RTW  KLUB

vyhlašuje soutěž o nejúspěšnějšího mladého psa a fenu, dospělého psa a fenu a chovatelskou stanici výstavní sezóny r. 2001

 

Propozice: 
Boduje se podle tabulky zveřejněné ve zpravodaji RTW č. 2/01. Soutěž je určena pro členy klubu a vyhlašuje se od 1. 1. 2001 a končí výstavou NITRACANIS 3. - 4. 11. 2001. 
Do 7 dnů po této výstavě je třeba zaslat kopie výstavních posudků (kartiček) na adresu ........ (určí RKČR) k vyhodnocení tak, aby mohly být zpracovány a vyhlášeny na slavnostním výročí členské schůze klubu. V případě účasti na výstavě v pozdějším termínu např. WELS a pod. se výsledek započítá v následujícím roce. 
Při rovnosti získaných bodů rozhoduje datum narození - mladší zvíře vyhrává !

 

Nově započítávat a body udílet:

při zisku titulu JCH. udělit 2000 bodů
při zisku titulu CH. udělit 2500 bodů
při zisku titulu klubový CH. udělit 2800 bodů
při zisku titulu ICH. udělit 3000 bodů

Pro započítání do soutěžní sezóny je rozhodující datum na diplomu o zisku titulu !

 

Soutěžní tabulka:

světová
evropská
mezinárodní klubová
speciální
národní
krajská
krajská
oblastní
body
Vítěz plemene             2000
Světový, evropský vítěz             1000
CACIB BIS          950
r. CACIB BIG          900
CAC Vítěz plemene Vítěz plemene       850
r. CAC CACIB Klubový vítěz       800
   r. CACIB    Vítěz plemene    550
   CAC CAC - CAJC Národní vítěz    500
Vítěz třídy r. CAC r. CAC CAC - CAJC    450
Výborný - 1       r. CAC    300
Výborný - 2             200
Výborný - 3 Vítěz třídy Vítěz třídy Vítěz třídy    100
Výborný - 4 Výborný - 1 Výborný - 1 Výborný - 1 Vítěz plemene 50
Výborný Výborný - 2 Výborný - 2 Výborný - 2 Oblastní vítěz 40
   Výborný - 3 Výborný - 3 Výborný - 3    30
   Výborný - 4 Výborný - 4 Výborný - 4    20
   Výborný Výborný Výborný Vítěz třídy 10
            Výborný 1 - 4 5
            Výborný 3

Zpracoval  4 . 3. 2001   MIVANGA - I. S e j k a n i č

Předkladatel si je vědom neúplnosti , a žádá proto členy o vyjádření - směřující k vylepšení a k dokonalosti tak, aby se v  příštím roce mohlo případně soutěžit dle dokonalejších podmínek .

 

Zpracovala: Klementová Hana