Ing. Ivo Přikryl
                                                                                                                 
Jamborova 25
                                                                                                                 
615 00 Brno

 

 

 

Věc.:  Odpověď na žádost o  prověření vyúčtování

  

 

           Dne 27.3. 2001 byla provedena kontrola účetních dokladů , které jste předložil  ve spojení s vedením representačního družstva  RKČR na MS RTW  v Belgii v srpnu 2000.

Výsledek šetření :

Doklady obsahovaly všechny náležitosti, které účetní opravňovaly k proplacení požadovaných výdajů.

 

  

V Lovosicích   dne 30.1. 2001                                         MVDr. Lenka Hanušová                                                                                                Máchova 178
                                                                         
                    411 55 Terezín

                                                                                             
Za revizní komisi

 

 

 


Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)