POZVÁNKA

na členskou schůzi Rottweiler klubu ČR, která se koná dne 25.11.2000 (sobota), od 10.00 hodin, v restauraci HVĚZDA, U zoologické zahrady 3, Brno – Bystrc.

Program:

1) prezence
2) zahájení
3) volba návrhové komise
4) zprávy funkcionářů
5) zpráva kontrolní a revizní komise
6) změny chovatelských normativů
7) diskuse k bodu 6)
8) různé
9) diskuse
10) usnesení
11) závěr

Vzhledem k závažnosti programu (změna chov. normativů, změna standardu RTW) vyzýváme všechny členy k aktivní účasti na této členské schůzi.


Zpracovala: Klementová Hana