Rottweiler klub ČR


Historie klubu
Zprávy z RKČR
Bílá Kniha
Předsednictvo RKČR
Ústřední poradce chovu
Kontrolní a revizní komise

 2004

- Výroční členská schůze RKČR roku 2004 - Přepis poznámek a dění

2002

Výroční členská schůze RKČR roku 2002 - pohled ze zadní řady..

Dopis p.A.Špindlera, předsedy IFR ohledně zrušení MS RTW 2002 - Francie.

Zápis ze schůze předsednictva z 2. 3. 2002 v Jihlavě

- Zápis z členské schůze z 16. 2. 2002 v Brně

- Reakce ÚPCH Mgr.Zavoralové na výzvu p.Peterky (ch.s.Red Seven)

 2001

- Zápis ze schůze předsednictva 15. 12. 2001

- Další tři části zvukového záznamu výroční členské schůze roku 2001. Část čtvrtá, část pátá a část šestá. Opět se jedná o formát MP3 a každá část má velikost přibližně 3MB. 

- Členská schůze 24.11.2001 -  zvukový záznam. Celý záznam je rozdělen na části po 30 minutách, zakódováno pomocí MP3 do souborů velikosti přibližně 3MB. Dnes přinášíme část první, část druhou a část třetí..

- Členská schůze 24.11.2001 první a druhá část. Povídání z kláves Ing.I.Přikryla o tom, jak to bylo na členské schůzi toho roku..

- Členská schůze 2001 - návrat do středověku ??? Příspěvek p.Františka Šmída.

Historie klubu

- Trocha historie, prý nikoho nezabije....................
- O jednom asi (ne)příliš důležitém výročí
- Na vysvětlenou pár slovíček..............
- Dagmar Černá
- O jenom zapomenutém výročí a o rotvajlerech a o lidech a o .....


Zprávy z RKČR + další co se nedá jinam zařadit

 - Vyjádření strany MUDr.Marešové k podané žalobě. Velmi zajímavé čtení a ukázka toho, jak moc různé mohou být názoru dvou stran na zdánlivě jednoduchou věc.(18.01.2002)
- Několik dotazů položených ÚPCH Lucií Zavoralovou na adresu sl. Fialové (13.01.2002)
- Odpověď právničky zastupující MUDr. V.Marešovou na oznámení o stažení žaloby proti A.Dočekalové (30.11.2001)
- Zamyšlení nad svodem plemeníků konaným dne 14.10.2001 v Chrudimi, tak jak jsem napsal p.František Šmíd.
- Předsednictvo RKČR, zastoupené p.M.Noskem se rozhodlo pečlivě prošetřit telefonní hovory  Ing.Přikryla. 
-
Žaloba o ochranu osobnosti   

- Oznámení o zahájení soudního sporu („Reakce na zaslanou brožuru Ing. Přikryla“)
- Odpověď na přípis ze dne 25. července 2001 Ing. Ivo Přikryl - MUDr. Vlasta Marešová
- Co způsobí zavedení N-kódu pro ohodnocení ocasů do tabulek?
- Zápis 2/2001Z mimořádné schůze předsednictva konané v Praze 11.2.2001
- Soutěž o nejúspěšnějšího mladého psa a fenu, dospělého psa a fenu a chovatelskou stanici výstavní sezóny r. 2001
- Vyhlášení soutěže o nejlepší pracovního psa / fenu  a nejlepšího výstavního psa / fenu 2000
- Zápis z mimořádné schůze předsednictva RKČR, konané 8. 10. 2000 v Brně
- Smlouva o poskytování služeb Plemennou knihou
- Disciplinární řízení: Dočasný zákaz chovatelské činnosti na chovných jedincích, kteří jsou ve vlastnictví Ilony Mudrové
- Pozvánka na členskou schůzi Rottweiler klubu ČR dne 25.11.2000
- Zprávy funkcionářů RKČR z členské schůze 26.11.1994


Bílá Kniha aneb Nic se nesmí dostat ven (disidentský materiál)


- Nic se nesmí dostat ven I.
- Nic se nesmí dostat ven II.
- Zpravodaj pobočky Morava  (16.11.2001)


Předsednictvo RKČR

 

- rezignace MVDr. Schánilce na funkce v RKČR

- děkovný dopis pí. Boháčkové

- odpověď MVDr. Schánilce na dopis p. Koláře týkající se posouzení NVP Ostrava 7. 4. 2002

- Přikrylovi asi nestačila důtka a dál rozvrací klub a špiní jeho jméno tím, že se chce coby zástupce pobočky Morava účastnit schůzí předsednictva. To my jako předsednictvo mu ale nemůžeme dovolit, protože bychom nemohli projednávat záležitosti, do kterých je obyčejným členům klubu úplné ......., a tak s tím musíme něco udělat. Při první inkviziční vlně se strhl moc velký poprask, tak jsme mu raději udělili jen důtku - tu členové klubu přijmou. A teď? Je nedůvěryhodný a na kontě už jedno kárné opatření má, tak ho tuto sobotu konečně z toho klubu vyrazíme, aby se nám přestal hrabat v našem špinavém prádle. Přikryle teš se, máš to spočítané !!! 
                                                                                                          Za předsednictvo K.Š.

- formálně opravené oznámení o udělení důtky Ing. Přikrylovi
- Předseda Nosek zaslal Ing. Přikrylovi žádost o zaslání podkladů k šetření stížnosti ohledně vyúčtování telefonních hovorů na MS v Belgii 2000. Styl žádosti je opravdu velice zajímavý a nechybí zde ani přímé vynucování si respektu. Ale co budu dlouze povídat - posuďte sami. (pozn.: chyby v tomto textu nevznikly přepisem ani skenováním, jsou původní v originále)
Spolu s tímto dopisem zároveň uveřejňujeme
na tento odpověď.
- Mělo předsednictvo RKČR právo na zrušení rozhodnutí členské schůze týkající se kupírování ocasů u RTW? Zatím nevíme jak celá záležitost u soudu dopadne, ale můžete se mezitím podívat na Posudek vypracovaný Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně.
- Paskvil, neboli pozvánku na členskou schůzi v roce 2001 vydalo naše povedené předsednictvo. Tuto pozvánku provázejí četné stížnosti členů klubu: Stížnost na plýtvání finančními prostředky podanou ing. Přikrylem
- Stěžujete si? Potom si dávejte pozor na slovíčka, aby Vám KRK neodpověděla stejně jako mě. 
- Byla mimořádná schůze předsednictva svolána kvůli udělení důtky ing. Přikrylovi oprávněná nebo ne? No posuďte sami dle šetření určitě "nezávislé" KRK RKČR.
- Stížnost KRK RKČR na postup předsednictva ve věci udělení kárného opatření (důtky) Ivo Přikrylovi
- Dopis p. Noska, ve kterém žádá ing. Přikryla o předání dokumentů ohledně vyúčtování telefonních hovorů na MS Belgie v roce 2000 + odpověď na tento dopis.
- Zde najdete požadovaný roztříděný rozpis telefonních hovorů uskutečněných a přijatých ing. Přikrylem během MS-RTW 2000. Seřazeno a na vteřinu přesně..
-
Řadoví členové klubu jako rukojmí předsednictva RKČR ?
- Pozvánka na mimořádnou výborovou schůzi adresovaná ing. Přikrylovi ve věci projednání stížností členů RKČR

- Svolání mimořádné schůze předsednictva za účelem projednání stížností členů klubu na Ing. Přikryla (30. 6. 2001)

- L. Fialová: "Kdyby ti Vaši psi uměli číst..." (19.5. 2001)
- M. Damaskinosová - katalog DKK (17. 5. 2001)
- Reakce na vyjádření M. Damaskinosové k předsednictvem vydanému katalogu DKK 
- Stanovisko předsednictva a OPCH k dopisu Ing. Přikryla ze dne 30. 3. 2001 (10.4.2001)
- Dopis p.Dagmar Karáskové, který poslala p.Císařovi. Dopis vyjadřuje její pohled na dění v klubu, i když může být pro některé lidi vcelku nepříjemný (25. 6. 2001)
-
Reakce člena předsednictva I. Seifertové na publikace "Nic se nesmí dostat ven"
- Nosek: Nemám na starosti pouze Vás, na odpově´d si budete muset počkat (3. 6. 2001)
- Stanovisko předsednictva uvedené v časopise Pes přítel člověka ohledně uvedení oficiálních stránek RKČR do provozu (červen 2000)
- Vyjádření předsednictva k žádosti I. Sejakniče o odvolání předsedkyně RKČR L. Hanušové (3. 6. 2001)
-
Stížnost na nesportovní chování vystavovatele pana Hynka Procházky (29. 4. 2001)
- Všechno je v pořádku, všechno výborně funguje! Odpověď místopředsedy RKČR, p.Karla Švancary p.Ing.Kamilu Řádkovi (24. 4. 2001)
- Pane předsedo můžete nám vysvětlit ...... ? L. Kopcová (26.3.2001)
- Pro ty, kteří nečtou rtw konferenci přinášíme komunikaci mezi MVDr. Schánilcem a redakcí. www.rottweiler.cz zastupovanou p. Fialovou ohledně uvádění nepravdivých informací na oficiálním serveru RKČR: díl 1 a díl 2. PS: jelikož je veškerá komunikace vedena mezi soukromou adresou MVDr. Schánilce coby řádného člena RKČR, který dal našemu serveru souhlas ke zveřejnění a adresou redakce www.rottweiler.cz coby oficiálního serveru RKČR nebereme v úvahu zákaz p. Fialové ohledně zveřejňování této komunikace (21.03.2001)
- Tak se nám konečně vyjádřil pan předseda Nosek. Sice napůl anonymně - dopisu ing. Přikrylovi totiž pozbývá jak podpis, tak razítko a obsah? ............ ten  posuďte sami (fotmát .pdf) (21.03.2001)
-
Vyjádřete se prosím (19. 3. 2001)
- Dozvíme se stejně jako pan Císař, který vznesl na p. Noska tento dotaz, proč háže předsednictvo RKČR klacky pod nohy naší rtw on-line databázi? (15.3. 2001)
- Pokud nejste přihlášeni do rtw konference nebo nesledujete webové rozhraní konference máme pro Vás reakci čtenáře na komunikaci mezi p. Marešovou a Ivem Přikrylem. (14.03.2001)
- Lucka Kopcová vznesla oprávněný dotaz na p. předsedu Milana Noska ohledně personální čistky, která nedávno proběhla (1. 3. 2001)
- reakce Barbory Lužné na stav v RKČR (25. 2. 2001)
- Otevřené dopisy předsedovi klubu Milanu Noskovi - reakce na neúnosný stav, ve kterém se momentálně klub nachází (22.2.2001)
-
Jak se věci okolo RKČR melou aneb zamyšlení nad stavem (21.2.2001)
-
Reakce spořádaných členů (21.2. 2001)
- Máme v předsednictvu RKČR intrikáře? (16.02.2001)
- Reakce nezaujatého S. Straky na dění v RKČR (15.2. 2001)
-
Odvolání MVDr. Schánilce z funkce OPCH (15.2.2001)
- Vždycky jsem si myslel ....... aneb jak se intrikuje ve vedení klubu za nového předsednictva (15.2.2001)
- Žádost p. Noska o odstranění neautorizovaných příspěvků ze serveru rtw (12. 2. 2001)
- Globální shrnutí dění kolem komediální abdikace ÚPCH a členské schůze r.2000 (4.12.2000)
-
Členská schůze 2000 - osobní názor Ing. Přikryla (listopad 2000)
- Prázdné - toto je můj osobní názor na věci, které se právě v RKČR dějí -  Klementová Hana (27.11.00)
- Zápis 1/2001 ze společné schůze předsednictva, chovatelského kolegia a revizní komise RKČR, konané 7.1.2001 v Chrudimi (7. 1.2001)
- členská schůze RKČR - 1999
- Stížnost I. Sejkaniče na předsednictvo ohledně špatného uveřejnění místa konání čl. schůze 29. 11. 1998


Ústřední poradce chovu (ÚPCH)

 

- stížnost na neetické chování rozhodčího MVDr. Stanka podané ÚPCH Lucií Zavoralovou

 


 

- (19.01.2002) Vyjádření policie k šetření případu napadení Ing.Přikryla. 

- (9.11.2001) Vyjádření p.Ilony Mudrové k níže popisovanému případu napadení Ing.Přikryla MVDr. M.Sedlářem a p.H.Procházkou. Pro zachování osobitého rázu a stylu pisatelky, nebyly opravovány žádné pravopisné chyby a formátování.

- videozáznam napadení ing. Přikryla lehce nervním MVDr.Milošem Sedlářem

- zvukový záznam incidentu, při kterém byl fyzicky a slovně napaden Ivo Přikryl MVDr. Milošem Sedlářem.

- Stížnost ing. Přikryla podaná ČMKU za fyzické a slovní napadení MVDr. Sedlářem

- Exklusivní  zvukový záznam, ve kterém ÚPCH RKČR, MVDr. Miloš Sedlář osobně vysvětluje svoje představy o informování členů a veřejnosti pomocí internetu.

- Dnes, tedy 24. 9. 2001 je tomu přesně jeden rok ode dne,  kdy staronový ÚPCH RKČR rozeslal všem zúčastněným i nezúčastněným stranám svůj abdikační dopis. Ano, uplynul již celý rok a tak jsem si tento dokument přečetl znovu a  přemýšlím, jak to vlastně asi tenkrát doopravdy bylo.. (pokračování článku)

- ÚPCH MVDr.Miloš Sedlář vysvětluje svůj (tedy i předsednictva) vztah k internetu. 50K/MP3

- Posudky Vám nedám a nedám, kdybych se měl rozkrájet (MVDr. Sedlář)

- Historie se opakuje.. - příspěvek A. Buriánkové

- Jak pracuje ÚPCH na katalogu plemeníků?

- Žádost o podání vysvětlení (30.3. 2001)

- Vyjádření dr. Nečase k obsahu telefonického rozhovoru s MVDr. Sedlářem ze dne 11. ledna 2001 (13. 3. 2001)

- Co se stalo na akci Korung popisuje p. Císař (7. 3. 2001)

- Nedáme pokoj! Požadujeme po ÚPCH skutečnou a jasnou odpověď, nikoliv povídání "od věci".
 - Odpověď MVDr. Sedláře na sedm dotazů zveřejněných ve zpravodaji č.IV/00  

- Ing. Přikryl - Vždycky jsem si myslel ......
- Žádost vznešená vůči ÚPCH
- Reakce čtenářů na aféru ÚPCH a výsledek členské schůze RKČR I.
-
Reakce čtenářů na aféru ÚPCH a výsledek členské schůze RKČR
II.
-
Reakce čtenářů na aféru ÚPCH a výsledek členské schůze RKČR III.

- Něco pravdy v bodech o MVDr. Sedlářovi a jeho přisluhovačích
- abdikační dopis MVDr. Sedláře (12. 10. 2000)

 


 

Kontrolní a revizní komise RKČR (KRK)


- Odpověď KRK na stížnost Ing.Přikryla týkající se mrhání finančními prostředky na zbytečné rozesílání "pozvánek" na členskou schůzi RKČR, které neobsahovali ani místo ani čas konání. Jak se dalo očekávat, KRK došla k názoru, že prostředky byly vynaloženy naprosto oprávněně..

- dopis p. Sejkaniče adresovaný KRK týkající se žádosti o prošetření paskvilu v podobě "pozvánky na členskou schůzi" vydanou předsednictvem.

- Kontrolní a revizní komise provedla šetření ve věci stížnosti na neoprávněné svolání mimořádné schůze předsednictva. Vše je přece v pořádku..

- Samovolné rozhodování předsedkyně Kontrolní a revizní komise RKČR 
- Návrh na odvolání předsedkyně KRK RKČR dr. Hanušové podaný I. Sejkaničem
- Odpověď dr. Hanušové na dopis I. Sejkaniče z 5. 5. 2001 týkající se odvolání předsedkyně KRK
- Žádost Ing. Přikryla o prověření vyúčtování MS Belgie z 21. února 2001
- Odpověď KRK na žádost o prověření vyúčtování Ing. Přikryla
- Stížnost Ing. Přikryla na postup redakce internetového serveru RKČR ze dne 13. 3. 2001
- 1. odpověď KRK na stížnost ze dne 13. 3. 2001 + 2. odpověď na stížnost ze dne 6.4. 2001
- Odpověď Ing.Řádka na dopis ze dne 10.3. 2001 ve věci chovatelská dokumentace. Internet
- Odpověď KRK na stížnost Ing. Přikryla ze dne 22. 5. 2001
- 1. stížnost MVDr. Schánilce na lživé informace na oficiálním serveru www.rottveiler.cz
- 2. stížnost MVDr. Schánilce na nepravdivé informace na oficiálním serveru www.rottveiler.cz