Zápis 2/2001

Z mimořádné schůze předsednictva konané v Praze 11.2.2001

Přítomni: Nosek, Sedlář, Procházka, Švancara, Procházková, Hanušová, Dubská, Havlová, Damaskinosová, Fialová, Dočekalová, Marešová

 

 

Program: 1. Internetové stránky klubu

2 Registrace ochrany osobních dat

3. Krycí listy

4. Kontroly vrhu

5. Redukce PCH

6. Různé

 

 

1. Stránky na internetu jsou zřízeny na adrese www.rottweiler.cz.

Vzhledem k tomu, že Ing Přikryl nadále zneužívá stránky klubu k desorientaci členů, byly zřízeny pro RKČR oficiální stránky.

Zřízení registrace a roční poplatek pro www.rottweiler.cz činí 1680 Kč.

První 3 měsíce jsou zdarma a další stránky budou placeny dle vystavených faktur.

Náplň stránek - měla by převyšovat kvalita nad kvantitou.

Nárok na prvotní doklady není.

Věříme, že tyto stránky budou sloužit ke spokojenosti členů RK ČR.

 

2. Vzhledem k tomu, že klub pracuje s osobními daty členů, je třeba zaregistrovat RK ČR u firmy pro práci z osobními údaji. Informace o registraci a registr zajistí jednatelka.

termín: do konce února 2001.

 

3. Krycí listy doporučení poradce chovu, plemeníka ke krytí není závazné.

Chovatel si může krycího psa vybrat sám dle chovatelských normativů RK ČR .Pokud nesplní tyto normativy, nebudou štěňata zapsána do plemenné knihy. Chovatel ručí svým podpisem na krycím listu za splnění podmínek při realizaci vrhu.

 

4. Kontroly vrhů 1 kopie kontroly vrhů se budou posílat p. Fialové ke zpracování. ÚPCH zjistí do konce února na plemenné knize korespondenci klubu a plemenné knihy. Jsou nové návrhy tiskopisů, které budou přehledné a propisovací a dostanou je všichni PCH.

 

5. ÚPCH navrhuje redukci poradců chovu. Po zvážení počtu vystavených krycích listů a kontrol vrhů navrhl ÚPCH redukci PCH a předsednictvo doporučuje vzhledem k úspoře finančních prostředků a rovnoměrnému teritoriálnímu rozdělení oblastí kontrol vrhů odvolat OPCH MVDr. Schánilce. ÚPCH zašle dopis MVDr. Schánilcovi ke dni 20.2.2001.

 

6 Různé

a) Předsednictvo rozhodlo, že chovatel není povinen sdělovat adresy nových majitelů štěňat.

b) Přeregistrace Klen z Opatovických Rovin majitel Oldřich Cach.

c) Materiály zbylých kontrol vrhů byly předány oficiálnímu správci stránek internetu.

d) Mistrovství světa RTW proběhne od 11.11.2001 v Boloni v Itálii.

Příprava na tuto akci bude zahrnuta v programu na další schůzi předsednictva 17.3.2001.

e) Upozornění chovatelům, ,jak postupovat při ztrátě RTG DKK snímků. Nelze provést druhý rentgen.Je třeba potvrzení vet.lékaře, který snímek prováděl, že snímek byl odeslaný. U doručitele (MVDr Petráše ) zajistit potvrzení, že snímek neobdržel. Tyto dva doklady zaslat s žádostí předsednictvu RK ČR, které může povolit přerentgenování jedince. Znovu uvádíme adresu na kterou se vyhodnocení snímků zasílá:

MVDr Petr Petráš

Husova 5

410 02 Lovosice

 

 

Zapsala: Havlová

Zpracovala: Klementová Hana