Vážený pan
Ing. Ivo Přikryl
Jamborova 25
615 00 BRNO

Věc: 1. odpověď na stížnost ze dne 13. 3. 2001
          2. odpověď na stížnost ze dne 6.4. 2001


Vážený pane Přikryle,

Ad 1) vracím se k Vaší stížnosti ze dne 13.3. 2001 na postup redakce internetového serveru RKČR.

    KRK RKČR souhlasí s Vaším názorem, že redakci www.rotweiler.cz nepřísluší právo provádět cenzuru příspěvků.

Avšak je plně v kompetenci předsednictva určit, co se bude uveřejňovat na oficiálních stránkách RKČR.  
Aby se zamezilo případnému dalšímu "cenzurnímu" jednání redakce, rozhodlo předsednictvo způsobem, jak je bylo uveřejněno v zápise ze schůze ze dne 17.3.2001 bod 3 b) ..... "s okamžitou platností slouží internetové stránky k informování členů klubu a veřejnosti o dění klubu a nebudou sloužit k uveřejňování stížností a výměně názorů jednotlivých pisatelů. Stížnosti je třeba písemně adresovat předsednictvu a revizní komisi".


Ad 2) vracím se k Vaší stížnosti ze dne 6.4. 2001 na nezaplacení objednaného díla

     Předsednictvo RKČR zamítlo proplacení další finanční částky na akci "l metr" z důvodu, že již RKČR přispěl na stejný účel částkou ve výši 20 000,- Kč. Rozesílání tiskopisů spolu se zpravodajem považovalo za své další přispění k podpoře " akce" .

Z šetření KRK vyplývá, že k telefonické domluvě mezi předsedou RKČR a Vámi došlo bez předchozího projednání na předsednictvu. Pan Nosek připouští vlastní iniciativu a souhlasí se zaplacením požadované částky z vlastních prostředků.

 

Omlouvám se za pozdní písemné odpovědi na Vaše stížnosti, kterými se komise samozřejmě zabývala, jak vyplývá ze zápisů z výborových schůzí RKČR, kde KRK jednala o Vašich stížnostech, ale bohužel podcenila nutný úřední postup při jejich vyřizování.

S pozdravem za KRK RKČR

MVDr. Lenka Hanušová 
Máchova 178
411 55 Terezín

Terezín 13.6.2001


Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)