Zápis
z mimořádné schůze předsednictva RKČR, konané 8. 10. 2000 v Brně.

Program:   1. Platnost standardu RTW

                                                                2. ÚPCH

                                                                3. Doplnění normativů

                                                                4. Přebonitace

                                                                5. Oprava zápisu IV/2000

                                                                6. Bonitace – Praha

                                                                7. RTG DKK a DLK

Přítomní: Schánilec, Přikryl, Dubská, Havlová, Hanušová.

 

1. Platnost standardu:

Předsednictvo rozhodlo od 15. 10. 2000 – zákaz kupírování ocasů u RTW.

Informace OPCH zajistil telefonicky a písemně MVDr. Schánilec a Ing. Přikryl.

Dopisy pro ČMKÚ a OPCH, ohledně kupírování ocasů, budou zvěřejněny ve “Zpravodaji

č. III/2000”.

Dopis pro ČMKÚ zašle MVDr. Schánilec E-mailem i písemně.               Termín: ihned

 

2. Ústřední poradce chovu:

Na základě abdikace na funkci ÚPCH MVDr. M. Sedláře, byl předsednictvem RKČR pověřen 

vykonáváním funkce ÚPCH Milan Nosek, a to do členské schůze 25. 11. 2000.

 

3. Doplnění normativů:

“Stanovy” – bod 5., b) bude doplněn ve smyslu s připomínkou pí. Dočekalové.

Ke všem kapitolám bude uvedeno datum schválení – 25. 11. 2000.

 

4. Přebonitace:

Paní Mocková informovala, že se nemůže z vážných důvodů zúčastnit přebonitace v Praze

1.10. 2000 a současně vznesla k přebonitaci námitku.

Předsednictvo zvážilo její argumenty a vzhledem k tomu, že v normativech RKČR nenašlo oporu pro 

řešení tohoto případu, rozhodlo na základě hlasování (4 hlasy pro, Nosek telefonicky – pro) následovně:

bonitační kód psa Dasti Fídus Tutor, tetovací číslo 8091, číslo zápisu ČMKÚ 6659/98

se mění v písmenu E z E6 na E3 – klešťový skus.

 

5. Oprava zápisu:

Zápis IV/2000 schůze předsednictva, viz. bod 1., bude upraven.

 

6. Bonitace Praha:

Pí. Mudrová - předsednictvo projednalo postup bonitační komise na bonitaci 1. 10. 2000 v Praze,

ohledně nepřipuštění dvou RTW majitelky Ilony Mudrové. S ohledem na zákaz chovatelské činnosti

vydaný pí. Mudrové ze strany ČKS, předsednictvo RKČR schvaluje rozhodnutí bonitační komise v plné

míře.

 

7. Zasílání rentgenů dysplazie:

                          Adresa : MVDr. Petr Petráš

                                       Husova 5

                            410 02 Lovosice

 

Zapsala: Havlová


Zpracovala: Jana Kovaříková