , tak jako asi ostatní členové , pozvánku na schůzi RTW klubu . Tato pozvánka je neskutečný paskvil ! Chybí zde celá adresa místa konání , hodina zahájení schůze , o programu jednání ani nemluvě ! Za předsednictvo je zde podepsán Milan Nosek , ale jak jsem již naznačil , chybí mi zde něco , co na pozvánce , aby byla pozvánkou musí být . Totiž čas konání a především místo, kde se schůze má konat, případně plánek s návodem, jak se k místu konání dostat. Tedy pokud si vůbec doopravdy přejete, aby se na tu schůzi někdo dostavil . O tom , že je to "šito horkou jehlou" a má to vyloženě splnit jiný účel mimo jiné napovídá poslední věta " t é t o p o z v á n k y " . Rovněž tak dne 3.10 .01 jsem na přímou opakovanou moji otázku při tetování štěňat nedostal žádnou odpověď od Milana Noska . Dle návodu jsem se seznámil se žalobou a nemohu souhlasit s názorem nám presentovaným - soud žalobu zamítl . Je to vyloženě nám podsouvaná nepravda a každý jen trochu přemýšlející z toho jasně vyčte - soud pouze zamítl předběžné opatření ! Ž a l o b a , b o h u ž e l , - n a d á l e b ě ž í ! 

Domnívám se , že v době cca 2 - 3 týdny před dodáním I Z si předsednictvo rtw klubu dovolilo až neskutečný finanční luxus !

Pravděpodobně a celkem i viditelně zde někdo zneužil finanční prostředky členů klubu , k prosazování svých osobních zájmů . Celé to svědčí o zjevné k v a l i t ě práce předsednictva klubu ! Tomuto negativnímu hodnocení napomáhá i neskutečný počet výborových schůzí uskutečněných v letošním roce .

 

Z výše uvedených důvodů vás žádám o prošetření :

1.) kdo pozvánku stvořil 

2.) zda byly účelně vynaloženy finanční prostředky členů při rozesílání této pozvánky na schůzi 

3.) zda nebyla úmyslně porušena povinnost předsednictva P R A V D I V Ě informovat členy RKČR o dění v klubu , případně další povinnosti plynoucí z organizačního řádu RKČR čl.12 , bod 2, písmena b , c

P.S. Nemohu se zbavit dojmu , že by většina řadových členů RKČR uvítala , kdyby byly tyto zbytečně vynaložené finanční náklady dány dotyčné osobě k vlastní úhradě !

 

Děkuji za podání zprávy .

 

Ve Lhotě pod Libčany 4.10.2001


  S p o z d r a v e m   S e j k a n i č   I v a n

503 27 Lhota pod Libčany 115

 

Zpracovala: Klementová Hana