MVDr. Pavel Schánilec
VFU, KCHMZ

Palackého 1 – 3
612 42  Brno
tel.: 05 / 4156 2387

E-mail: p.schanilec@volny.cz

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Věc: 1. stížnost na lživé informace na oficiálním serveru www.rottveiler.cz

  Odpovědi na požadavky

 1)      Zda předsednictvo  na schůzi 7.1. 2001 jednalo o inzerci oficiálních stránkách www.rottveiler.cz

      Odpověď:   předsednictvo na zmíněné schůzi  7.1. 2001 jednalo o inzerci oficiálních stránkách www.rottveiler.cz

2)   Zda předsednictvo  na schůzi 7.1. 2001 rozhodlo o výši poplatků za inzerci a rozsahu za tyto poplatky

      Odpověď: předsednictvo na zmíněné schůzi  7.1. 2001 rozhodlo o výši poplatků za inzerci a rozsahu za tyto poplatky

3)  a   4)    bezpředmětné  viz. 1) a 2)

V zápise ze schůze  dne  7.1. 2001  nebyla tato informace uvedena.

Omluva předsednictva byla uveřejněna v zápise z výborové schůze č. 3/2001 dne 17.3.2001 bod 3, písmeno c, ve znění :

   Stížnost MVDr. Schánilce na lživé informace  na internetovém serveru ohledně placení inzerce.  Stanovisko předsednictva: předsednictvo RKČR se omlouvá , jelikož návrh poplatků na inzerci na internetových stránkách byl projednán na výborové schůzi RKČR 7.1. 2001, ale bohužel nebyl tento bod uveřejněn v zápise. Bylo schváleno, že inzerát v ceně 100,- Kč bude na stránkách internetu po dobu 3 měsíců. Případně opakovaně  na další 3 měsíce činí doplatek 80,- Kč. Tyto poplatky se hradí na účet RKČR a kopie o zaplacení se dodávají se zněním inzerátu, jinak nebudou otištěny. „

 

V Lovosicích  dne 30.3.2001                                                     MVDr. Lenka Hanušová
                                                                                                  
Za KRK RKČR


Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)